Zwiedzanie z przewodnikiem

  • czas trwania zwiedzania: 90 minut
  • 100 zł + cena biletu dla każdego uczestnika
  • oprowadzanie w języku polskim lub angielskim
  • grupa maksymalnie do 15 osób
  • na każde 15 biletów przypada jeden bilet bezpłatny dla opiekuna grupy
  • czas trwania zwiedzania: 90 minut
  • 100 zł + cena biletu dla każdego uczestnika
  • oprowadzanie w języku polskim lub angielskim
  • grupa maksymalnie do 15 osób
  • na każde 15 biletów przypada jeden bilet bezpłatny dla opiekuna grupy

Forma oprowadzania przeznaczona zarówno dla indywidualnych zwiedzających, zorganizowanych grup wycieczkowych, jak i grup nieformalnych.

Przewodnik zaprezentuje wystawę stałą w Muzeum Pana Tadeusza, opowiadając o kluczowych wątkach, wokół których prowadzona jest ekspozycyjna narracja. Podczas zwiedzania pokazane zostaną najważniejsze eksponaty oraz obiekty z ciekawą historią, a także multimedialne aplikacje i gry.

Spacer rozpocznie się od części Rękopis Pana Tadeusza, czyli od sal poświęconych romantyzmowi europejskiemu i kontekstowi powstania poematu Adama Mickiewicza, poprzez przybliżenie życiorysu artysty, a także ukazanie recepcji Pana Tadeusza w kolejnych epokach oraz wpływu dzieła na kształtowanie nowoczesnego myślenia o tradycji i tożsamości kulturowej. Następnie przewodnik poprowadzi zwiedzających do drugiej części wystawy zatytułowanej Misja: Polska, gdzie zostały przedstawione losy Świadków Historii, Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Ich życiorysy to część historii pokolenia, które wychowywało się w wolnej po 123 latach zaborów Polsce, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość.

Istnieje możliwość dopasowania tematyki zwiedzania do wymagań uczestników oraz zwiedzenia tylko jednej części wystawy stałej.

Zwiedzanie z przewodnikiem można zakupić online lub w kasie Muzeum przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.