„Różewicz. Rekonstrukcja” Magdaleny Grochowskiej

Magdalena Grochowska, „Różewicz. Rekonstrukcja. Tom I”, Dowody na istnienie, Warszawa 2021

Pięćdziesiąty ósmy odcinek podcastu „W księgarni” poświęciliśmy książce „Różewicz. Rekonstrukcja” autorstwa Magdaleny Grochowskiej, która ukazała się w 2021 roku, w setną rocznicę urodzin poety, w warszawskim wydawnictwie „Dowody na Istnienie”. To pierwszy tom biografii. Autorka stara się w nim zbudować jak najpełniejszy obraz Różewicza, poznaje dzieje rodziny, odwiedza wiele miejsc związanych z pisarzem, rozmawia z ważnymi dla jego biografii osobami, dzięki czemu powstaje pełny, reporterski portret bohatera wystawy, którą od 9 października 2021 możecie oglądać w Muzeum Pana Tadeusza. 

Magdalena Grochowska to autorka biografii Jana Strzeleckiego i Jerzego Giedroycia, laureatka nagrody Polskiego PEN Clubu imienia Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich oraz Nike Czytelników z 2000 roku. Tym razem mierzy się z kolejną postacią o niejednoznacznej biografii – Tadeuszem Różewiczem. Jak sama mówi, bohaterowie jej książek to postaci wyobcowane i stojące w konflikcie ze światem, dlatego od razu przyjęła propozycję odtworzenia życiorysu poety. To pierwsza w pełnym tego słowa znaczeniu biografia autora „Kartoteki”

Grochowska sięga do źródeł, czyta korespondencję Różewicza w archiwum Ossolineum, notatki, kalendarzyki z zapisem planów oraz rocznic, szkice wierszy, projekty napisanych i nienapisanych sztuk, ale także podejmuje pracę badacza-historyka: rozmawia z tymi, którzy pamiętają poetę i jego rodzinę, rozmawia z jego krewnymi i przede wszystkim zadaje pytania o życie osobiste, także takie, których Różewicz unikał.


Więcej publikacji