Widziałem raz pana Różewicza…

Nagrywamy wspomnienia o Tadeuszu Różewiczu

Jeśli pamiętasz wrocławskiego poetę: ze spaceru po parku, ze wspólnej jazdy autobusem, z wieczoru autorskiego, z zakupów w spożywczym, z rozmowy o pogodzie czy z dłuższego spotkania, nie pozwól, aby ta historia została zapomniana. Chcemy zebrać Wasze wspomnienia o Tadeuszu Różewiczu, zarówno te dłuższe, jak i te zupełnie przelotne.

Najciekawsze wypowiedzi staną się częścią filmu, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Akcję organizujemy w ramach projektu „Różewicz Odcyfrowany – digitalizacja archiwum rodzinnego poety”.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 71 755 06 21

e-mail: ewelina.wypchlo@ossolineum.pl


O projekcie Różewicz Odcyfrowany digitalizacja archiwum rodzinnego poety

Celem projektu Różewicz Odcyfrowany digitalizacja archiwum rodzinnego poety jest zachowanie i udostępnienie zasobów archiwum Tadeusza Różewicza, które nie zostały do tej pory upublicznione. Archiwum obejmuje około cztery tysiące fotografii z różnych okresów życia poety i jest uzupełnieniem dokumentacji przechowywanej w zbiorach Ossolineum, dotyczącej twórczości i działalności Różewicza. W wyniku digitalizacji i uporządkowania archiwum fotograficznego badacze oraz odbiorcy uzyskają dostęp do niepublikowanych w większości materiałów biograficznych.

mkidn

Projekt „Różewicz Odcyfrowany digitalizacja archiwum rodzinnego poety” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza