Sympozjum

Bartoszewski Promemoria 3.
Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów

  • 16 października 2023 (poniedziałek)
  • Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz online
  • Sympozjum odbywa się w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne)

 

Fundacja im. Karla Dedeciusa i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapraszają na coroczne sympozjum, podczas którego polscy i niemieccy uczeni i dyplomaci dyskutują o historii i teraźniejszości stosunków polsko-niemieckich. Muzeum Pana Tadeusza, w którym mieści się Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich jest partnerem wydarzenia.

Tematem sympozjum będą współczesne formy solidarności w obliczu aktualnych kryzysów, w tym między innymi wojny w Ukrainie. Szczególny nacisk zostanie położony na różnorodne formy solidarności z ofiarami kryzysów, przemocy oraz konfliktów zbrojnych. W wykładzie otwierającym prof. Ruth Leiserowitz przedstawi uczestnikom siłę oraz potencjał społeczeństwa obywatelskiego w sytuacjach kryzysowych oraz w trudnych warunkach społecznych, zarówno w niedawnej historii, jak i we współczesności, skupiając się na przypadkach Polski, Niemiec i Ukrainy. Podczas kolejnych sesji omówione zostaną różne formy solidarności na trzech poziomach: 1. na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, 2. na poziomie państwa (np. dostęp do usług socjalnych) i 3. na poziomie międzynarodowym/europejskim (np. dostawy broni). Na koniec przedstawiona zostanie perspektywa przyszłościowa, uwzględniająca rozwój technologiczny. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali znani referenci i referentki z Niemiec, Polski i Ukrainy, jak i reprezentantki i reprezentanci organizacji pozarządowych i europejskich. Publiczność obecna na miejscu będzie miała również okazję wzięcia udziału w debacie.

Sympozjum odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji), Europejskim Centrum Ekumenicznym, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Viadrina Center B/Orders in Motion jak i Muzeum Pana Tadeusza Oddziału Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Polecamy!


Organizator

eu_viadrina_logo

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza