Podziemny Wrocław

Podziemny Wrocław
SPOTKANIE Z CYKLU MISJA: POLSKA. MISJA: WROCŁAW – O POWOJENNYCH DZIEJACH MIASTA

  • 11 kwietnia 2019 (czwartek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

Spotkanie z dr. Cezarym Buśko, archeologiem, wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, autorem reportaży i cykli radiowych o historii Wrocławia, poświęcone będzie ukrytej pod powierzchnią ulic i placów historii miasta – od średniowiecza do dziś.

Spotkanie poświęcone będzie historii miasta, po której stąpamy, chodząc codziennie jego ulicami. Ukrytym pod powierzchnią ulic i placów Wrocławia tunelom i budowlom – od średniowiecza do dziś. Dowiemy się jak Wrocław „rósł”, zamieniając partery domów na piwnice, które ulice cieszyły się prestiżem, czym był dla mieszkańców Rynek, gdzie mieścił się targ łakoci oraz o czym świadczyło odnalezienie kościanego jadu. I czy wykopaliska przy kościele Marii Magdaleny, podczas których odkryto ślady żyjących we Wrocławiu krasnoludków, to na pewno tylko legenda.

gość:
Cezary Buśko archeolog, doktor nauk humanistycznych, w latach 19812005 wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest specjalistą archeologii miejskiej średniowiecza. Obecnie prowadzi własną pracownię archeologiczną. W latach 20052010 kierował interdyscyplinarnym zespołem badającym Rynek Główny w Krakowie. Jest autorem licznych publikacji: „Civitas et Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowo-Wschodniej” Wrocław 2002, Historia Wrocławia t.1 Od pradziejów do końca czasów habsburskich Wrocław 2001, Atlasów Historycznych „Wrocław” i „Kraków” a także Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich: studium archeologiczne” Wrocław 2012.Jest popularyzatorem archeologii i historii, autorem między innymi cykli radiowych o historii Wrocławia, programu „Podróże do wnętrza ziemi” i reportaży o najnowszych odkryciach archeologicznych.

prowadzący:
Mariusz Urbanek – kierownik Gabinetów Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza. Autor biografii m.in. Leopolda Tyrmanda, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Stefana Kisielewskiego, Jerzego Waldorffa, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego.

___________________________________________________________________

>>O cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław – spotkania o powojennych dziejach miasta:

Cykl wykładów i spotkań, w ramach których poruszamy tematykę powojennych dziejów Wrocławia i Dolnego Śląska – regionu jak w soczewce skupiającego dramatyczne wydarzenia czasów współczesnych. Okres od 1945 roku to czas przemiany miasta z niemieckiego Breslau w polski Wrocław, niemieckiego Niederschlesien w polski Dolny Śląsk. To czas niemal całkowitej wymiany ludności, odbudowy z ruin, powstania nowej administracji, tworzenia zrębów życia naukowego i kulturalnego, ale też walki z panującym ustrojem. W czasie naszych spotkań rozmawiamy o dziejach miasta i regionu, a także o poszukiwaniach tożsamości przez mieszkańców, którym przyszło żyć w zupełnie obcym zakątku Europy.

fot. Kępa Mieszczańska, materiały autora