#muzealniaki: międzynarodowa konferencja wyszehradzka

#muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych! konferencja wyszehradzka

 • 27–29 września 2018 

Podsumowanie

Zorganizowana we wrześniu 2018 roku przez Muzeum Pana Tadeusza trzydniowa konferencja dała środowiskom edukatorów muzealnych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem. Uczestnicy konferencji słuchali prezentacji, brali udział w warsztatach, dyskutowali i dzielili się doświadczeniami.

Dziecko, które nie ma skończonych 3 lat, jest w instytucji kultury gościem nieoczywistym. Muzea i galerie sztuki dostrzegają co prawda oczekiwania rodziców i chcą być odpowiednio przygotowane na przyjęcie najmłodszych zwiedzających, nadal do pokonania pozostaje jednak jeszcze szereg barier psychologicznych i infrastrukturalnych, aby dobrze tak postawione zadanie zrealizować. Przez trzy dni obrad uczestnicy wrocławskiej konferencji zastanawiali się nad tym, w jaki sposób przystosować przestrzeń muzealną i ofertę muzeum do potrzeb małego dziecka. Analizowano ten problem z perspektywy rozwoju dziecka, uwzględniając też kwestie marketingowe, wymagania rodziców oraz obawy muzealników.

Postrzeganie przez małe dziecko miejsc, w których prezentowana jest sztuka, oraz możliwości rozwojowe z takiego spotkania wynikające były tematami prezentacji ekspertów – przede wszystkim pedagogów i psychologów. Jednocześnie edukatorzy muzealni zaprezentowali katalog zajęć, które odbywają się w muzeach dla najmłodszych dzieci i stymulują rozwój niemowląt. Wśród dobrych przykładów omówiono choćby zajęcia ogólnorozwojowe w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zajęcia ruchowe w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz zajęcia sensoryczne w Bramie Poznania. Dobitnie wybrzmiał też głos przedstawicieli muzeów, które z założenia nie zakładają obecności najmłodszych widzów.

Podczas konferencji poruszono również kwestie związane z promocją poszczególnych instytucji oraz zastanawiano się, jak najefektywniej zachęcić do odwiedzania muzeum lub galerii sztuki rodzica z dzieckiem. Ciekawa okazała się choćby dyskusja analizująca narzędzia marketingowe. Swoimi doświadczeniami podzielili się także przedstawiciele instytucji kultury o innym niż muzea charakterze: np. Wrocławskiego Teatru Lalek, Festiwalu Literatury dla Dzieci czy Wydawnictwa Hokus–Pokus. Niezależni specjaliści z dziedziny marketingu podpowiadali muzealnikom, jak sprawić, by muzea czy galerie sztuki mogły stać się w powszechnej świadomości atrakcyjnym miejscem rodzinnych wycieczek.

Muzealnicy poznali również wrażenia rodziców aktywnie korzystających z oferty kulturalnej miasta. Na konferencji wystąpili między innymi rodzice pracujący w muzeach i galeriach sztuki: Katarzyna Roj z Galerii Dizajn BWA Wrocław oraz Krzysztof Dobrowolski z Centrum Sztuki WRO oraz rodzice blogerzy: Agnieszka i Jakub Wańczykowie (edki.pl) i Klaudia Derebecka (sisandkids.pl), którzy zwrócili uwagę choćby na to, w jaki sposób pracownicy muzeów i galerii powinni postrzegać swoich najmłodszych gości i ich rodziców, by zachęcić ich do uczestnictwa w kulturze, oraz w jaki sposób nawiązywać z nimi trwałe relacje. Z opiniami rodziców zestawione zostały dobre praktyki współpracy pomiędzy rodzicami i instytucjami, między innymi w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowym w Krakowie czy w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Ciekawy okazał się również punkt widzenia kuratorek wystaw dla dzieci Ewy Solorz (wystawa Wszystko widzę jako sztukę w Zachęcie) i Magdaleny Kreis (wystawa Sygnały. Interaktywny Plac Zabaw w Centrum Sztuki WRO), ale także przedstawicieli dyrekcji: Piotra Górajca z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Tadeusza Kołacza z Muzeum Powozów Galowice (muzeum prywatnego) oraz Radomira Komsty z Działu Obsługi Widowni w Muzeum Pana Tadeusza.

Szczególnie cenne było spojrzenie na to, jak dzieci uczestniczą w życiu muzealnym w innych krajach. Wspaniałym przykładem okazało się być Muzeum Regionalne i Galeria w Jičínie, które proponuje zwiedzanie w formie gry. Słowacki punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele Muzeum w Kežmarku mieszczącego się w zamku, który jest częstym celem rodzinnych wycieczek. Muzeum Literatury im. Petőfiego w Budapeszcie ofertę dla najmłodszych realizuje z kolei w działającym w jego strukturach muzeum dzieci Mese Múzeum.

Niezwykle ważny był trzeci dzień konferencji, podczas którego przedstawiciele wrocławskich muzeów i galerii zaangażowanych w kampanię społeczną #muzealniaki przygotowali specjalne zajęcia dla rodziców. Dzieci raczkowały po salach Muzeum Pana Tadeusza, miały zajęcia sensoryczne w ossolińskim Refektarzu i ruchowe w Pawilonie Czterech Kopuł. Odbyły się także dwa spacery o charakterze rodzinnym. Pierwszy „Cyjanospacer” w przestrzeni miejskiej, skoncentrowany wokół koncepcji rzeźby plenerowej, zorganizowany przez Centrum Sztuki WRO. Drugi – organizowany przez Fundację Art Transparent jako Baby Art Walk! w Muzeum Współczesnym Wrocław na wystawie TIFF Festival. Ponieważ nie wszystkie budynki muzeów i galerii są dostępne dla wózków, w Centrum Historii Zajezdnia rodzice skorzystali z porad doradcy noszenia w chuście.

Konferencja Wyszehradzka #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych! Dzieci od 0 do 3 lat w muzeum była zatem możliwością podsumowania dobrych praktyk oraz połączenia sił różnych muzeów we współpracy z nieoczywistymI, ale oczekiwanymi partnerami – rodzicami najmłodszych dzieci.

Kampania społeczna #muzealniaki uświadamia zarówno rodzicom, jak i muzealnikom, że warto zmieniać instytucje, ale też uczyć rodziców, jak mają się ze swoimi dziećmi poruszać i zachowywać na wystawach. Podczas konferencji zapadła decyzja o rozszerzeniu dolnośląskiej kampanii społecznej #muzealniaki na całą Polskę.

Jak sprawić, by muzeum nie było tylko dla dużych?

Zaproście rodziców z dziećmi. Muzeum lub galeria sztuki nie są oczywistym celem wspólnych spacerów, nie wszyscy rodzice wiedzą, że mogą wraz z dzieckiem korzystać, bywać i oglądać.

Bądźcie otwarci na indywidualne oraz szczególne potrzeby małego odbiorcy z uwzględnieniem specyfiki zbiorów i instytucji.

Informujcie w sposób czytelny o zasadach, ale także o ograniczeniach panujących w muzeum lub galerii sztuki.

Dawajcie rodzicom rady, które pomogą w sposób wartościowy dla wszystkich członków rodziny oglądać ekspozycję.

● Umieśćcie w widocznym miejscu informacje o akcji #muzealniaki.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO AKCJI #MUZEALNIAKI?
>>>INFORMACJA DLA PARTNERÓW


O konferencji 

Wyszehradzka konferencja dla muzealników organizowana przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji w pracy z nieoczywistym gościem muzeum czy galerii sztuki – dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem.

Wielu rodziców, planując weekendowe atrakcje dla swoich pociech, staje przed dylematem: czy dzieci w muzeum nie będą się nudzić? Czy przypadkiem nie zniszczą eksponatów lub nie zakłócą wizyty innym zwiedzającym? Czy z niemowlakiem można w ogóle przyjść do muzeum czy galerii sztuki? Co maluchy zyskają na wizycie w takiej placówce? Czy znajdzie się tam miejsce, by dziecko przewinąć lub nakarmić? W końcu: czy trzeba się do wizyty wcześniej przygotować? Celem akcji #muzealniaki, którą zainicjowało Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, jest udowodnienie, że wizyta w muzeum czy galerii sztuki może być dla rodziców z dziećmi niezwykle interesującą przygodą. Instytucja kultury często okazuje się miejscem pozytywnie wpływającym na percepcję i rozwój dzieci, ale jest też wciąż – z jednej strony dla osób, które tworzą program instytucji, a z drugiej dla rodziców – miejscem do tego celu nieoczywistym.

Zdaniem organizatorów akcja #muzealniaki ma potencjał, aby wejść z poziomu regionalnego na krajowy i międzynarodowy. Przyczynkiem do tego ma stać się właśnie konferencja, na którą zapraszamy gości z Polski i pozostałych krajów grupy V4 (Czechy, Słowacja, Węgry). Celem spotkania będzie wspólna analiza oferty kulturalnej dostępnej dla najmłodszych i ich rodziców w każdym z krajów oraz debata, jak w tym kontekście zlikwidować bariery i wzajemną nieufność, które są zarówno po stronie widza, jak i muzealnika.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

>> Więcej informacji o akcji #muzealniaki

>>English version below


  PROGRAM

  • czwartek, 27 września 2018, godz. 10.00–18.30
   Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

  10.00–14.00 | Sesja I | Z perspektywy rozwoju dziecka, prowadzenie: dr Monika Bronowicka

  10.00 | rozpoczęcie konferencji

  10.30 | Ekspercki panel dyskusyjny

  10.40 | Wpływ muzeów na dzieci i rodziców (rodziny) – Alena Belková, Múzeum v Kežmarku

  10.50 | Muzeum jako przyjaciel przedszkoli – jak nauczyciele przedszkolni korzystają z muzeów? – Hajnal Kassai, Ministerstwo Zasobów Ludzkich, Węgry

  11.10 | Jak muzeum wpływa na rozwój małego dziecka? – Joanna Gala, pedagog, kulturalne przedszkole Mali Zdobywcy

  11.30 |Tylko dla dorosłych? Muzea i wystawy, które nie są przeznaczone dla dzieci – Tomasz Michaldo, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  11.50 | dyskusja

  12.30 | Muzea i galerie sztuki jako instytucje wspierające rozwój dziecka i kształtujące jego więź z rodzicem – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie: Monika Nowak

  12.30 | Czego dzieci i ich rodzice potrzebują od muzeum – Ivana Kocichová, Národní Muzeum, Praga

  12.40 | Muzeum w Kežmarku i jego działania dla dzieci i rodziców – Barbora Thomayouvá, Múzeum v Kežmarku

  12.50 | Sensualne poruszenie, jak maluchy zainteresować sztuką współczesną – Agata Iżykowska- Uszczyk, Pawilon Czterech Kopuł, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

  13.00 | dyskusja

  13.20 | Swobodny czy zorganizowany? – o poszukiwaniu złotego środka przy tworzeniu wartościowego programu dla najmłodszych i ich opiekunów – Zofia Zaccaria, Anna Zajda, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

  13.30 | Muzeum militarne. Co wyznacza granicę przestrzeni „zakazanej” dla dzieci? – Tatiana Baczyńska, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

  13.40 | Sztuka patrzenia, sztuka pokazywania” – O trudnościach, blokadach i niewątpliwych zaletach wprowadzania dzieci w wieku 0-2 w świat sztuki współczesnej – Barbara Przerwa, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

  13.50 | Sensoryczne szaleństwo, czyli o dzieciach i rodzicach w instytucji kultury – Anna Pikuła, Dorota Piwowarczyk, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

  14.00 | dyskusja

  14.20 | przerwa obiadowa

  15.2018.00 | Sesja II | Z perspektywy marketingu

  15.20 | Muzeum – rodzice. Jak promować ofertę dla najmłodszych? – panel dyskusyjny z udziałem: Magdaleny Kostyszyn (blog Venila Kostis, agencja PR be frank), Sylwii Gorzak (Wrocławski Teatr Lalek), dr Moniki Hajdas (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Marty Lipczyńskiej-Gil (wydawnictwo Hokus-Pokus), Łukasza Dębskiego (Festiwal Literatury dla Dzieci);
  prowadzenie: dr Marcin Hamkało (Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)

  16.30 | przerwa kawowa

  17.00 | Oferta muzealna jako „produkt” dla małych dzieci? O skutecznej promocji instytucji kultury – wystąpienia zgłoszone, prowadzenie Alicja Kliber

  17.00 | #muzealniaki, czy muzeum to miejsce dla niemowlaka? – dr Monika Bronowicka, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

  17.10 | Promocja akcji #muzealniaki jako kampanii społecznej skierowanej do rodziców – Agnieszka Śrutwa, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

  17.20 | Rodzina, rodzic i dziecko jako odbiorcy komunikacji marketingowej muzeum – dr Joanna Macalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  17.30 | Mądra oferta. Mądry komunikat – przykłady skutecznego komunikowania się pracowników instytucji kultury z opiekunami dzieci do 3. roku życia – Anna Tuderek, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  17.40 | dyskusja

  18.00 | bankiet

  • piątek, 28 września 2018, godz. 10.00–18.30
   Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

  9.00 | Kampania społeczna #muzealniaki – spotkanie organizacyjne dotyczące rozszerzenia akcji

  10.00–14.00 | Sesja III | Z perspektywy rodzica

  10.00 | ekspercki panel dyskusyjny z udziałem rodziców, prowadzenie Aldona Mikucka

  10.00 | „Strach się bać” i „nie patrz na to”. O granicach doświadczenia i barierach u dorosłych – Krzysztof Dobrowolski, Centrum Sztuki WRO

  10.20 | Pierwsza wizyta w muzeum. Kiedy i dokąd? – Agnieszka Wańczyk, Jakub Wańczyk, edki blog

  10.40 | Jak dzieci ratują świat. Projektowanie uniwersalne dla instytucji kultury – Katarzyna Roj, Galeria Dizajn BWA Wrocław

  11.00 | #muzealniaki z punktu widzenia rodzica – Klaudia Derebecka, Sis&kids blog

  11.20 | dyskusja panelowa z udziałem rodziców

  12.00 | przerwa kawowa

  12.30 | Rodzic w muzeum – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie Maria Marszałek

  12.30 | Muzealni debiutanci – okiem edukatora – Katarzyna Maziarz, Muzeum Narodowe w Krakowie

  12.40 | Muzealni debiutanci – okiem rodzica – Maria Masternak, Muzeum Narodowe w Krakowie

  12.50 | Rodzice z dziećmi w Centrum Historii Zajezdnia. Atrakcje, ułatwienia, innowacje – Ewa Woźniak–Wawrzyniak, Centrum Historii Zajezdnia

  13.00 | Muzeum dla maluchów – bawić, wspierać, budować więzi – Karolina Jusińska, Muzeum Warszawy

  13.10 | dyskusja

  13.30 | przerwa obiadowa

  14.30–18.30 | Sesja IV | Z perspektywy muzeum

  14.30 | Czy muzea są dla najmłodszych dzieci? – panel dyskusyjny z udziałem Ewy Solarz (kuratorki wystawy dla dzieci „Wszystko widzę, jako sztukę” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki), Magdaleny Kreis (Centrum Sztuki WRO), Piotra Górajca (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych), Radomira Komsty (Dział Obsługi Widowni, Muzeum Pana Tadeusza), Tadeusza Kołacza (fundator Muzeum Powozów Galowice) prowadzenie Magdalena Musiał

  15.30 | przerwa kawowa

  16.00 | Programy muzealne dla najmłodszych dzieci w kontekście uniwersyteckiego wykształcenia edukatorów muzealnych – dr Petra Šobáňová, Palacký University Olomouc

  16.20 | Muzea dla dzieci od 0 do 3 lat – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie dr Grzegorz Polak

  16.20 | Dzieci w pałacu – płaszczyzna porozumienia – Anna Kádár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

  16.30 | Muzeum Gry a dzieci do trzeciego roku w Muzeum Gry – Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně

  16.40 | Trzylatek w muzeum – okiem opiekuna wystaw – Magdalena Felis, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

  16.50 | dyskusja

  17.00 | Muzealne atrakcje dla dzieci – przegląd rozwiązań z Polski i Europy – Barbara Banasik, dr Maria Szymańska-Ilnata, Muzeum Azji i Pacyfiku

  17.10 | Niedziela w muzeum – eksponaty od podszewki – Dorota Raczkowska, Muzeum Miasta Malborka

  17.20 | „Piknik z Bajtlem”, najmłodsi w muzeum – Monika Czernik–Czublun, Muzeum Śląskie w Katowicach

  17.30 | O tym, jak dzieci do Ossolineum weszły – Aldona Mikucka, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

  17.40 | Czym skorupka za młodu nasiąknie.... czyli o tym, jak sprawić, aby w muzeum było fajnie – Edyta Leszczyńska, Mariola Słocka, Maria Wasilewska, Centrum Poznawcze Hali Stulecia

  17.50 | Wykorzystanie rozwoju aktywności ruchowej do zapobiegania trudności w uczeniu się w przestrzeni muzeum – Aranyi Fruzsina, Deri Museum

  18.00 | Wizyta w Pałacu w Rogalinie – Danuta Horoszko, Muzeum Narodowe w Poznaniu Oddział w Rogalinie

  18.10 | dyskusja

  • sobota, 29 września 2018, godz. 10.00–14.30
   Wydarzenia towarzyszące dla rodziców ze studyjnym udziałem muzealników
  • zapisy od 3 września 2018 

  10.00 | Brzdąc w refektarzu – zajęcia dla najmłodszych dzieci z elementami sensoplastyki
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl (od 3 września 2018)

  Zapraszamy na wizytę w dawnym klasztornym refektarzu, który dzisiaj jest jedną z reprezentacyjnych sal Ossolineum i na którego sklepieniu można podziwiać malowidła zachowane z czasów klasztornych. W czasie spotkania rodzice dowiedzą się nieco więcej o tym niezwykłym miejscu, a dzieci będą mogły się ubrudzić, bawiąc w młodych malarzy fresków.

  10.00 | Kołysanie i tuptanie – rodzinny spacer szlakiem tajemnic Hali Stulecia
  Centrum Poznawcze Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz rezerwacji na stronie www.centrumpoznawcze.pl, zakładka „PROJEKTY I EDUKACJA” (od 3 września 2018)

  Hala Stulecia ma swoją niezwykłą historię i mnóstwo zakamarków, do których poznania zapraszamy specjalnym szlakiem, przygotowanym dla najmłodszych: niesionych, wiezionych lub tuptających za rękę z mamą czy tatą. Spacer zawiera elementy dedykowane dla najmłodszych odbiorców, którzy będą mogli poznać Halę Stulecia na własny sposób.

  11.00 | Pan Tadeusz” bez dolnej granicy wieku – interaktywne spotkanie z poematem Adama Mickiewicza
  Rynek 6, przed wejściem do Muzeum Pana Tadeusza

  • wstęp wolny

  Muzealny próg bywa barierą (nie tylko fizyczną) dla rodziców z malutkimi dziećmi. Podczas wydarzenia zwrócimy uwagę spacerujących po wrocławskim Rynku na muzeum w Kamienicy pod Złotym Słońcem.
  Przeczytamy dzieciom fragmenty Pana Tadeusza, obejrzymy ilustracje do epopei powstałe na przestrzeni wieków i sprawdzimy, czy utwór nadaje się już „od kołyski”.

  11.30 | Brzdąc w muzeum – zajęcia dla niemowląt w przestrzeni muzealnej
  Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl (od 3 września 2018)

  Niemowlę wśród wielkiej sztuki, dziecko raczkujące po muzealnym parkiecie albo śpiące w otoczeniu pięknych obrazów. Brzdąc w muzeum to zajęcia, które pozwalają doświadczać kultury wspólnie – rodzicom i ich bardzo malutkim dzieciom.

  12.00 | Kreatywne mamy, kreatywne babcie! – zajęcia dla rodziców i opiekunów, podczas których dzieci spędzają czas na muzealnym placu zabaw
  Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Zygmunta Krasińskiego 1

  • spotkanie odwołane

  Lubicie haftować, szydełkować lub tworzyć ekologiczne gadżety? Chcielibyście spędzić kreatywnie czas w muzeum z małym dzieckiem? Zapraszamy na wyjątkowe międzypokoleniowe warsztaty artystyczne, prowadzone przez kreatywne seniorki. Będziemy szyć, malować i tworzyć artystyczne kompozycje decoupage. W tym czasie dzieci będą spędzać wesoło czas na muzealnym placu zabaw.

  12.00 | Chustospotkanie – praktyczne zajęcia na temat noszenia dzieci także w muzeum
  Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

  • wstęp wolny

  Spotkanie przyszłych i obecnych rodziców, luźne chustopogadanki na temat bezpiecznego noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, pomoc doradcy przy wiązaniach, pokaz klasycznego wiązania dla dzieci od urodzenia.

  12.00 | Baby Art Walk! z Fundacją Art Transparent – spotkanie ze sztuką dla rodziców i dzieci –oprowadzanie kuratorskie po wystawie TIFF Festival we współpracy z Muzeum Współczesnym 
  Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a

  • wstęp wolny

  BAW! Baby Art Walk to wspólne spacery i odwiedziny we wrocławskich instytucjach kultury, galeriach, muzeach oraz spotkania z artystami lub oprowadzania kuratorskie po aktualnych wystawach. Fundacja Art Transparent zaprasza wszystkich rodziców na spotkania ze sztuką, wspólne zwiedzanie wystaw, dyskusje o współczesnych problemach, a czasem po prostu na kawę i rozmowy o wesołym losie rodzica.

  12.30 | Cyjanospacer – rodzinny spacer po mieście: z Centrum Sztuki WRO do instalacji Cyjanometr
  Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

  • wstęp wolny

  Myślicie czasem o niebieskich migdałach? Dołączcie koniecznie do rodzinnego spaceru, podczas którego będziemy tropić niebieskości na trasie z WRO do Cyjanometru – instalacji w przestrzeni publicznej Wrocławia, inspirowanej XVIII–wiecznym przyrządem do pomiaru odcieni nieba. Dowiemy się kilku ciekawostek o barwie niebieskiej, a także tego, jak działa ta miejska instalacja.

  12.30 | Muzealne poruszenie – sztuka dotyku – zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci
  Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1

  Ruch i taniec wspierają bliskość rodzica i dziecka, wspólne podziwianie dzieł sztuki także. Natchnieniem do poszukiwania gestu i budowania relacji w ruchu będą rzeźby, ich forma, wielkość, tworzywo. Taniec w muzealnych salach w otoczeniu sztuki współczesnej to prawdziwe „muzealne poruszenie”.

  * * * *

  #MUSEKIDS MUSEUM NOT ONLY FOR ADULTS!
  VISEGRAD CONFERENCE

  • 27–29 September 2018

  Visegrad conference for museum workers organized by the Pan Tadeusz Museum of the Ossolinski National Institute offers a possibility to exchange experiences and inspirations from the work with unobvious guests of a museum/art gallery – toddlers age up to three and their parents.

  While planning a family weekend, many parents face dilemmas – they are concerned that their kids may get bored at a museum, that they could accidentally damage something or disturb other visitors. They wonder if babies are even allowed at art galleries and museums, or if there's a space to feed them and change nappies, or simply – how one can prepare for such a visit. The goal of the #muzealniaki/ #musekids action, initiated by the Pan Tadeusz Museum, is to prove that a visit to a museum or an art gallery can be an exciting adventure for children and parents. A cultural institution often turns out to be a place which positively effects a perception and development of kids. However it still isn’t – for both the staff, who prepare the institutions’ offer, and parents – an obvious place for this purpose.

  According to organisers, this campaign has potential to move up from a local level to a nationwide and even an international one. A foundation for this might be the international conference for which guests from Poland and the V4 countries (Czech Republic, Slovakia and Hungary) have been invited. The goal of the meeting is a joint analysis of cultural offers available for parents and children in each country and a debate how, in this context, to remove barriers and mutual distrust, which occur at both sides – in visitors and museum employees.

  PROGRAMME

  • Thursday, 27th September 2018
   Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

  10 a.m. | conference opening

  10.30 a.m.–2 p.m. | Session I | The perspective of a child's development

  10.30 a.m. | Experts panel discussion, hosted by dr Monika Bronowicka

  10.30 a.m. | Influence of museums on children and their parents (family) – Alena Belková, Kežmark Museum

  10.50 a.m. | Museum – friend of kindergartens – how can kindergarten teachers use the museum? – Hajnal Kassai, Ministry of Human Resources, Hungary

  11.10 a.m. | A small child at a museum and his/her development – Joanna Gala, pedagogue, Small Explorers Cultural Kindergarten

  11.30 a.m. | Only for adults? Museums and exhibitions not intended for children – Tomasz Michaldo, Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau Former German Nazi Concentration and Extermination Camp

  11.50 a.m.| discussion

  12.00 | coffee break

  12.30 | Museums and art galleries as institutions supporting a child development and shaping its ties with parents – submitted papers, hosted by Monika Nowak

  12.30 a.m.| What do kids and their parents really need in museum? – Ivana Kocichová, National Museum, Prague

  12.40 a.m.| The Museum in Kežmark and its offer for children and parents – Barbora Thomayouvá Kežmark Museum

  12.50 a.m.| Sensual stir or how to interest children in modern art, Agata Iżykowska-Uszczyk, Four Domes Pavilion, National Museum in Wroclaw

  1.00 p.m.| discussion

  1.20 p.m.| Loose or organised? – Zofia Zaccaria, Anna Zajda, Royal Łazienki Museum, Warsaw

  1.30 p.m.| Military Museum. What sets the boundaries of the space “forbidden” for children? – Tatiana Baczyńska, Navy Museum in Gdynia

  1.40 p.m.| "The art of looking, the art of showing" – about difficulties, blocks and undoubtful advantages of introducing kids at the age of 0–2 into the world of contemporary art – Barbara Przerwa, National Museum in Wrocław

  1.50 p.m | Sensory craze or children and parents in cultural institutions – Dorota Piwowarczyk, Anna Pikuła, Center for Cultural Tourism TRAKT

  2.00 p.m.| discussion

  2.20 p.m. | lunch

  3 p.m.6 p.m | Session II | The marketing perspective

  3 p.m. | Museum – parents. How to promote the offer for children? – panel discussion with participation of Magdalena Kostyszyn (Venila Kostis blog, be frank PR agency), Sylwia Gorzak, (Wroclaw Puppet Theatre), dr Monika Hajdas (Wroclaw University of Economics), Marta Lipczyńska-Gil (Hokus-Pokus Publishing House), Łukasz Dębski (Festival of Literature for Children), hosted by dr Marcin Hamkało

  4.30 p.m. | coffee break

  5 p.m. | Museum offer as a “product” for small children? On effective promotion of a cultural institution – submitted papers, hosted by Alicja Kliber

  5 p.m. | #musekids – is a museum a good place for infants? – dr Monika Bronowicka, Pan Tadeusz Museum at the Ossoliński National Institute

  5 10 p.m. | Promoting the #muzealniaki action as a social campaign directed at parents – Agnieszka Śrutwa, Pan Tadeusz Museum of the Ossoliński National Institute

  5.20 p.m| Family, parent and child as recipients of museum’s marketing communication – dr Joanna Macalik, Wroclaw University of Economics

  5.30 p.m. | Smart offer. Smart communication – cases of an efficient interaction of cultural institutions’ staff with guardians of children up to the age of three – Anna Tuderek, scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage

  5.40 p.m. | discussion

  6 p.m. | banquet

  • Friday, 28th September 2018
   Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

  9.00 a.m. | The #musekids social campaign – organisational meeting about developing the action

  10-2 p.m. | Session III | The parent’s perspective

  10 a.m. | Experts discussion panel with participation of parents, hosted by Aldona Mikucka

  10 a.m. | “Scared to death” and “don’t look at that”. Constraints in experiencing and barriers of adults – Krzysztof Dobrowolski, WRO Art Centre

  10.20 a.m. | First visit to a museum. When and where? – Agnieszka Wańczyk, Jakub Wańczyk, edki blog

  10.40 a.m.| How kids save the world. Universal planning for cultural institutions – Katarzyna Roj, Dizajn BWA Wrocław Gallery

  11.00 a.m.| #muzealniaki action from the parent’s point of view – Klaudia Derebecka, Sis&kids

  11.20 a.m. | Panel discussion with participation of parents

  12.00 | coffee break

  12.30 p.m. | Parents at a museum – submitted papers, hosted by Maria Marszałek

  12.30 p.m. | Museum novices – with the eye of an educator – Katarzyna Maziarz, National Museum in Cracow

  12.40 p.m. | Museum novices – with the eye of a parent – Maria Masternak, National Museum in Cracow

  12.50 p.m.| | Parents with children at the Depot History Centre. Attractions, facilitations, innovations – Ewa Woźniak-Wawrzyniak, Depot History Centre

  1.00 p.m.| Museum for youngsters – to play, to support, to build ties – Karolina Jusińska, Museum of Warsaw

  1.10 p.m. | How to make space friendly for children at a museum – a case of King Matt's Family Education Area at the Museum POLIN – Anna Czerwińska, Museum of the History of Polish Jews POLIN

  1.20 p.m.| discussion

  1.30 p.m. | lunch break

  2.30–6.30 p.m.| Session IV | The museum’s perspective

  2.30 p.m. | Are museums for the youngest children? – discussion panel with participation of Ewa Solarz (curator of the exhibition for children “I see all as art” in Zachęta National Gallery of Art), Magdalena Kreis (WRO Art Centre), Piotr Górajec (Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, Forum of Museum Educators), Radomir Komsta (Visitor services department, Pan Tadeusz Museum of the Ossoliński National Institute), Tadeusz Kołacz (founder of the Museum of Carriages Galowice) hosted by Magdalena Musiał

  4.00 p.m.| coffee break

  4.30 p.m.| Museum programs for the youngest children in the context of university training of museum educators, dr Petra Šobáňová, Palacký University Olomouc

  5.00 p.m.| Museums for children up to the age of three – submitted papers, hosted by dr Grzegorz Polak

  5.00 p.m.| Kids in the palace – common ground – Anna Kádár, Petőfi Literary Museum, Budapest

  5.10 p.m.| Museum of Play and children up to the age of three at the Museum of Play – Michal Babík, Regional Museum and Gallery in Jičíně

  5.20 p.m.| A three year-old at a museum – with the eye of a gallery assistant – Magdalena Felis, Archeological Museum in Poznań

  5.30 p.m.| discussion

  5.50 p.m.| Museum attractions for children – a review of solutions from Poland and Europe – Barbara Banasik, dr Maria Szymańska-Ilnata, Asia and Pacific Museum

  6.00 p.m.| Sunday at a museum – the ins and out of exhibits – Dorota Raczkowska, Museum of the Town of Malbork

  6.10 p.m.| ”Picnic with a kiddie”, the youngest at a museum – Monika Czernik-Czublun, Silesian Museum in Katowice

  6.20 p.m.| How the children entered the Ossolineum – Aldona Mikucka, Pan Tadeusz Museum at the Ossoliński National Institute

  6.30 p.m. | What youth is used to.... or what to do to make museum fun – Edyta Leszczyńska, Mariola Słocka, Maria Wasilewska, Discovery Centre of Centennial Hall

  5.50 p.m. | Using movement development for the prevention of the learning difficulties in museums area – Aranyi Fruzsina, Deri Museum

  6.00 p.m | A visit to the Rogalin Palace – Danuta Horoszko, the Rogalin Palace, branch of the National Museum in Poznań

  6.10 p.m. | discussion

  • Saturday, 29th September 2018, 10.00 a.m.–2.30 p.m.
   Events for parents with participation of museum staff

  10.00 a.m. | A toddler in a refectory – activities with elements of sensory art for the youngest children
  Ossolinski National Institute, Szewska 37

  Welcome to the former monastery refectory which today is one of the most glamorous halls at the Ossolineum. Here, in the refectory, you can admire paintings from the monastery times. During the workshop parents will learn more about this unusual place and kids will be able to get dirty, playing a role of young frescoes painters.

  10.00 a.m. | Swaying and mincing – family walk along secret trails of the Centennial Hall
  Discovery Centre of Centennial Hall, Wystawowa 1

  Centennial Hall has got an unusual history and plenty of secret corners. We invite you to discover them along a special trail, prepared particularly for the youngest: carried, in prams or mincing by their mum’s or dad’s side, holding their hands. The walk contains elements dedicated to the youngest recipients, who will be able to visit Centennial Hall in their own way.

  11.00 a.m. | Pan Tadeusz without a bottom age limit – interactive encounter with Pan Tadeusz
  Rynek, in front of the entry to the Pan Tadeusz Museum

  A museum threshold might be a barrier (not only physical) for parents with small babies. During the event we will attract interest of people walking along Wrocław Market Square towards Under the Golden House Tenement. We will read parts of Pan Tadeusz, look at illustrations of this national poem drawn throughout centuries and we will check if this book is suitable to read “from the cradle”.

  11.30 a.m. | A toddler at a museum – activities for infants in museum space

  Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

  A toddler among magnificent objects of art, a kid crawling along museum floor or just sleeping near beautiful paintings. A toddler in a museum includes activities which enable parents and their children experience culture together.

  12.00 | Creative mums, creative grandmas! – activities for parents and guardians during which children spend time in the museum playground
  Post and Telecommunication Museum, Zygmunta Krasińskiego 1

  Do you like broidering, crocheting or making eco gadgets? Would you like to spend time creatively with your child? We invite you to unique intergenerational workshops, conducted by creative senior women. We will sew, paint and make artistic compositions – decoupage. While we will be working, kids will spend a happy time in the museum playground.

  12.00 | Baby sling-meeting – practical activities on carrying babies at a museum Depot History Centre,
  Depot History Centre, ul. Grabiszyńska 184

  A meeting for future and present parents, informal talks on how to safely carry babies in wraps and soft carrycots, advisor’s tips and demonstration on how to tie a baby wrap.

  12 a.m. | Baby Art Walk! and Art Transparent Foundation – an encounter with art for parents and children
  Museum of Contemporary Wroclaw, Plac Strzegomski 2a
  A TIFF festival exhibition – curator’s guided tour

  BAW! Baby Art Walks are joint walks and visits to the Wroclaw institutions of culture, galleries, museums and meetings with artists or curatorial guided tours through current exhibitions. Art Transparent Foundation invites all parents to encounters with art, joint exhibition touring, discussions on current problems or just to enjoy coffee time and share parental experiences.

  12.30 p.m. | Cyan-walk – family walk around the city: from WRO Art Center to the Cyanmeter installation
  WRO Art Center, Widok 7

  Are you prone to blue sky thinking? Then you have to take part in a family walk during which we will trace bluesnesses en route from WRO Art Center to the Cyanmeter – the installation in Wrocław public space, inspired by the 18th-century instrument measuring shades of the sky. We will learn some interesting stories about the blue shade as well as how this city installation works.

  11.00 a.m. | Museum stir – the art of touch – activities for parents and children Four Domes Pavilion. Modern Art Museum. Branch of the National Museum in Wroclaw,
  Wystawowa 1

  Movement and dance support intimacy of parents and their children, they help to admire the works together. The inspiration for searching for gesture and for building relations in movement will be sculptures, their form, size and material. Dancing in surroundings of museum halls of modern art is a real “museum stir”.

  * * * *

  koordynator/coordinator: 

  Monika Bronowicka
  monika.bronowicka@ossolineum.pl
  + 48 71 755 06 54

  kontakt medialny/media contact:
  Agnieszka Śrutwa
  agnieszka.srutwa@ossolineum.pl
  +48 71 75 50 663 | +48 570 948 333

  * * * *

  organizator/organizer:

   

  partnerzy zagraniczni/foreign partners:

  Regionální muzeum a galerie v Jičíně
  Múzeum v Kežmarku
  Petőfi Irodalmi Múzeum

                         

  patronat/patronage:  Projekt: „#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” jest finansowany ze srodków Funduszu Wyszehradzkiego. ”#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” project is financed by the Visegrad Fund.  partnerzy polscy/Polish partners:

  Fundacja Fundacja Art Transparent
  BAW! Baby Art Walk
  BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej
  Centrum Poznawcze Hali Stulecia
  Centrum Sztuki WRO
  Centrum Historii Zajezdnia
  Muzeum Architektury we Wrocławiu
  Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
  Panorama Racławicka
  Pawilon Czterech Kopuł
  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
  Muzeum Współczesne Wrocław
  Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
  Muzeum Powozów Galowice
  Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
  Muzeum Miedzi w Legnicy
  Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki
  Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
  Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
  Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Dolnośląski

  MPK Wrocław

  patroni medialni/media patronage:

  Edki Blog

  Blog Dolny Śląsk dla Uli
  Blog Podróże z Mamą i Tatą

  CzasDzieci.pl
  DzieciakiwPlecaki.com
  ŁadneBebe.pl
  Radio Wrocław
  Radio Ram
  Radio Wrocław Kultura
  Rodzic w mieście
  Sisandkids.pl
  TuWrocław.com 
  Wrocław.pl
  VisitWroclaw.eu
  WysokieObcasy.pl
  Książki. Magazyn do czytania