Spacery tematyczne

SPACERY tematyczne

Ta forma zwiedzania muzeum jest przeznaczona zarówno dla zorganizowanych grup wycieczkowych (z wyłączeniem grup szkolnych), jak i grup nieformalnych.

Grupie towarzyszy edukator, który opowiada o wybranych wątkach ekspozycji, a także wchodzi z uczestnikami w dialog, angażuje ich w poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania oraz rozwiązywanie zadań.

Motywy, wokół których zbudowane są poszczególne ścieżki, dotyczą historii Polski, specyfiki romantyzmu europejskiego i jego recepcji w kolejnych epokach, świata przedstawionego w Panu Tadeuszu, biografii Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego, a także zagadnień związanych z teorią literatury i architekturą.

  • Czas trwania spaceru: 90 minut

Tematy

Polska od XVIII do XXI wieku. Drogi do wolności

Spacer przybliża zwiedzającym historię Polski od czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej, poprzez rozbiory, powstania narodowe, okres drugiej wojny światowej i okupacji, aż po czasy Solidarności i obalenie komunizmu. Uczestnicy poznają historyczny kontekst powstania Pana Tadeusza i znaczenie utworu jako ,,narodowej relikwii” i ,,skarbnicy polskości”. Zwiedzają też sale poświęcone bohaterom Polski współczesnej: Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i Władysławowi Bartoszewskiemu.

Romantyzm. Niezwykła epoka

Spacer pozwala zapoznać się z założeniami i osiągnięciami romantyzmu oraz pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć tę epokę i jej znaczenie dla dziejów kultury europejskiej. Uczestnicy mogą złożyć wizytę w artystycznym salonie, skorzystać z biblioteki, zwiedzić galerię malarstwa, posłuchać opery. Poznają mit romantycznego bohatera – artysty, szaleńca, spiskowca, samotnika. Dowiedzą się, na czym polegał romantyczny bunt i jak nawiązywano do niego w kolejnych epokach.


Adam Mickiewicz i świat Pana Tadeusza

Spacer zbudowany wokół biografii Adama Mickiewicza oraz świata przedstawionego w Panu Tadeuszu. Uczestnicy poznają życie poety, jego podróże, zaangażowanie polityczne, niektóre wątki życia osobistego. Odkryją też obyczajowe realia przedstawione w Panu Tadeuszu, dowiedzą się, kim byli mieszkańcy Soplicowa, jak spędzali wolny czas, w co się ubierali, jak flirtowali, jakim hołdowali wartościom.


Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski. Świadkowie i bohaterowie historii


Spacer prezentuje życie Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądało życie codzienne w czasie niemieckiej okupacji i w PRL-u, na czym polegała działalność konspiracyjna, jak walczono o wolność na emigracji bądź w kraju i jakie groziły za to represje ze strony władzy. Spacer jest także okazją do poszukiwania odpowiedzi na pytania o relacje między byciem świadkiem a uczestnikiem wydarzeń oraz o to, czym są: odwaga, bohaterstwo, poświęcenie, patriotyzm.


Literatura i architektura

Spacer po zabytkowej Kamienicy pod Złotym Słońcem, w której mieści się siedziba Muzeum Pana Tadeusza, jest pretekstem do zbadania nieoczywistych relacji między literaturą a architekturą. Sam budynek jest rodzajem palimpsestu – liczne przebudowy i remonty zostawiły w nim swoje ślady. Wokół rękopisu Pana Tadeusza skonstruowano wielowątkową opowieść dotyczącą między innymi historii literatury. Uczestnicy zastanowią się nad znaczeniem takich pojęć, jak: więźba, przęsło, sklepienie, gzyms oraz wers, rym, rytm. Poznają też cechy gatunków literackich: poematu, eposu, epopei. Zarówno architektura, jak i teoria literatury rządzą się pewnymi regułami i ustalają porządki. Spacer będzie okazją do poszukiwania uniwersalnego języka sztuki.

NOWOŚĆ:

Ścieżki tekstu

Każdemu przydarzyła się sytuacja, w której nie mógł odczytać jakiegoś tekstu. Pojawia się wtedy poczucie frustracji i bezradności. Co z tym zrobić? Spacer po wystawie Nieczytelność. Palimpsesty może pomóc. Artyści, których prace są prezentowane na ekspozycji, proponują, aby uwolnić się od przymusu ciągłego rozumienia, pozwolić znakom pozostać nieczytelnymi i tylko podziwiać ich piękno. Jest to spacer po tajemniczej krainie, w której książki bywają trujące, a ich treść wymazana bądź zamieniona na piksele. Plamy z obrazów łudzą podobieństwem do znanych kształtów, ale nie pozwalają się zidentyfikować. Słowa tracą znaczenie albo demonstrują swoją wieloznaczność. Co więcej, okazuje się że wszystko jest tekstem.


Cena

  • 100 zł +  cena biletu dla każdego uczestnika
    oprowadzanie w języku polskim dla grupy do 15 osób.
  • 150 zł  + cena biletu dla każdego uczestnika|
    oprowadzanie w języku angielskim dla grupy do 15 osób.

Na każde 15 biletów przypada jeden bilet bezpłatny dla opiekuna grupy.

Grupy większe niż 15 osób są dzielone na podgrupy i zwiedzają ekspozycję równolegle. Każdej podgrupie towarzyszy edukator.

Spacer należy wykupić online lub w kasie muzeum.

Więcej informacji:
edukacja-mpt@ossolineum.pl
71 75 50 651-655