190. rocznica wydania „Pana Tadeusza”

Wizerunek Adama Mickiewicza w
„Albumie Zofii z Szymanowskich Lenartowiczowej”
– oprowadzanie kuratorskie

  • 7 lipca 2024 (niedziela), godz. 12.00–13.30
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odbioru w kasach muzeum
  • Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
    Rynek 6, Wrocław

Z okazji 190. rocznicy wydania „Pana Tadeusza” zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji poświęconej pierwszemu wydaniu epopei. Spotkanie poprowadzą kuratorki z Działu Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”.

Trzecia z panien Szymanowskich, Zofia, późniejsza żona poety Teofila Lenartowicza, przybyła do Paryża w 1850 roku i zamieszkała w domu Mickiewiczów. Była obecna przy śmierci swojej przyrodniej siostry, Celiny Mickiewiczowej. Zofia była uzdolnioną malarką. Zostawiła niewiele prac, w tym portrety Celiny Mickiewiczowej z córkami oraz wykonany na zamówienie, już po śmierci Adama Mickiewicza, jego portret olejny (1857). Obraz ten, znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, nie znalazł specjalnego uznania wśród współczesnych artystce, ze względu na nikłe podobieństwo. Wizerunek poety pochodzący z albumu Zofii, to szkic, być może imaginacyjny. Został pokazany w 1949 roku na wystawie Mickiewiczowskiej w Warszawie, zorganizowanej przez Aleksandra Semkowicza, wielkiego znawcę twórczości poety, znakomitego artystę-introligatora.

Muzeum Pana Tadeusza eksponuje tę ciekawostkę po raz pierwszy. Zapraszamy na pokaz i oprowadzanie kuratorskie.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza