Digitalizacja archiwum audiowizualnego Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Od stycznia 2019 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowany jest projekt mający na celu digitalizację i udostępnienie wybranych materiałów z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Projekt „Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” realizowany jest w Muzeum Pana Tadeusza od stycznia 2019 roku. Słynny Kurier z Warszawy ofiarował Ossolineum nie tylko bezcenną kolekcję dzieł sztuki, rękopisy i pamiątki historyczne, ale również prywatne archiwum audiowizualne, które dotąd było nieznane. Znajdują się w nim tysiące kolorowych diapozytywów autorstwa Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, żony Jana, dokumentujących ich wspólne podróże i pozaoficjalne chwile, setki kaset magnetofonowych i taśm szpulowych zawierających liczne nieznane wypowiedzi Jana Nowaka-Jeziorańskiego, listy dźwiękowe wysyłane konspiracyjnie z Polski w czasie stanu wojennego, wielogodzinne dyskusje z płk. Ryszardem Kuklińskim, a także rozmowy z wicepremierem rządu PRL Mieczysławem Rakowskim tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W archiwum znajduje się także film na taśmie 8 mm, zawierający nieznany wcześniej dokument z 1962 o Radiu Wolna Europa. Projekt ma na celu digitalizację wybranych materiałów, ich opracowanie, a także udostępnienie archiwum na stronie internetowej oraz na wystawie stałej „Misja: Polska” Muzeum Pana Tadeusza, która poświęcona jest życiu i działalności darczyńcy.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.