„Pan Tadeusz” i epoka romantyzmu

OFERTA lekcji muzealnych NA SEZON 2019/2020
„Pan Tadeusz” i epoka romantyzmu
WYSTAWA 
Rękopis „Pana Tadeusza”

Tematyka naszych zajęć, zaczerpnięta z barwnego świata Polski szlacheckiej przedstawionego w poemacie Adama Mickiewicza, dostosowana jest do podstawy programowej na odpowiednim etapie nauczania. Bazując na muzealnej ekspozycji Rękopis „Pana Tadeusza”, pokazujemy uczniom polską tradycję i obyczajowość, barwne opisy przyrody, niezwykłą epokę romantyzmu i dramatyczne dzieje naszego kraju od XVII do XIX wieku.

Lekcje są dostosowane do wieku i potrzeb grupy: najmłodsi rozwiązują zadania, tropią tajemnice, przymierzają stroje z epoki, bawią się w szpiegów. Starsi prowadzą dyskusje na ważne tematy, rozmawiają o polskiej historii, słuchają muzyki, analizują postawy bohaterów romantycznych. Dodatkowym urozmaiceniem są dostępne na ekspozycji multimedia oraz Roman Tyczek – wirtualny podróżnik w czasie.

Lekcje prowadzone przez doświadczonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne, bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programie „Szkoła w mieście”.

Katalog lekcji muzealnych „Pan Tadeusz” i epoka romantyzmu jest dostępny do pobrania na dole strony.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • wiek uczestników
  dla dzieci w wieku od 3 lat oraz dla klas I–III szkół podstawowych
 • lekcje muzealne
  Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej.
 • terminy
  wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)
 • czas trwania
  75–90 minut
 • koszt lekcji muzealnej
  150 zł za grupę od 16 do 30 osób
  100 zł za grupę do 15 osób
 • English? Deutsch?
  Część lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim
 • grupy integracyjne
  Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:
  Monika Nowak
  monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652
 • grupy od 16 do 30 osób
  grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.
 • Kontakt
  Dział Edukacji
  edukacja@ossolineum.pl
  tel. 71 75 50 651