Rewolucja międzypaździernikowa.
Polska 1956–1957

  • 9 października 2019, godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • gość: prof. Jerzy Kochanowski
  • prowadzenie: dr Małgorzata Preisner-Stokłosa

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Środy nad książką, którego gościem będzie prof. Jerzy Kochanowski, autor publikacji pt. Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 19561957.

W Październiku 1956 roku Polacy uwierzyli w możliwość budowy innej, lepszej, bardziej wolnej Polski, Październik 1957 te nadzieje brutalnie zakończył. Prof. Jerzy Kochanowski w książce Rewolucja międzypaździernikowa opisuje 12 miesięcy rewolucyjnego sprawdzania „gdzie leży granica przyzwolenia” i ostatecznie utraty złudzeń, gdy czas wolności się wypalił. Autor spogląda na wydarzenia z 1956 i 1957 z nowej perspektywy. W centrum jego badań znalazło się społeczeństwo, które doświadczyło konsekwencji wydarzeń wielkiej historii. Przyglądamy się nowym zjawiskom w przestrzeni publicznej, tym pozytywnym, ale i patologiom, dotąd tuszowanym przez propagandę.


Gość

Jerzy Kochanowski – profesor nauk humanistycznych, historyk specjalizujący się z historii najnowszej Polski, związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pracuje od 1988 roku. Wykładał gościnnie również na Uniwersytecie w Moguncji i Imre-Kertesz-Kolleg w Jenie. W 2012 roku otrzymał tytuł „profesora nauk humanistycznych”. Jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Przegląd Historyczny”, był redaktorem naczelnym Pisma „Mówią Wieki”. Jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka „Karta”, Rady Programowej Domu Spotkań z Historią i Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Autor licznych publikacji i opracowań źródłowych, między innymi: Proces szesnastu, Warszawa 1993; Zapomniany prezydent. Życie i działalność Ignacego Boernera 18751933, Warszawa 1993; Spojrzenie na Rosję, Warszawa 1994; Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 19451949, Warszawa 2008; Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010. Laureat nagrody historycznej tygodnika „Polityka” w kategorii prac naukowych za publikację Rewolucja między październikowa. Polska 19561957. W 2010 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę naukową i dydaktyczną oraz działalność społeczną.


Prowadząca

Małgorzata Preisner-Stokłosa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii ZNiO. Kuratorka i autorka licznych wystaw związanych z kolekcją Władysława i Zofii Bartoszewskich.

Projekt Środy nad książką dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

logotyp MKiDN