Wrocław Tadeusza Różewicza – spotkanie z Januszem Deglerem

  Z CYKLU MISJA: POLSKA. MISJA: WROCŁAW – O POWOJENNYCH DZIEJACH MIASTA

  • 7 lutego 2019 (czwartek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)
Wrocław Tadeusza Różewicza

Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Deglerem, witkacologiem, literaturoznawcą, teatrologiem, przyjacielem Tadeusza Różewicza. Tematem będą związki poety z Wrocławiem i miejsce miasta w jego twórczości.

Z profesorem Januszem Deglerem porozmawiamy przede wszystkim o Tadeuszu Różewiczu, o spotkaniach z nim w Parku Południowym i znajomości, która trwała ponad czterdzieści lat. Poruszymy wszystkie wątki, które wiążą poetę z Wrocławiem. Będziemy mieli okazję dowiedzieć się czym interesował się Różewicz, o czym dyskutował z profesorem, a także porozmawiamy o wrocławskim teatrze. Nie zabraknie oczywiście sprawy Witkacego, o którym pan Tadeusz chciał napisać sztukę jeszcze w końcu lat 90. ubiegłego wieku.

Na spotkanie z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza w czwartek 7 lutego 2019 o godzinie 17.00. Rozmowę poprowadzi Marcin Szyjka.

 

Fot. Janusz Stankiewicz

 


Gość:

Prof. dr hab. Janusz Degler – historyk literatury polskiej, literaturoznawca i teatrolog. Redaktor trzytomowej antologii Wprowadzenie do nauki o teatrze oraz Problemów teorii dramatu i teatru. W latach 1970–1990 redaktor „Prac Literackich”, redaktor naczelny Wydawnictwa „Wiedza o Kulturze" (1989–1999), członek Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku (1991–2000), „Polish Art Studies” (1979–1983) i serii wydawniczej Dramat w teatrze – Teatr w dramacie (1989–1998), redaktor serii Myśl teatralna w Polsce w XX wieku (1989–1994) i Dramat – Teatr (od 1999).
Członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (1981–1984, 1990–1993), Komitetu Nauk o Sztuce PAN (1990–2015) i Komitetu Nauk o Kulturze PAN (2004–2009); przewodniczący Rady Naukowej (1990–1995) i Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1995–2006).
W latach 1972–1983 prezes Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru (od 1985 – prezes honorowy); kierownik literacki Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze (1973–1985). Członek Polskiego PEN Clubu oraz Rady Naukowej „Teatru”, „Dialogu”, „Pamiętnika Teatralnego” i „Sztuki Edycji”. Współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Imienia Augusta Bielowskiego.
Jego głównym obszarem zainteresowania jest twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza.


        Prowadzący:

 

Marcin Szyjka – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Muzeum w Dzierżoniowie, redaktor „Rocznika Dzierżoniowskiego” w latach 2013-2015. Aktualnie pracownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, zajmujący się zbiorami Tadeusza Różewicza.