Podsumowanie roku 2023

W 2023 roku Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odwiedziło nieomal czterdzieści pięć i pół tysiąca osób.

Zaprezentowaliśmy 8 wystaw, przeprowadziliśmy 602 lekcje muzealne, 257 warsztatów edukacyjnych, zorganizowaliśmy 52 wydarzenia – wykłady, koncerty, działania o charakterze teatralnym, debaty i spotkania z artystami wizualnymi, pisarzami, tłumaczami, historykami, literaturoznawcami z Polski i zagranicy oraz 187 pokazów filmowych. W ostatnich miesiącach realizowaliśmy także liczne interdyscyplinarne projekty dotacyjne.
W imieniu całego Zespołu dziękujemy wszystkim odbiorcom oferty Muzeum Pana Tadeusza oraz osobom współpracującym przy jej tworzeniu! Zapraszamy ponownie w 2024. Szczęśliwego Nowego Roku!


Odkryj Muzeum Pana Tadeusza


Wystawy czasowe prezentowane w 2023 roku

 • Druga odsłona wystawy „Drukarze i romanse”, 17 grudnia 2022–28 lutego 2023
 • „Dziady”. Przejście, 25 marca–30 lipca 2023
 • „Fredro dzieciom”, 7 czerwca–19 październik 2023
 • „Wrażliwe jak dziecko”, 23 czerwca–9 lipca 2023
 • „Łap chwile na Dolnym Śląsku”, 12 lipca–27 sierpnia 2023
 • „Neuroróżnorodność w kolażu – Szymborska spotyka Fredrę!”, 5 września–8 października 2023
 • „Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność”, 15 września 2023–28 stycznia 2024
 • „Tadeusz Różewicz. Uśmiech proszę” – wystawa plenerowa, 28 października–11 listopada 2023

Wybrane działania
interdyscyplinarne

Wybrane projekty realizowane przez Muzeum Pana Tadeusza w 2023 roku

 • VII Festiwal Tradycji Literackich. Fredro/Szymborska
 • Cykl spotkań „Tłumacz w muzeum”
 • „Różewicz Odcyfrowany – digitalizacja archiwum rodzinnego poety”
 • Popiół i Diament. Spotkania autorskie
 • Szkolenie dla kadr instytucji kultury #muzealniaki. Nastolatki
 • Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę

Projekty o charakterze teatralnym

 • Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności
 • „Fedra, czyli historia flanelowego wstydu” – spektakl w reżyserii Agaty Dudy Gracz
 • „Balladyna” Juliusza Słowackiego w reżyserii Marty Streker

Oferta edukacyjna i program dla rodzin z dziećmi

Lekcje muzealne

Muzealne warsztaty artystyczne

Dla rodzin


Księgarnia i podcasty

W 2023 roku opublikowaliśmy 15 nowych podcastów, w których opowiadaliśmy o wydawnictwach dostępnych w muzealnej księgarni.


Wybrane publikacje filmowe


Wykłady, debaty, spotkania

W 2023 roku zrealizowaliśmy 12 transmisji online spotkań i debat z pisarzami, autorami publikacji naukowych, tłumaczami oraz artystami. Wszystkie te transmisje znajdują się w zakładce „Biblioteka spotkań”.


Kino Popiół i Diament

W kinie Popiół i Diament zrealizowaliśmy 5 cykli filmowych i kilka pokazów specjalnych podczas których odbyło się 187 seansów.

Cykle i przeglądy:

 • Adaptacje filmowe
 • Klasyka kina grozy
 • „Drogi do wolności” – Kino Moralnego Niepokoju
 • „Nie wybiera się przecież swojego czasu” – Polska Szkoła Filmowa
 • Feministyczny maraton filmowy w ramach festiwalu „Feminatywa”

Pokazy specjalne:

 • „Powrót” – pokaz filmu na podstawie „Dziennika” Witolda Gombrowicza
 • Pokaz filmu „Solidarność według kobiet” w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie „Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność”
 • „Rosyjscy dysydenci: Natalia Gorbaniewska i Wiktor Fajnberg” – pokaz filmowy oraz dyskusja

 

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza