„Kopernik influencer?” – szkolenie dla nauczycieli

  • 8 lutego 2024 (czwartek), godz. 16.00
  • miejsce zbiórki: wystawa czasowa w auli im. Gębarowicza
    Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
    ul. Szewska 37

Zapraszamy nauczycieli, szczególnie języka polskiego, historii oraz przedmiotów artystycznych, do wzięcia udziału w specjalnym oprowadzaniu kuratorskim po wystawie „Kopernik – Influencje” oraz spotkaniu dotyczącym oferty edukacyjnej Ossolineum, realizowanej w gmachu głównym i w Muzeum Pana Tadeusza.

Podczas szkolenia zaprezentujemy nowości oferty edukacyjnej oraz zapowiedzi wystaw czasowych, które mogą stać się uzupełnieniem i wzbogaceniem realizacji szkolnego programu nauczania, a także inspiracją do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Wszyscy chętni uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz pakiet materiałów promocyjnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z potencjałem dydaktycznym zbiorów Ossolineum oraz wystaw stałych i czasowych do realizacji zagadnień na przedmiotach humanistycznych i artystycznych.


O wystawie

Punktem wyjścia wystawy „Kopernik – Influencje” jest pierwodruk dzieła „De revolutionibus” wydany w 1543 roku, w którym Kopernik podważył obowiązującą ówcześnie teorię budowy wszechświata. Praca Kopernika należy do najbardziej przełomowych publikacji w dziejach nauki i często bywa traktowana jako punkt zwrotny w intelektualnym rozwoju myśli zachodniej.

Ekspozycja opowiada o tym, co działo się w Europie po wydaniu „De revolutionibus”. Jak zareagowano na rewolucyjną teorię Kopernika tuż po jej ogłoszeniu? Czy od razu spotkała się aprobatą, czy może ją ignorowano, a nawet – odrzucano? Dlaczego kilkadziesiąt lat po wydaniu trafiła na indeks ksiąg zakazanych? Jak zmieniał się odbiór Kopernika w Polsce na przestrzeni wieków?

Na te pytania odpowiada wystawa, na której prezentowane są starodruki z XVI-XVIII w., np. Melanchtona, Keplera, Galileusza, Giordano Bruno, jezuickie rękopisy, XIX-wieczne ryciny i medale, współczesne plakaty.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza