w ramach projektu Ręce do góry! Bunt w kinie krajów V4

Garbaczewski, Wasilkowska, Hamkało
rozmawiają o Aporii

  • 8 grudnia 2020 (wtorek)
    godz. 18.00

„Aporia. Miasto jest miastem” sytuuje się na granicy opisu świata — pomiędzy tym, który widzimy, a tym który buduje matematyka. We wtorek 8 grudnia z autorami instalacji, Krzysztofem Garbaczewskim i Aleksandrą Wasilkowską, porozmawia Marcin Hamkało.

Instalacja „Aporia” stworzona na platformie Mozilla Hub została zaprojektowana tak, by jej struktura pozwalała na przejęcie inicjatywy przez użytkownika. O koncepcji powstania „Aporii”, jej konstrukcji zarówno wizualnej, jak i konceptualnej oraz kulisach tworzenia opowiedzą twórcy.


O projekcie

Wyobraźmy sobie dwa miasta, w których mieszkańcy żyją w równoległych rzeczywistościach. Ulice są podwojone, wzdłuż fasad pojawia się wiele skrzyżowań, dając w ten sposób rozległy widok na podwójne miasto. Każdy budynek jest hybrydą; dwie funkcje i dwie przestrzenie współistnieją jednocześnie. W ramach jednego budynku można być w domu lub w grobowcu, na bazarze lub w pałacu, można zdecydować, jak być w obu miejscach jednocześnie. Podczas pobytu w świątyni można znaleźć się w publicznej toalecie, będąc w oranżerii można też znaleźć się na wysypisku śmieci. Tkanina miejska jest bezpośrednią emanacją podzielonego państwa. Każda funkcja jest cieniem innej funkcji. Przeplatające się formy architektoniczne tworzą hybrydowe i dalekosiężne miasto pełne paradoksów i niezbadanych ścieżek. Społeczność powstaje z pogłosek i rytualnej wymiany kodów. Architektura podwójnych cieni jest całkowitym spełnieniem Utopii, gdzie miasta ulegają niekończącej się hybrydyzacji i ekspansji. Z tego wyłaniającego się porządku odsłania się scenariusz Twojego doświadczenia. Każda z przestrzeni jest interfejsem i emanacją kolektywnych pragnień, a Ty możesz ją współtworzyć.

Aleksandra Wasilkowska / Krzysztof Garbaczewski

Aporia. Miasto jest miastem w ramach projektu Ręce do góry! Bunt w kinie krajów V4 jest kolejną odsłoną projektu APORIA. MIASTO JEST MIASTEM, którego premiera odbyła się na 14. Praskim Quadriennale - Prague Quadrennial of Performance Design and Space.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Logotyp Visegrad Fund