Misja: Polska. Misja: Wrocław

Misja: Polska. Misja: Wrocław
spotkania o powojennych dziejach miasta

Cykl wykładów i spotkań, w ramach których poruszamy tematykę powojennych dziejów Wrocławia i Dolnego Śląska – regionu jak w soczewce skupiającego dramatyczne wydarzenia czasów współczesnych. Okres od 1945 roku to czas przemiany miasta z niemieckiego Breslau w polski Wrocław, niemieckiego Niederschlesien w polski Dolny Śląsk. To czas niemal całkowitej wymiany ludności, odbudowy z ruin, powstania nowej administracji, tworzenia zrębów życia naukowego i kulturalnego, ale też walki z panującym ustrojem. W czasie naszych spotkań rozmawiamy o dziejach miasta i regionu, a także o poszukiwaniach tożsamości przez mieszkańców, którym przyszło żyć w zupełnie obcym zakątku Europy.

 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

Program na sezon 2018/2019

Aktualne

Grudzień 2018

Spotkanie z red. Dionisiosem Sturisem poświęcone historii greckich uchodźców, przyjętych pod koniec lat 40. XX wieku do Polski.

gość:
Dionisios Sturis – reporter TOK FM. Urodzony w Grecji, wychowany w Polsce. Jego reportaż „Złoty Świt" został nominowany do nagrody dziennikarskiej Grand Press w kategorii reportażu radiowego, natomiast książka „Grecja. Gorzkie pomarańcze” znalazła się wśród 10 nominowanych do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Jego ostatnia praca „Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji” (2017) to odtworzenie historii uchodźców (3934 dzieci i 9200 dorosłych), których pod koniec lat 40. XX wieku z pogrążonej w wojnie domowej Grecji przyjęła Polska.

Styczeń 2018

 • 24 stycznia 2019 (czwartek), godz. 17.00
  Dementi: Z Wrocławia na Archipelag Gułag
  prowadzenie: dr Mateusz Palka

Spotkanie z Tomaszem Kiznym, jednym z założycieli Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi”, poświęcone jego fotografiom: wrocławskim z okresu stanu wojennego, oraz fotoreportaży i dokumentów z terenów dawnego Gułagu.

gość:
Tomasz Kizny – fotograf i dziennikarz, jeden z założycieli Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi”, w której działał w latach 1982–1991. Agencja powstała we Wrocławiu w 1982 roku, a do 1989 była jedyną niezależną agencją fotograficzną w Polsce. Jej członkowie dokumentowali wydarzenia stanu wojennego, strajki, demonstracje, happeningi, aksamitną rewolucję w Czechosłowacji, krwawą w Rumunii, upadek komunizmu w ZSRR. To dzięki agencji świat obiegły zarejestrowane obrazy m.in. ciężarówki ZOMO, która przejechała nad demonstrantem Jarosławem Hykiem na placu Czerwonym we Wrocławiu w sierpniu 1982 roku. Fotografie agencji publikowane były na łamach: „The New York Times”, paryskiego „Kontaktu”, londyńskiego „Dziennika Polskiego”, „Tages Zeitung”, „The Guardian”, „Paris Match”. Tomasz Kizny był w latach 1991-1999 współpracownikiem kwartalnika „Karta”, reporterem w „Magazynie Gazety Wyborczej” (1993–2002). Jest autorem książek albumowych Gułag (2003) oraz Wielki Terror 1937–1938 (2013).

Minione

Październik 2018

 • 25 października 2018 (czwartek), godz. 17.00
  W obcym mieście. Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948
  prowadzenie: dr Małgorzata Preisner-Stokłosa
 • >>więcej informacji o spotkaniu

Spotkanie z prof. Markiem Ordyłowskim o oswajaniu przez Polaków niemieckiego miasta, do którego przyjechali po wojnie.

gość:
Marek Ordyłowski – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk specjalizujący się w historii najnowszej sportu, historii kultury fizycznej, historii Śląska, obecnie kierownik zakładu dziennikarstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Pracował w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, wykładał na Akademii Wychowania Fizycznego, na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest autorem licznych publikacji, m.in. Życie codzienne we Wrocławiu 19451948, Walka z opozycją polityczną na Dolnym Śląsku w latach 19451948, Historia kultury fizycznej/StarożytnośćOświecenie; Wieś dolnośląska w latach 19451956. Władza a społeczeństwo, 1000 lat wrocławskiego sportu (wspólnie z A. Ostrowskim), Szkice z dziejów kultury fizycznej (wspólnie z Z. Schwarzerem i L. Szymańskim), 50 lat wrocławskiego sportu 19451995. W 2000 roku Marek Ordyłowski otrzymał nagrodę Ministra Szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Jest miłośnikiem łowiectwa, należy do Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia.

listopad 2018

 • 22 listopada 2018 (czwartek), godz. 17.00
  Niespełniona wizja Maxa Berga
  prowadzenie: dr Małgorzata Preisner-Stokłosa
 • >>więcej informacji o spotkaniu

Spotkanie z dr. Jerzym Ilkoszem, dyrektorem Muzeum Architektury we Wrocławiu, poświęcone niezrealizowanym planom Maxa Berga wyburzenia kamienic w centrum Breslau i zastąpienia ich wieżowcami.

gość:
Jerzy Ilkosz – doktor nauk technicznych, od 2000 roku dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. Badacz architektury modernizmu. Autor książki Hala Ludowa (dawniej hala stulecia) Dzieło Maxa Berga Publikacja towarzyszyła wystawie zorganizowanej w muzeum i przedstawia historię kształtowania Terenów Wystawowych na Szczytnikach oraz powstanie samej Hali Stulecia. Jest autorem opracowania Hala Stulecia we Wrocławiu. Konserwatorski plan zarządzania z 2016 roku. W latach 20092011 nadzorował prace i przebudowę hali stulecia podczas ostatniego remontu.Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za konserwację Panoramy Racławickiej oraz Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za pracę na rzecz wpisu Hali Stulecia na listę światowego dziedzictwa UNESCO.4 listopada tego roku uhonorowany został prestiżowymi odznaczeniem Pierścień Karla Friedricha Schinkla za ochronę zabytków. Nagroda przyzwana od 40 lat, po raz drugi w historii przypadła w udziale Polakowi, za zasługi dla zabezpieczenia Wrocławskiego Archiwum Budowlanego oraz za badania nad historią architektury wrocławskiej moderny.

* * * *

prowadzący:
dr Małgorzata Preisner-Stokłosa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii ZNiO. Kuratorka i autorka licznych wystaw związanych z kolekcją Władysława i Zofii Bartoszewskich.

dr Mateusz Palka – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, kulturoznawca, autor tekstów krytycznych i esejów o sztuce, fotograf. Współautor wystawy stałej Misja: Polska poświęconej życiu i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Kurator i współautor wystaw fotograficznych, biograficznych i muzealnych. Współscenarzysta komiksów Kurier z Warszawy (2014) i Wojna w eterze (2018) oraz współautor książki Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana (2014). Członek ZPAF-u. Pracuje w Gabinetach Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza ZNiO. Stały współpracownik pisma artystycznego „Format”.