Wielka trwoga. Polska i Polacy w latach 1944–1947
spotkanie z cyklu Środy nad książką

  • 3 kwietnia 2019 (środa), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

Spotkanie z prof. dr. hab. Marcinem Zarembą z PAN i Uniwersytetu Warszawskiego, autorem książki Wielka trwoga. Polska 19441947. Ludowa reakcja na kryzys. Jej tematem jest okres końca II wojny światowej i bezpośrednio po niej: czas wojny domowej, głodu i grabieży, lęku przed przyszłością.

W książce Wielka trwoga. Polska 19441947. Ludowa reakcja na kryzys autor pokazuje rozbite społeczeństwo polskie po zakończeniu działań II wojny światowej. Na porządku dziennym były grabieże i gwałty, obawiano się wybuchu kolejnej wojny, głodu, strach, zdaniem autora, był wszechobecny. Książka porusza tematy, o których wielu historyków wolałoby zapomnieć.

Na spotkanie z cyklu Środy nad książką zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza 3 kwietnia 2019 o godzinie 17.00. Rozmowę poprowadzi Mariusz Urbanek.

gość:
Marcin Zaremba prof. dr hab, historyk specjalizujący się w historii najnowszej Polski pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 1991) i Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu artykułów poświęconych najnowszej historii Polski, publikowanych przede wszystkim na łamach „Gazety Wyborczej”, „Polityki” „Mówią Wieki” oraz książek poświęconych najnowszej historii Polski, sekretarz jury Nagród Historycznych „Polityki”. Laureat nagrody im. Jerzego Turowicza (2015). Autor takich publikacji jak: Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy politycznej w Polsce w 2001. Wielka Trwoga. Polska 1944–1947, wydanej w 2012 roku.

prowadzący:
Mariusz Urbanek – kierownik Gabinetów Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza. Autor biografii m.in. Leopolda Tyrmanda, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Stefana Kisielewskiego, Jerzego Waldorffa, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego.

_____________________________________________
>>Środy nad książką – cykl spotkań, do których punktem wyjścia są książki dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

_____________________________________________

>>Więcej informacji o wystawie Misja: Polska

_____________________________________________

Projekt Środy nad książką dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.