Władysław Bartoszewski – Pod prąd, Pamięć, Pojednanie

wystawa

  • 24 października–15 listopada 2019
  • wstęp bezpłatny
  • Saarpfalz w Homburg (Saar)
    Urząd Miejski Am Forum 1, 66424 Homburg
  • organizator: Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie
wystawa pod prąd

Wystawa po raz pierwszy pokazana została we wrześniu 2015 roku w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od lipca 2018 roku dzięki Towarzystwu Niemiecko-Polskiemu w Berlinie podróżuje przez całe Niemcy. Po raz dziewiąty została otwarta 24 października w Homburgu. Znacząca część obiektów wystawy pochodzi ze zbiorów Muzeum Pana Tadeusza. Podczas wernisażu zaprezentowany został również projekt nowej części wystawy, dotyczący wieloletnich kontaktów Władysława Bartoszewskiego i Karla Dedeciusa. Powstaje on przy współpracy Fundacji Karla Dedeciusa na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Muzeum Pana Tadeusza.