• 27 kwietnia 2023 (czwartek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odbioru w kasach muzeum
  • gość: dr Tomasz Błaszczak
  • prowadzenie: dr Aleksander Srebrakowski

dziennik-1915-1917

Zapraszamy na spotkanie z redaktorem naukowym wydania dziennika Władysława Wielhorskiego.

Książka jest publikacją odnalezionego w Dziale Rękopisów Litewskiej Biblioteki Narodowej rękopisu dziennika Władysława Wielhorskiego, będącego niezwykłym źródłem do dziejów dworów i ziemiaństwa na Żmudzi podczas okupacji niemieckiej w okresie pierwszej wojny światowej. Autor ukazuje w nim nie tylko problemy funkcjonowania dworu w czasie okupacji, analizuje stosunki polityczne i ekonomiczne z władzami okupacyjnymi, lecz także snuje wizje polityczne dla Litwy, Polski i Europy.

Władysław Wielhorski (1885–1967, ur. w Złobyczach na Wołyniu) – absolwent Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed I Wojną Światową osiedlił się w Wilnie, następnie w majątku żony na Żmudzi. Aktywny działacz polski w Republice Litewskiej, z której został wydalony w 1924 roku. W latach 1931–1939 dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie oraz jego Szkoły Nauk Politycznych. W latach 1935–1938 poseł na Sejm RP. W roku 1940 aresztowany, następnie wywieziony w głąb ZSRR, po zwolnieniu z łagru pracował w Ambasadzie RP w Kujbyszewie. W 1942 roku został ewakuowany do Londynu, gdzie żył i pracował do śmierci w 1967 roku. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Transmisja spotkania


Władysław Wielhorski na fotografiach


Gość

dr Tomasz Błaszczak – historyk, pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie oraz w pracownik naukowy Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Zajmuje się najnowszą historią państw bałtyckich i Białorusi. Autor książki „Białorusini w Republice Litewskiej 1918–1940”.


Prowadzący

dr Aleksander Srebrakowski – historyk, pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się najnowszą historią Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów litewskich Polaków i stosunków polsko-litewskich.


Partner: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza