SlamFil w muzeum

SlamFil #3
slam poetycki w Muzeum Pana Tadeusza

 • 22 marca 2019 (piątek), godz. 18.00
 • wstęp wolny dla publiczności
 • slamerów obowiązują zapisy mailowe slamfil2018@gmail.com
  wpisując w treści pseudonim. Istnieje możliwość zgłoszenia bezpośrednio przed turniejem (lub nawet w jego trakcie).
 • do udziału w turnieju uprawnieni są studenci Uniwersytetu Wrocławskiego; w szczególności organizatorzy zapraszają studentów wrocławskiej Polonistyki oraz Kultury i praktyki tekstu

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na trzecią edycję slamu poetyckiego organizowanego przez członków Projektu L.A.S. (Literacka Aktywność Studencka).

Slam to rodzaj turnieju poetyckiego, w którym udział biorą amatorzy, a jury stanowi zgromadzona publiczność. Każdy z uczestników przedstawia jeden, maksymalnie trzyminutowy utwór poetycki w dowolnej formie. Zwycięzcą zostaje osoba, której występ oceniono najwyżej. Turniej ten ma charakter miejski i amatorski. 22 marca 2019 w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się trzecia edycja slamu poetyckiego organizowanego przez członków Projektu L.A.S. (Literacka Aktywność Studencka) – do udziału w turnieju uprawnieni są studenci Uniwersytetu Wrocławskiego; w szczególności zapraszamy studentów wrocławskiej Filologii polskiej oraz Kultury i praktyki tekstu. Slam ma na celu zachęcenie mniej odważnych twórców do wyciągnięcia swoich utworów z szuflad i zaprezentowania ich publiczności.

Zasady

 • każdy uczestnik może zaprezentować jeden tekst
 • można prezentować jedynie utwory poetycki
 • występy ocenia zgromadzona publiczność; do finału wchodzą dwie osoby z największą liczbą głosów
 • maksymalna liczba uczestników to 20 osób
 • dla zwycięzcy przewidziane są nagrody rzeczowe
 • zwycięski wiersz zostanie opublikowany na FB L.A.S (Literacka Aktywność Studencka) i w mediach uniwersyteckich 

WSPÓŁORGANIZATOR

Projekt L.A.S. – Literacka Aktywność Studencka – to nowy projekt tworzony przez studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Jego celem jest stworzenie nowej przestrzeni dla działań poetyckich studentów, która zachęci i umożliwi do dzielenia się swoją twórczością w szerszym gronie odbiorców i zapewni platformę do swobodnej wymiany myśli o poezji i pisarstwie.
Instagram