W obcym mieście. Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948

W obcym mieście. Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948
sPOTKANIE W RAMACH CYKLU MISJA: POLSKA. MISJA: WROCŁAW – O POWOJENNYCH DZIEJACH MIASTA

  • czwartek, 25 października 2018, godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)
  • uwaga, wszystkie wejściówki zostały zarezerwowane, nie przyjmujemy kolejnych rezerwacji mailowych

Zapraszamy na pierwsze w nowym sezonie spotkanie z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław, podczas którego profesor Marek Ordyłowski opowie o oswajaniu przez Polaków niemieckiego miasta po II wojnie światowej.

Zgodnie z ustaleniami konferencji pokojowej w Poczdamie granice Polski zostały przesunięte na zachód i niemieckie Breslau stało się polskim Wrocławiem, największym w historii ludzkości miastem, w którym nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności.

Rok 1945 to czas obejmowania miasta przez władze polskie, osiedlania się nowych mieszkańców, wysiedlonych z kresów wschodnich i osadników z Polski centralnej. Jeszcze przez wiele miesięcy w polskim Wrocławiu było więcej Niemców niż Polaków.

Lata bezpośrednio po wojnie były trudne ze względu na warunki ekonomiczne i polityczne, a wrocławianie dodatkowo znaleźli się w „obcym” mieście, zrujnowanym podczas walk o Festung Breslau. Trzeba było utworzyć w nim polskie instytucje, otworzyć szkoły i uczelnie, uruchomić komunikację i zakłady pracy, zmienić nazwy ulic. Dla większości przybyszów oznaczało to rozpoczęcie życia od nowa.

W czwartek 25 października 2018 o godzinie 17.00 zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na pierwsze w nowym sezonie spotkanie z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław, podczas którego profesor Marek Ordyłowski opowie o oswajaniu przez Polaków niemieckiego miasta po II wojnie światowej. Rozmowę pt. W obcym mieście. Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948 poprowadzi dr Małgorzata Preisner-Stokłosa, współautorka wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii ZNiO.

gość:
Marek Ordyłowski – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk specjalizujący się w historii najnowszej sportu, historii kultury fizycznej, historii Śląska, obecnie kierownik zakładu dziennikarstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Pracował w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, wykładał na Akademii Wychowania Fizycznego, na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest autorem licznych publikacji, m.in. Życie codzienne we Wrocławiu 19451948, Walka z opozycją polityczną na Dolnym Śląsku w latach 19451948, Historia kultury fizycznej/StarożytnośćOświecenie; Wieś dolnośląska w latach 19451956. Władza a społeczeństwo, 1000 lat wrocławskiego sportu (wspólnie z A. Ostrowskim), Szkice z dziejów kultury fizycznej (wspólnie z Z. Schwarzerem i L. Szymańskim), 50 lat wrocławskiego sportu 19451995. W 2000 roku Marek Ordyłowski otrzymał nagrodę Ministra Szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Jest miłośnikiem łowiectwa, należy do Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia.

prowadzenie:
Małgorzata Preisner-Stokłosa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii. Kuratorka i autorka licznych wystaw zawiązanych z kolekcją Władysława i Zofii Bartoszewskich.

_____________________________

Więcej informacji o cyklu:
>Misja: Polska. Misja: Wrocław – spotkania o powojennych dziejach miasta.

_____________________________

Fot. Zniszczenia wojenne we Wrocławiu lata 50. XX w. / ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.