Oferta dla grup

Wakacje w Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6)
i Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (ul. Szewska 37)

lipiec–sierpień 2018

  • oferta wakacyjna dla grup zorganizowanych
  • lipiec–sierpień 2018
  • zajęcia dla dzieci do 14 lat (tematy dostosowujemy do wieku uczestników w grupie)

Zapraszamy grupy półkolonijne i inne grupy zorganizowane na specjalne letnie zajęcia muzealne, które odbywać się będę w Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6) oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (ul. Szewska 37). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci do 14 lat, tematy dostosowujemy do wieku uczestników w grupie.

* * * *

OFERTA EDUKACYJNA NA SEZON 2018/2019
WRZESIEŃ 2018 – CZERWIEC 2019

Na lekcje muzealne  i warsztaty artystyczne do Muzeum Pana Tadeusza zapraszamy zarówno dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, od pierwszych aż do ósmych klas, jak i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów.

Wszystkie zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych, zaś wybrane lekcje i warsztaty prowadzimy w językach angielskim i niemieckim.

Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programie „Szkoła w mieście”.

>>więcej informacji o ofercie na nowy sezon

Pytania?

Dział edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651