Lekcje muzealne dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych

OFERTA lekcji muzealnych DLA uczniów klas IV–VI szkół podstawowych NA SEZON 2018/2019

Na lekcje muzealne do Muzeum Pana Tadeusza zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych, od czwartych do szóstych klas.

Wszystkie zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych, zaś wybrane lekcje i warsztaty prowadzimy w językach angielskim i niemieckim.

Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programie „Szkoła w mieście”.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • wiek uczestników
  dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych
 • lekcje muzealne
  Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej.
 • terminy
  wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)
 • czas trwania
  75–90 minut
 • koszt lekcji muzealnej
  150 zł za grupę od 16 do 30 osób
  100 zł za grupę do 15 osób
 • English? Deutsch?
  Cześć lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim
 • grupy integracyjne
  Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:
  Monika Nowak
  monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652
 • grupy od 16 do 30 osób
  grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.
 • kontakt
  Dział Edukacji
  edukacja@ossolineum.pl
  tel. 71 75 50 651

Oferta specjalna dla szkół i przedszkoli

w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz z Muzeum Pana Tadeusza zapraszają do skorzystania ze specjalnej oferty zajęć dla szkół i przedszkoli.
>>pełny opis oferty specjalnej

LEKCJE MUZEALNE NA WYSTAWIE STAŁEJ RĘKOPIS „PANA TADEUSZA”

TWÓRCZY DIALOG Z KULTURĄ. PAN TADEUSZA I EPOKA ROMANTYZMU

Tematyka naszych zajęć, zaczerpnięta z barwnego świata Polski szlacheckiej przedstawionego w poemacie Adama Mickiewicza, dostosowana jest do podstawy programowej na odpowiednim etapie nauczania. Bazując na muzealnej ekspozycji Rękopis „Pana Tadeusza”, pokazujemy uczniom polską tradycję i obyczajowość, barwne opisy przyrody, niezwykłą epokę romantyzmu i dramatyczne dzieje naszego kraju od XVII do XIX wieku.

Lekcje są dostosowane do wieku i potrzeb grupy: najmłodsi rozwiązują zadania, tropią tajemnice, przymierzają stroje z epoki, bawią się w szpiegów. Starsi prowadzą dyskusje na ważne tematy, rozmawiają o polskiej historii, słuchają muzyki, analizują postawy bohaterów romantycznych. Dodatkowym urozmaiceniem są dostępne na ekspozycji multimedia oraz Roman Tyczek – wirtualny podróżnik w czasie.

Lekcje prowadzone przez doświadczonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne, bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

 • Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych... Opisy przyrody w Panu Tadeuszu
  Uczeń określa, jakie wrażenia wzbudza w nim czytany tekst; objaśnia znaczenia dosłowne i niedosłowne tekstu.

Sale: Szlachta, Dom i sala warsztatowa

Pan Tadeusz jest skarbnicą pięknych i barwnych opisów przyrody. Ta warstwa poematu jest niezwykle estetyczna i przy tym łatwa do zrozumienia dla dzieci. Wysłuchanie fragmentu epopei będzie dla uczniów okazją do rozbudzenia wyobraźni, wzbogacenia słownictwa i poznania świata roślin kraju lat dziecinnych Adama Mickiewicza.

Podczas zajęć uczniowie:

odszyfrują staropolskie nazwy roślin i zwierząt;
● wysłuchają opisów przyrody;
● poznają głównych bohaterów Pana Tadeusza;
● przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania.


 • Kontusze i figatele. Życie w dawnej Polsce
  W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

Sale: Szlachta, Dom, Wolność i warsztatowa
English / Deutsch

W czasie zajęć uczniowie poznają specyfikę życia w dawnej Polsce, obowiązujące zasady, obyczaje i tradycje (grzybobranie, polowanie). Obejrzą także stroje znajdujące się na wystawie, sprawdzą, co jadano w szlacheckim dworze, jak świętowano i spędzano czas wolny.

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak ubierali się polski szlachcic i szlachcianka;
● zapoznają się z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi w dawnej Polsce;
● poznają najważniejsze zwyczaje związane z polowaniem, np. granie na rogu;
● nauczą się nakrywać do stołu;
● będą mogli przymierzyć strój z epoki.


 • Adam Mickiewicz i jego tajemniczy rękopis
  Uczeń wykorzystuje w omawianiu sensów tekstów literackich elementy wiedzy o twórcy, kulturze, otaczającym go świecie.

Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i warsztatowa
English / Deutsch

Skąd w naszym Muzeum wziął się rękopis Pana Tadeusza? Jakie były jego dzieje? Uczniowie poznają Adama Mickiewicza i dowiedzą się, jak wyglądało i ile czasu zajmowało kiedyś pisanie książki. Obejrzą także piękną szkatułę, w której był przechowywany Pan Tadeusz i spróbują rozwiązać ukryte w niej zagadki.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają pasjonującą historię życia Adama Mickiewicza i rękopisu Pana Tadeusza;
● dowiedzą się, jakie były dawne materiały piśmiennicze;
● spróbują swoich sił w kaligrafii.


 • Lot białego orła. O niepodległości dla dzieci
  Uczeń zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie.

Sale Epoka, Salon Romantyczny i Wolność

Lekcja jest opowieścią o historii rozbiorów, walce o utrzymanie, a potem odzyskanie niepodległości, a także o dziejach Legionów Polskich we Włoszech. Uczniowie dowiedzą się także, co cesarz Napoleon zrobił dla Polski, a czego zrobić nie chciał lub nie zdołał. Zajęcia ilustrowane są dziełami sztuki z epoki i multimediami.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają historię symboli narodowych;
● posłuchają o tym, jak działali Polacy, próbując odzyskać niepodległość;
● obejrzą przedmioty z końca XVIII i początku XIX wieku oraz poznają ich znaczenie i historię.


LEKCJE MUZEALNE NA WYSTAWIE STAŁEJ Misja: Polska

Najnowsza historia Polski
Wystawa Misja: Polska

Muzeum Pana Tadeusza ukazuje polską drogę do wolności od czasów romantyzmu do współczesności. Część muzeum, która prezentuje dramatyczne dla Polski czasy współczesne, to ekspozycja zatytułowana Misja: Polska. Jest to opowieść o polskiej historii XX wieku oparta na losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Ich życiorysy to część historii pokolenia, które wychowywało się w wolnej po 123 latach zaborów Polsce, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość. Te dwie sylwetki i historyczne tło to doskonała baza do przekazywania dzieciom i młodzieży polskiej historii współczesnej.

Czasy okupacji, Holokaust, Polskie Państwo Podziemne, powojenny podział Europy i trudne czasy PRL-u, aż do wejścia Polski do Unii Europejskiej – wszystkie te tematy podejmujemy podczas naszych zajęć muzealnych specjalnie przygotowanych tak, aby korzystając z interaktywnej ekspozycji, uzupełniać podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Lekcje i warsztaty prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

 • Trudny XX wiek
  Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

English / Deutsch

II wojna światowa, a potem trudne czasy komunizmu, droga Polaków do wolności i patriotyzm to tematy przedstawione w sposób nowoczesny i zajmujący. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem wątków sensacyjnych i przygodowych (biografia polskiego Jamesa Bonda – emisariusza Jana Nowaka-Jeziorańskiego), nowoczesnych technologii (Oculus, film, komiks), różnorodnych mediów (film, animacja, komiks) oraz unikatowych eksponatów muzealnych.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają biografie wybitnych Polaków takich jak: „Zośka”, „Alek”, „Rudy”, Witold Pilecki, Jan Paweł II, bohaterowie Solidarności;
● poznają wojenne przygody Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
● rozwiążą zadania ukryte na muzealnej ekspozycji.


 • „Maluchem” w przeszłość. Historia mojej rodziny
  Uczeń zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi i opowiada o pamiątkach rodzinnej przeszłości.

English / Deutsch

Dziadkowie i rodzice dzisiejszych uczniów żyli w PRL-u. Jak więc wyglądała ich codzienność? Czym zajmowali się w czasie wolnym? Czy w tym okresie działo się coś ważnego w Polsce i na świecie? Czym różnił się ich zwyczajny dzień od naszych, współczesnych?

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, czym była PRL;
● sporządzą drzewo genealogiczne swojej rodziny;
● zobaczą, jak wyglądało życie codzienne ich dziadków.


 • Kultura polska pod zaborami
  Uczeń wyjaśnia, dlaczego należy szanować dziedzictwo historyczne.

English / Deutsch

Opowieść o tym, w jaki sposób moneta z czasów Bolesława Krzywoustego, obraz Jana Matejki, szabla polskiego szlachcica i grafika Jana Piotra Norblina pomogły przetrwać trudne czasy niewoli i braku państwowości. Uczestnicy zastanowią się, dlaczego kultura i sztuka są ważne dla żołnierza i informatyka, dla polonisty i historyka, a także dla ucznia. Opowieść ilustrowana jest eksponatami muzealnymi: obrazami, numizmatami, bronią i grafikami.

Podczas zajęć uczniowie:

zobaczą skarby kultury polskiej: obrazy XIX-wiecznych mistrzów i kilkusetletnie numizmaty;
● zapoznają się z kolekcją dzieł sztuki Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
● dowiedzą się, jakie znaczenie dla podtrzymania ducha narodowego miała kultura w czasach rozbiorów.


Oferta świąteczna

Lekcje o charakterze obyczajowym dostosowane są do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia dostępne od 1 do 22 grudnia 2018 (Boże Narodzenie) oraz od 1 marca do 18 kwietnia 2019 (Wielkanoc).

 • Białe święta. O Bożym Narodzeniu w dworze szlacheckim
  Zajęcia stanowią okazję do poznania dawnych zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia w polskich dworach szlacheckich.

Sale: Szlachta, Dom i warsztatowa

English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak przygotowywano się do świąt, jak wyglądał stół wigilijny i skąd wzięła się choinka;
● zastanowią się, czy nasze zwyczaje różnią się od tych z dawnych szlacheckich czasów;
● wykonają własnoręcznie świąteczne ozdoby.


 • Karp w wannie i zielone pomarańcze, czyli Boże Narodzenie naszych rodziców i dziadków

Karp w wannie, wyrób czekoladopodobny, zielone pomarańcze i choinka z ceraty – pewne rzeczy w czasach, kiedy rodzice i dziadkowie byli dziećmi, były takie same, a pewne inne. Zajęcia świąteczne pokazują, jak celebrowano Boże Narodzenie w czasach PRL-u.

English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie:
● dowiedzą się, jak wyglądały przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w czasach PRL- u i jak świętowano;
● poznają zwyczaje i obyczaje charakterystyczne dla tych czasów;
● wykonują charakterystyczne dla świąt sprzed kilkudziesięciu lat ozdoby choinkowe.


 • O zwyczajach wielkanocnych w dworze szlacheckim
  Zajęcia stanowią okazję do poznania dawnych zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami świąt Wielkanocy w polskich dworach szlacheckich.

Sale: Szlachta, Dom i warsztatowa

English / Deutsch

Podczas zajęć uczestnicy:

dowiedzą się, jak przygotowywano się do świąt i jak wyglądało świętowanie;
● poznają posiłki podczas Wielkiego Postu i Wielkanocy;
● zastanowią się, czy nasze zwyczaje różnią się od tych z dawnych szlacheckich czasów;
● wykonają wielkanocny stroik, który będą mogli zabrać ze sobą.


* * * *

Kontakt

Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651