Czerwiec w Muzeum Pana Tadeusza

program wydarzeń
czerwiec 2017

dzień dziecka

STANKIEWICZ–RÓŻEWICZ–STANKIEWICZ

Niedzielne oprowadzanie

200-lecie Ossolineum

otwarte pracownie

Salon dźwięków romantycznych

STANKIEWICZ–RÓŻEWICZ–STANKIEWICZ

soboty z historią

STANKIEWICZ–RÓŻEWICZ–STANKIEWICZ

premiera WYDAWNICTWa OSSOLINEUM

Zapraszamy!