W drodze. Wrocław śladami Tadeusza Różewicza

Wojciech Browarny, „W drodze. Wrocław śladami Tadeusza Różewicza”, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2021

Kolejną dziesiątkę podcastów serii „W księgarni” rozpoczynamy omówieniem publikacji „W drodze. Wrocław śladami Tadeusza Różewicza” autorstwa Wojciecha Browarnego, która ukazała się w 2021 roku nakładem wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy. Wojciech Browarny jest regionalistą, historykiem literatury, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego książka jest z kilku względów wyjątkowa – zawiera ciekawe anegdoty i opisuje codzienne sytuacje z życia Tadeusza Różewicza, w środku znajdziemy także prywatne zdjęcia poety, jego rękopisów, kalendarzy.

Książka-przewodnik Wojciecha Browarnego to idealna lektura dla czytelników, którzy chcą wybrać się na dłuższą wędrówkę po Wrocławiu śladami Tadeusza Różewicza. Miejsc jest niemało – warto podzielić zwiedzanie na dwa, trzy dni. Na początku publikacji znajduje się przejrzysty plan miasta z zaznaczonymi istotnymi punktami – trzema mieszkaniami poety (ulice Gliniana, Januszowicka i Promień), okolicami spacerowymi (zoo, park Szczytnicki, park Południowy, ogród botaniczny), miejscami życia codziennego (piekarnia „Honoratka”, Hala Targowa oraz Szpital Kolejowy przy Wiśniowej), obszarami kultury (redakcja miesięcznika „Odra”, Wydawnictwo Ossolineum, Teatr Współczesny, Instytut Filologii Polskiej), miejscami upamiętnienia twórcy (Galeria Sławnych Wrocławian w Sali Mieszczańskiej w Ratuszu, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu). Książka zawiera nie tylko opisy miejsc, przybliża nam także życiorys twórcy, jego przyzwyczajenia, podróże. Dowiadujemy się rozmaitych ciekawostek, na przykład jak pan Tadeusz z żoną zgubili kotkę „Psotkę” przy przeprowadzce do Wrocławia.

Książka składa się z pięciu rozdziałów: „W drodze do Wrocławia”, „Przeprowadzki”, „Życie w zwyczajnych dekoracjach”, „Miasto Kulturalne”, „Zanim postawicie pomnik”. Każdy porusza inny temat: miejsca, osoby, korespondencję, podróże. Oprócz tekstu w tomie znajduje się dużo prywatnych zdjęć, cytatów poety, rękopisów i maszynopisów, rysunków twórcy, osobistych zapisków z kalendarzy, listów Różewicza do Czesława Miłosza, małżeństwa Nowosielskich, Juliana Przybosia czy wiernych fanów.


Więcej publikacji