Współcześni romantycy

WSPÓŁCZEŚNI ROMANTYCY – WIZERUNEK

Cykl spotkań organizowanych od 2016 roku wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Zaproszeni goście ze współczesnej, naukowej perspektywy przyglądają się zagadnieniom charakterystycznym dla kultury romantycznej, które są aktualne również dzisiaj. Motywem przewodnim wiosennego cyklu wykładów jest świadome i nieświadome kreowanie wizerunku w literaturze oraz w życiu.

Program na sezon 2018/2019

Aktualne

Marzec 2019

 • 16 marca 2019 (sobota), godz. 17.00
  Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Potrzeba przynależności do grupy w wizerunku indywidualnym

  gość: dr hab. Tomasz Grzyb

Współczesna wiedza psychologiczna pokazuje, że choć lubimy o sobie myśleć jak o indywidualistach, to tak naprawdę jesteśmy konformistyczni. Dlaczego tak się dzieje? Co nam daje poczucie, że jesteśmy częścią grupy i że jesteśmy podobni do innych? Czy kopiowanie zachowań innych staje się dla nas stałym nawykiem, czy jest tylko okazjonalne? Kogo najchętniej naśladujemy? Te pytania zadamy sobie (i poszukamy na nie odpowiedzi) w trakcie spotkania.

Problem związany z chęcią bycia oryginalnym nie jest nowy. Już romantycy podkreślali swój charakterystyczny wizerunek, często związany z rolą, w jakiej występowali. Romantyk mógł być spiskowcem (kamuflujący płaszcz, kapelusz nasunięty na czoło), podróżnikiem (egzotyczne elementy ubioru, turban, pióropusz, myśliwskie trofea) lub nieszczęśliwie zakochanym (podkrążone oczy, włosy i odzież w nieładzie). Dla elegantów ważne były atrybuty indywidualne (charakterystyczny wąsik Słowackiego). To wtedy indywidualizm stał się modny, ale kreowanie wizerunku dotyczyło tylko elit. Obecnie, dzięki dostępności narzędzi do autokreacji, trafiła ona „pod strzechy”. Czy oznacza to, że bardziej się od siebie różnimy, czy że jesteśmy do siebie bardziej podobni? I jakie są konsekwencje psychologiczne oraz społeczne masowego indywidualizmu? Między innymi o tym opowie prowadzący wykład dr hab. Tomasz Grzyb.

dr hab. Tomasz Grzyb – psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”. W 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.

Kwiecień 2019

 • 13 kwietnia 2019 (sobota), godz. 16.00
  Lustereczko, powiedz przecie. Czy piękno jest ważne na świecie? Istota atrakcyjności fizycznej

  gość: dr Dagmara Gawron

Czy atrakcyjność jest ponadkulturowa czy uwarunkowana modą? Romantyczne bohaterki i bohaterowie mieli być bladzi, rozmarzeni i chorowici. Zupełnie inaczej jest współcześnie, cenimy zdrową opaleniznę i wysportowaną sylwetkę. Jednak psychologia ewolucyjna podpowiada nam, że pewne cechy będziemy uznawać za piękne, niezależnie od czasów, w których żyjemy.

Maj 2019

 • 11 maja 2019, godz. 16.00
  Zaburzony wizerunek własnej osoby

  gość: dr Anna Jeleń

Legenda romantyczna bywała efektem niemożności zaakceptowania rzeczywistego siebie. Romantyk bał się być zwykły i niedoskonały. Czy można ją porównać z współcześnie diagnozowanymi zaburzeniami, takimi jak dysmorfofobia lub anoreksja?

Czerwiec 2019

 • 8 czerwca 2019, godz. 16.00
  Wąsik Słowackiego. Kreowanie marki osobistej

  dr Karina Stasiuk-Krajewska

Mickiewicz, czy Słowacki jako właściciele silnych osobistych marek? Udało im się wyróżnić, sprawić, aby ich nazwiska zostały dobrze zapamiętane, oraz zbudować szeroką i trwałą sieć odbiorców, na których wywarli wpływ. Czego możemy się od nich uczyć, tworząc własne marki?

Minione

STYCZEŃ 2019

 • 12 stycznia 2019 (sobota), godz. 16.00
  Strach się bać. O lęku z perspektywy klinicznej
  gość: Zofia Szynal

o spotkaniu:
Każdemu z nas zdarza się bać. Strach, jak każda inna emocja, jest nam bardzo potrzebny. To dzięki niemu w sytuacji zagrożenia, dzięki natychmiastowej produkcji adrenaliny, możliwa jest reakcja typu: „uciekaj lub walcz”. Czasem jednak strach pojawia się mimo braku rzeczywistego zagrożenia, a fizjologiczne i poznawcze aspekty lęku dezorganizują życie i stają powodem cierpienia. Wówczas możemy mówić o zaburzeniach lękowych. Ta obszerna grupa zaburzeń psychicznych to jeden z częstszych problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do gabinetów psychologicznych w XXI wieku.

Podczas wykładu przyjrzymy się lękowi z perspektywy klinicznej. Zastanowimy się, czym różni się od strachu, czego najczęściej się boimy, jak poradzić sobie z objawami lęku oraz gdzie i kiedy szukać profesjonalnej pomocy.

gość:
Zofia Szynal – psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie i studia podyplomowe „Praktyczna Diagnoza Psychologiczna” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz dwuletnie studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja i terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie w trakcie studiów drugiego stopnia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo–Behawioralnej.

GRUDZIEŃ 2018

 • 8 grudnia 2018 (sobota), godz. 16.00
  Lęk przed obcymi
  gość: dr Ziad Abou Saleh

o spotkaniu:
Mowa będzie o dynamice lęku przed uchodźcami, deklarowanej i rzeczywistej tolerancji, zależności pomiędzy otwartością na kulturową odmienność a narodową homogenicznością społeczeństwa. A także o tożsamości kulturowej, jej podstawach, kondycji i stabilności. Kontakt z odmiennymi wzorcami kulturowymi jest dla nich swoistą weryfikacją oraz impulsem wywołującym problem skrótowo zawarty w sformułowaniu: spotkanie vs. konfrontacja.

Uchwycona w badaniach intensywność lęku przed uchodźcami, niekiedy przybierająca formę niechęci lub wrogości wobec nich. Dostrzec można niespójność poglądów, postaw i oczekiwań wobec kulturowego zróżnicowania współczesnego świata. Następuje szczególne połączenie nowoczesności (swoboda w posługiwaniu się technologią, doświadczenie w podróżach zagranicznych, przeświadczenie o przynależności do „obywateli świata”) z elementami jednoznacznie anachronicznymi (patriotyzm w formie „narodocentryzmu”, wrogość jako pierwszoplanowa postawa w relacji z nieznanym). Z perspektywy socjologicznej jest to niezwykle interesujące, ze względów społecznych wzbudzać może jednak uzasadniony niepokój.

gość:
dr Ziad Abou Saleh – Syryjczyk mieszkający we Wrocławiu od 1983 roku. W 1989 roku ukończył studia informatyczne, a w 1997 r. doktoryzował się w dziedzinie socjologii. Od 2000 r. wykładowca akademicki z doświadczeniem w zakresie nauk humanistycznych (socjolog). Jest autorem książki pt. „W poszukiwaniu piątego kąta, czyli obcokrajowcy o Polakach”. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS i Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, prowadzi zajęcia z zakresu socjologii międzykulturowej, Kultura arabska dla Polaków, Kulturowe uwarunkowania negocjacji międzynarodowych, aspekt polsko-arabski, Psychologiczne aspekty terroryzmu i Sztuka negocjacji w aspekcie polsko-arabskim. Jest ekspertem do spraw dialogu i negocjacji polsko–arabskich.

LISTOPAD 2018

 • 10 listopada 2018 (sobota), godz. 16.00
  Lot nad wirtualnym gniazdem. Największe lęki czasów cyfrowej rewolucji
  gość: Jakub Kuś

o spotkaniu:
Czasy, w których żyjemy, bywają nazywane „epoką cyfrowej rewolucji”. Wzrost znaczenia nowych technologii w ciągu ostatnich trzech dekad określa się mianem jednej z najbardziej dynamicznych rewolucji, jakich doświadczyła ludzkość. Manuel Castells, wybitny hiszpański socjolog, twierdzi wręcz, że jest to zmiana, której konsekwencje nieodwracalnie przemienią ludzkość i relacje społeczne w stopniu wcześniej niewyobrażalnym. Tak wielka i silna rewolucja rodzi też wiele lęków. Nauki takie jak psychologia, socjologia czy filozofia już od wielu lat stawiają pytania o to, w jakim kierunku zmierzamy w kontekście rozwoju nowych technologii. Czy roboty przejmą naszą pracę? Czy sztuczna inteligencja rozwinie się do tego stopnia, że zacznie potencjalnie zagrażać nam, jej twórcom? Czy płytkość relacji tworzonych na portalach społecznościowych, czy aplikacjach randkowych nieodwracalnie zmieni nasze życie społeczne i prywatne? Których zmian powinniśmy się bać, a które będą nam służyły? To tylko kilka z wielu pytań wyrażających lęki czasów cyfrowej rewolucji, na które poszukamy odpowiedzi podczas listopadowego spotkania.

Również ludzie żyjący w XIX wieku, w epoce, w której dominującym prądem kulturowym był romantyzm, doświadczali skutków rewolucji przemysłowej: stechnicyzowania i przyspieszenia produkcji przemysłowej, zmian w sposobach podróżowania i komunikowania się. Wynalazki takie jak kolej żelazna, radio, czy fotografia, budziły lęk i nostalgię za czasami sprzed ich pojawienia się. Czy to nie brzmi znajomo? A może lęk przed technologią przyszłości jest nieunikniony dla tożsamości współczesnego człowieka, ukształtowanej u progu nowoczesności?

gość:
Jakub Kuś – psycholog, na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii nowych technologii, psychometrii, metodologii badań psychologicznych oraz krytycznego myślenia. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Interesuje się m.in. wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W ostatnim czasie prowadzi badania nad przemianami w samowiedzy człowieka pod wpływem dokonanej autoprezentacji oraz nad sposobami walki z rozproszeniem odpowiedzialności w Internecie.

PAŹDZIERNIK 2018

 • 20 października 2018 (sobota), godz. 16.00
  Angor animi. Kultura lęku nowoczesnego
  gość: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

o spotkaniu:
Główną tezą wykładu będzie twierdzenie, że podstawą kultury nowoczesnej jest wyparty lęk. Socjologowie (Ulrich Beck, Luc Boltanski i inni) wykazali, że cechą wyróżniającą społeczeństw późnej nowoczesności jest niestabilność zarówno struktur społecznych, jak i tożsamości jednostki. Lęk we współczesnej kulturze jest jednocześnie wypierany i wszechobecny, co sprawia, że u samych jej fundamentów istnieje nieprzezwyciężalna sprzeczność. Pojawia się on w nieoczekiwanych miejscach, „prześwitach”. Tytułowe medyczne określenie angor animi oznacza sytuację, w której pacjent ma głębokie przekonanie, że właśnie w tym momencie umiera. Poczucie to odróżnia angor animi od pragnienia śmierci czy lęku przed śmiercią. Kultura lęku tak właśnie działa, „stawia nas nad przepaścią”. Odsłonięcie jej prawdziwej natury sprawia, że rozpadają się zarówno nasze relacje społeczne, jak też tożsamość.

gość:
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – politolog, filozof, psycholog. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo oraz Uniwersytecie w Oxfordzie. Autor wielu książek, m.in. „Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne” (2005), „Politics of Time. Dynamics of Identity in Post–Communist Poland” (2008), „Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach” (2011) oraz „Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna” (2015). Laureat konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

_______________________

Koordynacja cyklu:
Maria Marszałek – absolwentka historii sztuki i psychologii, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Dziale Organizacji Wydarzeń Muzeum Pana Tadeusza.

_______________________

_______________________