Polscy migranci po II wojnie światowej

Na bezkresnej ziemi. Polscy migranci po II wojnie światowej
spotkanie z cyklu Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych

  • 27 stycznia 2019 (niedziela), godz. 12.00
  • wstęp: 1 zł (w ramach biletu do muzeum)
  • czas trwania: 45 minut

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych, podczas którego Kalina Sobierajska przybliży losy polskich migrantów po II wojnie światowej.

Choć w dobie Brexitu wiele mówi się o sytuacji polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, stanowią oni jedną z wielu grup zamieszkujących poza granicami ojczyzny. Polskie ruchy migracyjne mają bowiem niezwykle długą historię, a wielu znanych i szanowanych Polaków znaczną część swojego życia spędziło na obczyźnie, gdzie tworzyło lub angażowało się w bieżące sprawy kraju. Jednym z ważniejszych wydarzeń, mającym ogromny wpływ na mobilność Polaków (zarówno tę dobrowolną jak i wymuszoną), była II wojna światowa. Jak jednak wyglądały ich ścieżki, dokąd zmierzali, skąd powracali, a jeśli nie, to dlaczego? Ślady losów polskich migrantów odnajdziemy na ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza.

prowadzenie:
Kalina Sobierajska – doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Antropologii Kulturowej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą antropologia mobilności, studia postkolonialne i komunikacja międzykulturowa. W ramach dysertacji analizuje historię polskich emigrantów w Ameryce Południowej.

>>Więcej informacji o cyklu: Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzania po wystawach stałych.

Fot. Marta Gierucka