Deklaracja dostępności serwisuZakład Narodowym im. Ossolińskich (Muzeum Pana Tadeusza) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Muzeum Pana Tadeusza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Pana TadeuszaData publikacji strony internetowej: 2019-12-18.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-18.Stan dostępności cyfrowejTa strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.Niezgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

1. Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

2. Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych.

3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym.Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Muzeum Pana Tadeusza) pracuje nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa. Prowadzimy działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Wyłączenie dopuszczane w ustawie o dostępności cyfrowej

1. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli potrzebujesz w formie dostępnej któregoś z tych materiałów, skontaktuj się z nami.Przygotowanie deklaracji dostępnościData sporządzenia deklaracji: 2021-06-24.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Informacje zwrotne i dane kontaktoweProblemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do pana Krystiana Witkowskiego, adres poczty elektronicznej krystian.witkowski@ossolineum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717550629.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie należy podać:

1. swoje imię i nazwisko,

2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,

4. opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.Na zgłoszenia odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony internetowej lub jej elementów nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w zgłoszeniu, podając nowy termin, do którego zostaną poprawione zgłoszone błędy lub przygotowane w sposób alternatywny. Wskazany termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące.


Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi do kierownictwa naszej instytucji lub poinformować o tym Rzecznika Praw Obywatelskich.

.Dostępność architektonicznaAdres: Muzeum Pana Tadeusza, ul. Rynek 6, 50-106 WrocławBudynek Muzeum Pana Tadeusza usytuowany jest w Rynku, w samym centrum Wrocławia. Z uwagi na fakt, że Rynek jest zamknięty dla komunikacji samochodowej i trwamwajowej, dojazd jest możliwy indywidualnie lub środkami komunikacji miejskiej tylko w okolice Rynku. Przed wejściem C od strony ul. Kiełbaśniczej znajduje się jedno miejsce postojowe. W celu udostępnienia tego miejsca osobom z niepełnosprawnością ruchową, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy (martyna.leszczynska@ossolineum.pl) lub telefoniczny (717550654) z osobą odpowiedzialną za dostępność muzeum.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej do Muzeum Pana Tadeusza:

1. przystanek Rynek: D, K, 102, 103, 110, 132, 142, 243, 245, 247, 248, 253, 255, 257, 259, 602 (370 m do Muzeum Pana Tadeusza)

2. przystanek Galeria Dominikańska: D, K, N, 110, 114, 120, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 253, 255, 259, 602, 904, 914, 920, 924 (800 m do Muzeum Pana Tadeusza)

3. przystanek Świdnicka: D, K, 110, 243, 245, 247, 248, 253, 255, 257, 259, 602 (580 m do Muzeum Pana Tadeusza).

Dojazd tramwajem:

1. przystanek Rynek: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 18 (370 m do Muzeum Pana Tadeusza)

2. przystanek Galeria Dominikańska: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23 (800 m do Muzeum Pana Tadeusza)

3. przystanek Zamkowa: 3, 5, 10, 11, 12, 13, 18 (500 m do Muzeum Pana Tadeusza)

4. przystanek Świdnicka: 3, 5, 10, 11, 12, 13, 18 (580 m do Muzeum Pana Tadeusza)

5. przystanek Opera: 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20 (720 m do Muzeum Pana Tadeusza).

Bezpłatne, bez ograniczenia czasowego parkingi dla autokarów we Wrocławiu:

1. ul. Mickiewicza – dojazd w okolice muzeum tramwajem nr 13 (ok. 28 min.)

2. Wybrzeże Słowackiego – dojazd w okolice muzeum tramwajami nr 4, 13 (ok. 16 min.)

3. ul. Ślężna – dojazd w okolice muzeum tramwajem nr 9 (ok. 25 min.)

4. ul. Petrusewicza – dojazd w okolice muzeum tramwajem nr 9 (ok. 25 min.)

5. al. Śląska – dojazd w okolice muzeum tramwajami nr 3, 10 (ok. 37 min.).)Do budynku prowadzą trzy wejścia:

1. wejście główne A – znajduje się od strony wrocławskiego rynku, nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – istnieje możliwość skorzystania z wejścia B, prowadzącego bezpośrednio na dziedziniec budynku,

2. wejście B – znajduje się od strony wrocławskiego runku, jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku i osób niewidomych lub słabowidzących; w sezonie jesienno-zimowym wejście obsługiwane przez

pracowników ochrony (telefon kontaktowy: 717550640 lub 717550643), w sezonie wiosenno-letnim wejście jest otwarte w godzinach pracy muzeum,

3. wejście C – znajduje się od strony ul. Kiełbaśniczej, nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – istnieje możliwość doraźnego skorzystania ze wsparcia pracowników ochrony, po wcześniejszym skontaktowaniu się w celu

zapewnienia dostępu alternatywnego tego wejścia (telefon kontaktowy: 717550640 lub 717550643).
W budynku znajdują się trzy windy. Dwie z nich są ogólnodostępne i prowadzą na wszystkie piętra, na których znajdują się przestrzenie ekspozycyjne. Trzecia winda znajdująca się na dziedzińcu jest przeznaczona dla pracowników muzeum, ale zwiedzający mogą tą windą dostać się na poziom -1, gdzie znajdują się sala kinowa i sale warsztatowe.
Na poziomach -1 oraz 0 znajdują się toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toaleta na poziomie 0 ma również przewijak dla dziecka.W muzeum dostępne są dwie pętle indukcyjne: stacjonarna znajdująca się w kasie muzeum oraz mobilna.Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.Muzeum umożliwia wejście do sal wystawowych osobom niewidomym z psem asystującym i psem przewodnikiem. W większości sal ekspozycyjnych zostały wprowadzone udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących:

1. poziome oznaczenia liniowe i punktowe – linie oznaczenia poziomego, guzy oznaczenia poziomego punktów informacyjnych,

2. kopie wypukłoreliefowe eksponatów,

3. kopie 3D eksponatów.Część pracowników została przeszkolona w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością oraz wrażliwości na występujące dysfunkcje.Aplikacje mobilneMuzeum Pana Tadeusza udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Muzeum Pana Tadeusza w wersji dla systemu Android - aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej

Muzeum Pana Tadeusza w wersji dla systemu iOS – aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.