#muzealniaki: międzynarodowa konferencja wyszehradzka

#muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych! Międzynarodowa konferencja wyszehradzka

  • 27–29 września 2018 

We wrześniu 2018 w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się międzynarodowa konferencja pod hasłem #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych, efekt projektu finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego.

Wyszehradzka konferencja dla muzealników organizowana przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji w pracy z nieoczywistym gościem muzeum czy galerii sztuki – dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem.

Szczegółowe informacje i program na naszej podstronie.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

* * * *

#musekids  Museum not only for adults! International Visegrad Conference

  • 27-29 September 2018

In September 2018 an international conference entitled #musekids. Museum not only for adults is held at the Pan Tadeusz Museum. It is the effect of the project financed by the Visegrad Fund.

The Visegrad conference for museum staff organized by the Pan Tadeusz Museum of the Ossolinski National Institute is to offer a possibility to exchange experiences and inspirations from the work with unobvious guests of a museum/art gallery – babies age up to three and their parents.

More info and conference program on our page.

* * * *

partnerzy | partners: 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Múzeum v Kežmarku
Petőfi Irodalmi Múzeum

                       

patronat/patron:


Projekt: “#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego./#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” project is financed by the Visegrad Fund.