sympozjum

Bartoszewski. Inicjator nowych idei

  • 4 marca 2022 (piątek), godz. 17.00
  • transmisja online dostępna bezpłatnie
  • wstęp tylko dla zaproszonych gości

 

Bartoszewski. Inicjator nowych idei. Sympozjum.

Bartoszewski. Inicjator nowych idei – sympozjum w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza.

Publikacje, wywiady, wspomnienia Władysława Bartoszewskiego stały się ważną częścią narracji o historii Polski. Jego biografia jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Profesor nie bał się iść pod prąd, wyznaczać nowych kierunków poszukiwań badawczych. Po wojnie jako jeden z pierwszych zajął się dokumentacją zbrodni hitlerowskich, historią Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz funkcjonowaniem Polskiego Państwa Podziemnego. Już od lat 60. XX wieku działał na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i dialogu polsko-żydowskiego, za co był po latach doceniany i nagradzany. Na te tematy rozmawiać będą uczestnicy sympozjum, podejmując wątek nowych idei w działalności Władysława Bartoszewskiego.


Transmisja online


Fotorelacja


Program


Powitanie gości
17.00–17.15

Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Magdalena Musiał – p.o. Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
David Gregosz – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce


Dyskusja panelowa
17.15–19.00

Goście

Elżbieta Sobótka – dyplomatka i urzędniczka państwowa, pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (do 2001), konsul generalna RP w Kolonii (2001–2006) i Monachium (2007–2012).

Małgorzata Maruszkin – wieloletnia wydawczyni i redaktorka książek Władysława Bartoszewskiego.

Marcin Barcz – wieloletni sekretarz profesora, autor publikacji i wystaw o Władysławie Bartoszewskim prezentowanych w Polsce i Niemczech.

Władysław Teofil Bartoszewski – polityk, historyk, menedżer, nauczyciel akademicki, historyk i polityk, poseł na Sejm IX kadencji. Syn Władysława Bartoszewskiego.


Prowadzenie

Artur Wolski – dziennikarz, redaktor, pomysłodawca i organizator licznych wydarzeń kulturalnych, debat, koncertów, projekcji z udziałem publiczności oraz między innymi jubileuszy Władysława Bartoszewskiego w Kinie Atlantic, założyciel Stowarzyszenia Entropia Słowa.


Programm


Begrüßung der Gäste
17.00–17.15 Uhr

Adolf Juzwenko – Direktor der Ossolinski-Nationalbibliothek
Magdalena Musiał – Amtierende Stellvertretende Direktorin der Ossolinski-Nationalbibliothek
David Gregosz – Direktor der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen


Paneldiskussion
17.15–19.00 Uhr

Gäste

Elżbieta Sobótka – Diplomatin und staatliche Beamtin, sie begleitete die Funktion der Unterstaatssekretärin im Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, (bis 2001), Genaralkonsulin der Republik Polen in Köln (2001–2006) und München (2007–2012).

Małgorzata Maruszkin – langjährige Verlegerin und Redakteurin der Bücher von Władysław Bartoszewski.

Marcin Barcz – langjähriger Assistent von Wladyslaw Bartoszewski, Autor von Veröffentlichungen und Ausstellungen über Władysław Bartoszewski, die in Polen und Deutschland gastierten.

Władysław Teofil Bartoszewski – Politiker, Historiker, Manager, Lehrbeauftragter für Geschichte und Politikwissenschaft, Parlamentsabgeordneter der 9. Amtsperiode. Sohn von Władysław Bartoszewski.


Moderation

Artur Wolski – Journalist, Redakteur, Ideengeber und Organisator zahlreicher kultureller Veranstaltungen, Debatten, Vorführungen mit Teilnahme des Publikums sowie unter anderen des Jubiläums von Władysław Bartoszewski im Kino Atlantic, Gründer des Vereins Entropie des Wortes (Entropia Słowa).

Bartoszewski. Inicjator nowych idei

Patroni

  • TVP3 Wrocław
  • Radio Wrocław
  • Radio Ram
  • Radio Wrocław Kultura
  • Historia.org.pl – Polski Portal Historyczny

Wystawa czasowa
z okazji setnej rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego