Fantom Adama

Fantom Adama

  • Prapremiera: 31 maja 2019

Pięciu twórców: czterech kompozytorów i jeden grafik komputerowy.
Trzy artystki: wiolonczelistka, gambistka i sopranistka.
Przedmioty, instrumenty, maszyny, komputery, ludzie.
Jedno muzeum.

W Muzeum Pana Tadeusza trwają prace nad Fantomem Adama, czyli projektem, który łączy formę koncertu, instalacji dźwiękowej i spaceru po ekspozycji z literacko-brzmieniowo-graficzną interpretacją Historii przyszłości Adama Mickiewicza. Ta nigdy nieukończona powieść-fantazja, przedstawiająca kontrfaktualne wizje rzeczywistości, zachowana jedynie w kilku fragmentach, stanowi punkt wyjścia dla struktur muzycznych i dramaturgicznych Fantomu Adama.

W jego tworzeniu uczestniczy czterech wrocławskich kompozytorów: Rafał Augustyn, Cezary Duchnowski, Paweł Romańczuk i Jacek Sotomski, a także artysta audiowizualny z Łodzi – Maciej Walczak. Wszystkie działania, które proponują twórcy, zintegrują się z architekturą muzeum oraz obecnymi w nim technologiami oraz multimediami. Jedną z głównych idei, towarzyszących komponowaniu i realizacji projektu, jest bowiem sprawdzanie form i jakości historycznych, aktualnych oraz przyszłych relacji między ludźmi i maszynami.

Fantom Adama:

  • Rafał Augustyn – kompozycja, kierownictwo artystyczne, scenariusz, głos recytujący
  • Cezary Duchnowski – kompozycja, scenariusz, elektronika, fortepian, hybryda
  • Paweł Romańczuk – kompozycja, małe instrumenty
  • Jacek Sotomski – kompozycja, instrumenty elektroniczne
  • Maciej Walczak – współautor odpowiedzialny za wizualizacje
  • Magdalena Bojanowicz – wiolonczela
  • Justyna Rekść-Raubo – viola da gamba
  • Agata Zubel – śpiew, głos recytujący
  • Sabina Macioszek – koordynacja projektu

Prapremiera: 31 maja 2019, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Więcej informacji wkrótce.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.