Dolnośląski Festiwal Nauki w Muzeum Pana Tadeusza

 • 20–25 września 2019
 • na spotkania wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe: edukacja@ossolineum.pl (od 4 września 2019 roku)

W ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na zajęcia o charakterze ścisłym, związanym z matematykami lub liczbami.

Hasłem przewodnim tegorocznego XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jest myśl wybitnego matematyka Hugona Steinhausa „Między duchem a materią pośredniczy matematyka”. Znajdujące się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich rękopiśmienne wspomnienia uczonego, były pretekstem do tego, żeby w tym roku poszukać wątków matematycznych i mimo zdecydowanie humanistycznego profilu instytucji zmierzyć się z „królową nauk”.


 • 20–25 września 2019
  Geniusz – gen i już. Publikacje Hugo Steinhausa i innych matematyków ze zbiorów Ossolineum | wystawa
  autor: Grzegorz Polak
 • wstęp wolny

Prof. Hugo Steinhaus, związany z lwowskim Uniwersytetem Jana Kazimierza, a po II wojnie światowej współtworzący uczelnie wrocławskie, jest do dzisiaj niezwykle barwną postacią. Znakomity matematyk, „odkrywca Stefana Banacha”, ale i aforysta (Geniusz  gen i już), należał do grona wybitnych uczonych, tworzących słynną lwowską szkołę matematyczną. Zakład Narodowym im. Ossolińskich, choć jest biblioteką naukową o profilu humanistycznym, posiada przedwojenne publikacje matematyków. Część z nich będzie można obejrzeć w ossolińskim Muzeum Pana Tadeusza w czasie trwania Dolnośląskiego Festiwalu Nauk.

Ekspozycja prezentowana od 20 do 25 września 2019 w Muzeum Pana Tadeusza, dostępna na poziomie -1, przyjazna dla wózków dziecięcych. Wstęp wolny.

 


 • 20 września 2019 (piątek), godz. 10.15
  25 września 2019 (środa), godz. 10.15
  Zaszyfruj wiadomość
  prowadzenie: dr Monika Bronowicka

Szyfry, kody, kryptonimy i matematyka w czasie II wojny światowej miały bardzo duże znaczenie, realnie wpływały na jej przebieg.

Podczas zajęć muzealnych w Muzeum Pana Tadeusza na wystawie Misja: Polska uczniowie poznają zasady szyfrowania i kodowania wiadomości, oraz dowiedzą się, jakie znaczenie miała matematyka podczas działań wojennych.

Zajęcia będą miały charakter spotkania na wystawie z elementem warsztatu.


 • 24 września 2019 (wtorek), godz. 17.00
  Matematyk zrobi to lepiej...
  prowadzenie: Mariusz Urbanek

Opowieść o prof. Hugonie Steinhausie, genialnym matematyku i aforyście, współtwórcy Lwowskiej Szkoły Matematycznej, pierwszym dziekanie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego po 1945 roku,autorze wielu podstawowych prac z zakresu teorii gier, analizy funkcjonalnej i topologii, wynalazcy introwizora, autorze m.in. Kalejdoskopu matematycznego i Słownika racjonalnego.

prowadzący:

dr Monika Bronowicka – historyk, edukatorka muzealna, przewodniczka miejska i blogerka. Odpowiada za cykl spotkań dla najmłodszych Brzdąc w muzeum i projekt #muzealniaki oraz lekcje z historii najnowszej.

dr Grzegorz Polak – historyk, zajmuje się kolekcją fotografii w Dziale Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Autor wystaw dotyczących m.in. historii Ossolineum i znanych postaci literatury polskiej.

Mariusz Urbanek – kierownik Gabinetów Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza. Autor biografii m.in. Leopolda Tyrmanda, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Stefana Kisielewskiego, Jerzego Waldorffa, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego.

Fot. Grzegorz Polak