„Prawem naszym – zmartwychwstanie”. Slam poetycki

Prawem naszym – zmartwychwstanie. Slam poetycki
wydarzenie przy wystawie czasowej

  • 15 lutego 2019 (piątek), godzina 18.00
  • dla publiczności wstęp wolny

  • uczestników obowiązują zgłoszenia
   zgłoszenia mailowe prosimy przesyłać na adres: gabinetliteracki@ossolineum.pl do 14 lutego 2019 do godz. 16.00, w treści należy wpisać imię i nazwisko lub pseudonim oraz numer telefonu kontaktowego (w slamie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie)

  Zapraszamy piszących i improwizujących profesjonalistów oraz amatorów do zaprezentowania własnych tekstów interpretujących hasło slamu oraz motyw niepodległości. W ramach realizacji postulatu wolności literatury dopuszczamy również inne tematy, które autorzy uznają za interesujące.

  Walka Polaków o odzyskanie niepodległości, o której między innymi opowiada wystawa Prawem naszym zmartwychwstanie prezentowana aktualnie w Muzeum Pana Tadeusza, toczyła się na froncie militarnym i literackim. Literatura wzmacniała narodowego ducha, przypominała bohaterskie czyny z przeszłości i zachęcała do ich naśladowania.

  Taką funkcję pełnił Przedświt Zygmunta Krasińskiego, z którego zaczerpnięty jest tytuł wystawy, tak czytano też Pana Tadeusza. W końcu, w roku 1918 roku, spełniły się marzenia o wolności. Niepodległości w wymiarze politycznym towarzyszyło uwolnienie literatury od obowiązkowego krzepienia serc, przeciw któremu już wcześniej buntowali się niektórzy literaci. Postulowali oni, by teksty bez wyrzutów sumienia poświęcać uczuciom i wydarzeniom błahym i prywatnym, odrzucając płaszcz Konrada z III części Dziadów Adama Mickiewicza. Podobne dyskusje o roli literatury powtórzyły się potem po II wojnie światowej i po 1989 roku.

  Niezależnie od przyjętej bądź odrzuconej politycznej roli literatura zawsze okazuje się walką, chociażby o uznanie krytyki i czytelników oraz (najlepiej nieprzemijającą) sławę. Formuła slamów poetyckich jest bliska bitwom hip-hopowym i romantycznym pojedynkom na improwizacje. Zapraszamy każdego, kto chce i ma odwagę zaprezentować własną twórczość. Mamy nadzieję na interesujące interpretacje hasła slamu oraz motywu niepodległości, ale w ramach realizacji postulatu wolności literatury dopuszczamy również inne tematy, które autorzy uznają za interesujące.

  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody:

  • pierwsza nagroda – 300 zł*
  • druga nagroda – 200 zł*

  prowadzenie:

  Aleksandra Bielecka studentka drugiego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Koordynatorka slamów oraz organizatorka SlamFilów w Projekcie L.A.S.

  ________________________________________________

  *Ze zwycięzcą oraz osobą, która zdobyła drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów, wybranymi przez publiczność, Organizator zawrze cywilnoprawną umowę licencyjną dotyczącą wykonanego utworu literackiego z wynagrodzeniem w wysokości 300 złotych brutto (zwycięzca) i 200 złotych brutto (drugie miejsce), które zostanie przekazane na konto zwycięzcy w ciągu 30 dni po zawarciu umowy.

  ________________________________________________

  >>WIĘCEJ INFORMACJI O WYSTAWIE PRAWEM NASZYM – ZMARTWYCHWSTANIE:


  patroni medialni:

  Gazeta Wyborcza, Ale Historia
  Gazeta Wrocławska, Nasze Miasto,
  Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Wrocław Kultura,
  O.pl Polski Portal Kultury, Wroclife


  Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.