„Tłumacz w muzeum”: Andrzej Wojtasik, Jacek Kaduczak, Katarzyna Byłów

Na spotkaniach z cyklu „Tłumacz w muzeum” pojawiają się ci, których pracy często się nie docenia. Przedstawiamy „tragarzy słów” oraz rozmawiamy o uwikłaniu w różne języki i
światy, byciu zawsze „pomiędzy” autorem i czytelnikiem, a także o roli tłumacza i przekładu w epoce wolnego dostępu do literatury obcojęzycznej. Spotkania to także opowieść o
warsztacie, a tłumacze mają okazję porozmawiać o swojej pracy, kompetencjach i roli w dzisiejszych czasach. To miejsce dla dyskusji na temat różnych aspektów tłumaczenia
literatury. W spotkaniu 15 kwietnia 2023 roku wzięli udział:

Jacek Kaduczak – jest tłumaczem i dramaturgiem teatralnym. Przekłada teksty sceniczne i opracowuje polskie wersje filmów i programów dokumentalnych dla niemiecko-francuskiej stacji ARTE. Studiował filologię klasyczną i język niemiecki jako język obcy we Wrocławiu i Bambergu. Tłumaczeniami teatralnymi zajmuje się od ponad dwudziestu lat. Przełożył około sto dramatów z niemieckiego, angielskiego i starożytnej greki. W dorobku ma 68 premier i 15 publikacji książkowych. Obecnie pracuje nad nowym przekładem „Medei” Eurypidesa i nad dwoma autorskimi spektaklami GianLuki Iumiento, z którym dotychczas przygotował „Jest tak, jak się Państwo wydaje” w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Andrzej Wojtasik – urodzony w 1970 roku w Szczecinie. Trzykrotnie zdawał na ASP w Poznaniu, bez powodzenia. Studiował inżynierię chemiczną, pedagogikę opiekuńczo-
wychowawczą i kulturoznawstwo; żadnego z tych kierunków nie ukończył. Mieszkał w Londynie, Krakowie, Katmandu i Los Angeles. Książki tłumaczy od trzydziestu lat. Jest
stałym współpracownikiem szczecińskiego Teatru Kana. Tłumaczył na angielski jego spektakle: „Projekt: Matka” i „Gęstość zaludnienia” oraz „Margarete” J. Turkowskiego. W
nielicznych chwilach wolnych lubi, posługując się techniką spontaniczną, szyć zwierzęta przeznaczone do przytulania.

Katarzyna Byłów – członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, językoznawczyni i antropolożka społeczna, stypendystka University of St Andrews (2010-2016), European
Mind & Life Summer Research Institute (2015, 2016) i European Varela Awards (2015). Pracowała i prowadziła badania naukowe w Belgii, Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych i Indiach. Tłumaczka książek i artykułów naukowych z dziedziny antropologii społecznej i kulturowej, sztuki, historii, historii sztuki, tekstów o tematyce
społecznej oraz powieści. Tłumaczy z języka angielskiego, francuskiego i polskiego (na angielski). Współpracuje m.in. z wrocławskim wydawnictwem Ośrodka Kultury i Sztuki,
dwujęzycznym czasopismem „Etnografia” (Uniwersytet Gdański), Wydawnictwem Krytyki Politycznej, GlowBook i Lexington Books. Od 2022 r. współpracuje przy organizacji
festiwalu TransPort Literacki, na którym m.in. tłumaczy symultanicznie festiwalowe wydarzenia.


Więcej publikacji