Lekcje muzealne dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

O zajęciach

W Muzeum Pana Tadeusza proponujemy dwa rodzaje zajęć dla dzieci:

 • lekcja muzealna (75 min): zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej
 • warsztaty artystyczne (90 min): działania artystyczne w sali warsztatowej poprzedzone są krótkim zwiedzaniem wybranej części ekspozycji.

Zajęcia odbywają się od wtorku do niedzieli, 8.30 – 16.00.

W czasie lekcji prowadzonych we wtorki i czwartki dzieci można spotkać się z wirtualnym podróżnikiem w czasie – muzealnym Awatarem, o nazwisku Roman Tyczek.

Szkoły ponadgimnazjalne zachęcamy też do korzystania ze specjalnej oferty lekcji dla maturzystów!

Muzeum Pana Tadeusza bierze również udział w programie „Szkoła w mieście”.

LEKCJE MUZEALNE DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Lekcje w ramach wystawy czasowej

Zabawy przyjemne i pożyteczne, czyli od poezji do grafiki

Pod koniec roku szkolnego, kiedy powoli zaczynamy myśleć już o wakacjach, warto wybrać się do Muzeum Pana Tadeusza na lekcję zatytułowaną Zabawy przyjemne i pożyteczne.

Lekcja prowadzona jest w oparciu o wystawę czasową Stankiewicz – Różewicz – Stankiewicz, która pokazuje współpracę dwóch wrocławskich artystów: Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta Stankiewicza w fotografiach Janusza Stankiewicza. Wystawa stanowi dowód tego, że artyści pod pewnymi względami pozostają przez całe życie dziećmi. Udaje im się zachować zdolność do zabawy, fantazjowania i wpadania na świetne pomysły. Lekcja będzie okazją do tego, aby poćwiczyć własną wyobraźnię.

Dzieci podczas lekcji:

 • dowiedzą się, na czym polega praca poety, malarza, miedziorytnika;
 • poznają prostą definicję wiersza; poznają prostą definicję miedziorytu i etapy jego powstawania;
 • zapoznają się z postaciami Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta Stankiewicza;
 • zastanowią się, na czym polega i czemu służy humor w sztuce;
 • inspirując się konkretnymi realizacjami, wśród których jest na przykład Pomnik ostatniej żaby z parku południowego, Koty (kody) genetyczne, Kamień Nowosielskiego, Jajko Gaudiego, a nawet Piosenkarka madonna, przemienią zwykłe przedmioty w dzieła sztuki.

oferta stała

Stał dwór… Opowieść o Polsce szlacheckiej

Poznanie, identyfikacja i poszanowanie tradycji oraz dziedzictwa narodowego.

W czasie zajęć uczestnicy przyjrzą się dworowi szlacheckiemu z zewnątrz i od środka, poznają mieszkańców i ich zwyczaje, dowiedzą się, jak spędzali czas wolny i jak świętowali, co jadali i w co się ubierali. Zajęcia są dostępne również w języku angielskim i niemieckim

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają układ wnętrza typowego polskiego dworku szlacheckiego.
 • usłyszą o najciekawszych potrawach staropolskiej kuchni.
 • poznają najważniejsze elementy szlacheckiego stroju.

Miejsce:
Sale Szlachta i Dom oraz sala warsztatowa.

Adam Mickiewicz. Pisarz, podróżnik, przyjaciel

Uczeń charakteryzuje główne nurty i postaci Wielkiej Emigracji (tu: Adam Mickiewicz).

Wszyscy wiedzą, że Adam Mickiewicz napisał Pana Tadeusza. Uczymy się, że jego autor jest naszym wieszczem narodowym. Jednak co tak naprawdę wiemy o jego życiu? W poznaniu poety pomogą interaktywne aplikacje, animacje oraz karty pracy.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają życie Adama Mickiewicza, jego rodzinę i przyjaciół;
 • prześledzą trasy licznych i dalekich podróży poety;
 • poznają pasjonującą historię rękopisu Pana Tadeusza i okoliczności jego powstania.

Miejsce:
Sale Salon Romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka i Rękopis oraz sala warsztatowa

W salonie romantycznym

Uczeń dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (romantyzm). Świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego. Rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych.

Romantyzm to wielka literatura, ale też teatr, muzyka i malarstwo. Dla romantyków bardzo ważna była idea korespondencji sztuk. Warsztat jest podróżą w czasie. Bogaty audiowizualny materiał edukacyjny pozwoli na przyswojenie wielu treści w ciekawy sposób.

Podczas zajęć uczniowie:

 • scharakteryzują epokę romantyzmu i postawę romantyczną, odnosząc się także do czasów współczesnych;
 • odwiedzą bibliotekę, obejrzą prace malarskie i posłuchają fragmentów oper;
 • przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania.

Miejsce:
Sale Biblioteka i Salon romantyczny oraz sala warsztatowa

Epopeja narodowa. Kto za, a kto przeciw?

Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury. Twórczo wykorzystuje wypowiedzi krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie.

Pan Tadeusz nie zawsze był uważany za arcydzieło. Jego pierwszy nakład zalegał na półkach księgarni, a ówczesna krytyka nie szczędziła Mickiewiczowi kąśliwych uwag. Także dzisiaj książka ma zarówno przeciwników, jak i wielkich miłośników. Zastanowimy się nad wpływem, jaki poemat wywarł na pokolenia Polaków.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają opinie krytyków z różnych epok o Panu Tadeuszu;
 • usłyszą o współczesnych tekstach kultury: filmach i obrazach nawiązujących do tematyki wolności i patriotyzmu;
 • spróbują swoich sił w dyskusji oksfordzkiej.

Miejsce:
Sale Znaczenie i Rękopis oraz sala warsztatowa

Kurier z Warszawy w płonącej Europie

Uczeń opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność Polskiego Państwa Podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej; wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu Powstania Warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Radzieckiego wobec powstania.

Podczas II wojny światowej Polskie Państwo Podziemne zorganizowało siatkę kurierską, która swoim zasięgiem obejmowała Europę i Bliski Wschód. Odważni kurierzy przekazywali tajne informacje, często pokonując ogromne niebezpieczeństwa. Jedną z najważniejszych misji do Londynu była wyprawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego z meldunkiem o upadku powstania warszawskiego.

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, czym były i jak funkcjonowały Polskie Państwo Podziemne oraz Rząd na Uchodźstwie;
 • poznają kurierów polskiego podziemia;
 • zrozumieją, jak działali szpiedzy.

Miejsce:
Sale na wystawie Misja: Polska oraz sala warsztatowa

Nie tylko wojna balonowa – dzieje Radia Wolna Europa

Uczeń opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym. Uczeń wyjaśnia, na czym polega zasada wolności słowa i wskazuje na przypadki jej nadużycia.

Radio Wolna Europa (RWE) wiele znaczyło dla Polaków znajdujących się za żelazną kurtyną. W audycjach słuchanych nielegalnie, często w konspiracji, mówiono prawdę o wydarzeniach na świecie i sytuacji w kraju. Propaganda komunistyczna, a także służby bezpieczeństwa nie pozostawały obojętne na działalność RWE. Do walki używano satyry i propagandy, wobec słuchaczy stosowano represje.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają tajniki pracy w redakcji sekcji polskiej Radia Wolna Europa;
 • dowiedzą się, jakie były komunistyczne metody walki z RWE;
 • uniosą się w wirtualnych przestworzach za pomocą technologii Oculus.

Miejsce:
Sale na wystawie Misja: Polska oraz sala warsztatowa

Gdy pomarańcze były zielone. Opowieść o życiu w PRL-u

Uczeń charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u. Charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u.

Korzystając z aplikacji komputerowych, filmów, zdjęć oraz eksponatów i kart pracy, uczniowie będą mogli poznać powojenne dzieje naszego kraju, aż do odzyskania wolności w roku 1989.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają, jak wyglądały Europa i Polska po II wojnie światowej;
 • dowiedzą się, czym jest wolność słowa i poznają dzieje Radia Wolna Europa;
 • wezmą udział w zabawie, która przeniesie ich w czasy PRL-u.

Miejsce:
Sale na wystawie Misja: Polska.

Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat

Uczeń opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie w getcie warszawskim, a także opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu.

Zajęcia poruszają trudny i ważny temat Holokaustu. Nasi edukatorzy mogą go przekazać uczniom w sposób przystępny dzięki bogatej ekspozycji, w skład której, wchodzą filmy, zdjęcia, multimedia oraz archiwalne dokumenty, między innymi unikatowe archiwum Felicji – cudem ocalałe świadectwo dramatycznych czasów.

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, jakie były formy ratowania Żydów w okupowanej Polsce i czym była Żegota;
 • dowiedzą się, jaką rolę w Żegocie pełnił Władysław Bartoszewski – jeden z bohaterów muzealnej ekspozycji;
 • zobaczą archiwum Felicji i poznają jego niezwykłą historię.

Miejsce:
Sale na wystawie Misja: Polska oraz sala warsztatowa

Film w trudnych czasach

Uczeń analizuje film, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki. Uczeń charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej.

W oparciu o wybrane obrazy, takie jak Eroica, Kanał czy Zezowate szczęście, korzystając z ekspozycji z fotosami filmowymi, ekranami parowymi i fragmentami filmów, uczniowie dowiedzą się o trudnej rzeczywistości komunistycznej Polski ukazywanej w filmach polskiej szkoły filmowej i późniejszych (m.in. Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy).

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, czym była polska szkoła filmowa i poznają sylwetki wybranych reżyserów;
 • poznają najważniejsze fakty z twórczości Andrzeja Wajdy oraz historię powstania filmu Człowiek z żelaza;
 • samodzielnie nakręcą etiudę filmową.

Miejsce:
Sala Powidoki i sala projekcyjna

Wolności nie można tylko mieć

Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki. Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, jak można je chronić.

W czasie zajęć podejmowana jest kwestia wolności i jej różnych znaczeń, uczniowie porozmawiają o tym, czym jest wolność, odnosząc problematykę do dziejów Polski; omówią pojęcia wolności szlacheckiej, wolności osobistej, politycznej, artystycznej.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają najważniejsze kwestie związane z wolnością szlachecką, polityczną i osobistą;
 • przedyskutują kwestię wolności artystycznej, odnosząc ją również do czasów współczesnych;
 • wspólnie sformułują definicję wolności.

Miejsce:
Sala Wolność i sale na wystawie Misja: Polska, sala warsztatowa lub projekcyjna.

Historia (nie)jednego zabytku

Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe.

Na zajęciach uczestnicy poznają historię rękopisu Pana Tadeusza, a także innych polskich zabytków w czasie II wojny światowej; dowiedzą się, kto i w jaki sposób chronił dobra kultury oraz jaką rolę odgrywało w tym Ossolineum.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają wojenne i powojenne dzieje rękopisu Pana Tadeusza;
 • dowiedzą się, jaką rolę w ochronie dóbr kultury pełniło Ossolineum;
 • zastanowią się nad tym, czy zabytki warte są poświęcenia.

Miejsce:
Sale Rękopis i Epoka oraz sala warsztatowa albo projekcyjna.


Muzealne warsztaty artystyczne

Działania artystyczne w sali warsztatowej poprzedzone krótkim zwiedzaniem części ekspozycji.

Z sita czerpane

Dzieci i młodzież, 7-19 lat

Czy zastanawialiście się kiedyś, z czego jest zrobiony papier? Jaki jest proces jego powstawania? Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z starodawną metodą czerpania papieru na sicie. Dodatkowo każdy arkusz zostanie ozdobiony suszonymi roślinami, kawałkami bibuły i innymi drobnymi elementami. W czasie warsztatów dzieci obejrzą też fragment ekspozycji poświęcony rękopisowi Pana Tadeusza.

Papier z wyobraźni. Poznajemy ebru – technikę zdobienia papieru

Dzieci i młodzież, 7-19 lat

Papier towarzyszy nam na co dzień, często jest to po prostu biała kartka… A gdyby przenieść wzory z naszej wyobraźni właśnie na kartkę papieru? Podczas warsztatów każdy uczeń wykona własne wzory unikatowego papieru marmurkowego, który może posłużyć jako dekoracja, okładka książek i zeszytów, albo papier ozdobny. W czasie warsztatów dzieci obejrzą też fragment ekspozycji poświęcony rękopisowi Pana Tadeusza oraz Bibliotekę Romantyka.

Widzialne – niewidzialne. Warsztaty z fotografii otworkowej

Młodzież 13-19 lat, grupa maksymalnie 15 osób

Czy pudełko po butach lub puszka po herbacie mogą stać się aparatem fotograficznym? Ależ tak! Trudno uwierzyć, ale przy pomocy zwykłej, szczelnie zamykanej puszki z malutkim otworkiem, potrafimy zrobić zdjęcie. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się, jak wykonać prosty aparat fotograficzny typu „camera obscura”, zrobią zdjęcia i własnoręcznie wywołają je w ciemni fotograficznej. W czasie warsztatów młodzież obejrzy też fragment ekspozycji Misja: Polska.Jak zamówić lekcje

By zarezerwować termin i zamówić lekcję muzalną lub warsztat artystyczny, proszę o wypełnienie formularza zgłoszenia:
https://bilety.ossolineum.pl/grupowe.htmlcennik

Lekcja muzealna

 • 150 zł za grupę od 16 do 30 osób z maksymalnie dwoma opiekunami
 • 100 zł za grupę do 15 osób z maksymalnie jednym opiekunem

Warsztat

 • 200 zł za grupę od 16 do 30 osób z maksymalnie dwoma opiekunami
 • 150 zł za grupę do 15 osób z maksymalnie jednym opiekunem
 • 200 zł w przypadku warsztatu fotograficznego za grupę do 15 osób z jednym opiekunem

Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa. Zasada ta dotyczy zarówno lekcji, jak i warsztatów muzealnych.

Pytania?

Dział edukacji
edukacja-mpt@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651 do 655

*****
Zachęcamy też do wzięcia udziału w pierwszym etapie międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: Moja przygoda w muzeum.

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca. Więcej informacji: http://www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/wydarzenia/miedzynarodowy-konkurs