Muzeum jako sposób doświadczania prawdy jest dla każdej wspólnoty i w każdych okolicznościach miejscem spotkania, żywej rozmowy i bezpośredniej obecności. Ponieważ chwilowo nie możemy tej misji realizować w pełni, chcielibyśmy tymczasem dostarczyć Wam jak najwięcej muzealnych publikacji za pośrednictwem Internetu.

Na naszej stronie www i w mediach społecznościowych regularnie udostępniamy zarówno materiały archiwalne, jak i nowe propozycje w formie krótkich filmów przygotowanych przez pracowników Muzeum Pana Tadeusza. Wszystkie te publikacje gromadzimy w zakładce zatytułowanej „Publikacje”.