Kurier z Warszawy dzisiaj. Jak uczyć historii najnowszej?

Program szkolenia online

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, termin zgłoszeń upłynął 30 kwietnia 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z filmami, które podsumowują szkolenie online dla kadry pedagogicznej oraz edukatorów muzealnych pt. „Kurier z Warszawy dzisiaj. Jak uczyć historii najnowszej?”.


Kurier z Warszawy dzisiaj


Kim byli Pan i Pani Kurier?


20 maja 2021
(czwartek)

Kurier z Warszawy dzisiaj.
Jak uczyć historii najnowszej?
Dzień I

10.00 | Powitanie uczestników
Magdalena Musiał, Muzeum Pana Tadeusza

godz. 10.15 | Kurier z Warszawy i „dziki tapir” – lekcje historii w Muzeum Pana Tadeusza
Agnieszka Hajduk, Muzeum Pan Tadeusza

godz. 10.35 | Czy gen. Sikorski założył naszą szkołę? Pierwsze zetknięcie z historią najnowszą w szkole podstawowej. Refleksje i predykcje
Bartosz Marchewka, Leonardo da Vinci Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu,

godz. 11.20 | przerwa

godz. 11.50 | Uczyć inaczej – przez projekt historyczny do zrozumienia i zachwytu. Nauka historii w Szkole Podstawowej Montessori w Kowalach
Anna Kaszewska, Szkoła Podstawowa Montessori w Kowalach i Anna Nowak-Ludziejewska, Szkoła Podstawowa Montessori w Kowalach i Mobilna Pracownia Montessori

godz. 14.00 | zakończenia dnia szkoleniowego


28 maja 2021
(piątek)

Dzień II

godz. 9.00 | Rozpoczęcie szkolenia
Monika Nowak, Muzeum Pana Tadeusza

godz. 9.15 | Edukacja historyczna w miejscach trudnych. Panel dyskusyjny

uczestnicy panelu:
Tomasz Michaldo, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
Jakub Kasiński, Srebrna Góra Fort Ostróg
dr Piotr Stanek, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

godz. 10.45 | przerwa

godz. 11.15 | Jak nauczać historii najnowszej? Panel dyskusyjny

uczestnicy panelu:
dr hab. prof. UO Marek Białokur, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. prof. UŚ Maciej Fic, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
dr Bartłomiej Janicki, Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

prowadzenie obu paneli:
dr hab. prof. UWr Tomasz Przerwa, Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego

godz. 13.00 | Breslau – Wrocław, miasto wspólnych bohaterów. Prezentacja projektu
Łukasz Migniewicz, Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu, doktorant UWr


Eksperci

Agnieszka Hajduk – absolwentka Historii Sztuki oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od dwóch lat związana z Muzeum Pana Tadeusza, gdzie zajmuje się m.in. przygotowywaniem kart pracy dla uczniów, prowadzeniem warsztatów oraz lekcji muzealnych, również w formie online. Współtworzyła i współprowadziła takie zajęcia jak „Wakacyjna podróż w czasie” czy „Ferie online”.

Bartosz Marchewka – student V roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim, od 3 lat nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach wrocławskich i lubińskich, obecnie zatrudniony w Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocławiu, od roku szkolnego 2021/2022 nauczyciel historii Szkole Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu. Od dwóch lat edukator muzealny w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, gdzie zajmuje się prowadzeniem zajęć dla szkół.

Anna Kaszewska – absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim, od wielu lat uczy w szkole tego przedmiotu, choć była też wychowawcą w przedszkolu, cały czas szuka najlepszej drogi, aby dotrzeć do dziecka, aby je zrozumieć i nawiązać relacje, dlatego ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i specjalną, a następnie trafiła na kurs pedagogiki Montessori, co było dla niej dużym odkryciem i wyznaczyło kierunek dalszych działań. Od ponad dwudziestu lat współtworzy przedszkole Skrawek Nieba, a od sześciu – Szkołę Podstawową Montessori w Kowalach.

Anna Nowak-Ludziejewska – antropolog kulturowy, nauczycielka Montessori oraz trenerka Komunikacji Opartej na Empatii. Właścicielka „Mobilnej Pracownia Montessori”, która została utworzona w 2017 roku, była wynikiem połączenia pasji jaką jest uczenie się, z filozofią i stylem życia jakimi są Rodzicielstwo Bliskości, Pedagogika Marii Montessori oraz empatyczna komunikacja. Wykorzystuję te działania współpracując z Szkołą Podstawową Montessori w Kowalach oraz prowadząc różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i dorosłych, w przekonaniu, że Pedagogika Montessori, empatyczna komunikacja i antropologia kulturowa mają ze sobą wiele wspólnego.

dr hab. prof. UWr Tomasz Przerwa – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor naczelny Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”, w swoich badaniach koncentruje się na dziejach Śląska po 1740 r., prowadzi zajęcia na kierunku Historia, Historia w Przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwo, Dziedzictwo Kultury Materialnej, autor prac z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społecznej.

Tomasz Michaldo – absolwent historii, specjalności judaistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ, uczestnik szkoleń dotyczących problematyki ludobójstw m.in. w Izraeli, USA, Holandii i Niemczech Z Muzeum Auschwitz związany od 2011 roku jako przewodnik w językach hebrajskim i angielskim a od 2013 zatrudniony w Metodyce Oprowadzania. Odpowiedzialny za współpracę z przewodnikami, szkolenie i nabory kandydatów na przewodników oraz podnoszenie kwalifikacji przewodników współpracujących z Muzeum, a od 2021 za wdrażanie nowych technologii na potrzeby udostępniania Muzeum w przestrzeni wirtualnej.

dr Piotr Stanek – historyk, muzealnik i edukator, kierownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, sekretarz redakcji „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, periodyku naukowego poświęconego sprawom jenieckim oraz wydarzeniom z lat II wojny światowej. Autor, redaktor lub współredaktor 8 książek, a także artykułów naukowych i popularnonaukowych. Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Medalem „Pro Patria”.

Jakub Kasiński – gospodarz Fortu Spitzberg-Ostróg w Srebrnej Górze, pracownik Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu Fort Gerharda, popularyzator historii, kolekcjoner, pasjonata historii, przewodnik turystyczny, rekonstruktor.

dr hab. prof. UŚ Maciej Fic – dyrektor kierunków w Instytucie Historii oraz indywidualnych studiów nauczycielskich w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, badacz historii Polski XX wieku; problematyki kształcenia i popularyzacji wiedzy historycznej. Były nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, egzaminator maturalny z obu przedmiotów. Rzeczoznawca podręcznikowy przy MEiN, ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej dla Szkół Podstawowych. Autor i współautor podręcznika, programu kształcenia, zbiorów zadań oraz arkuszy maturalnych. Jeden z recenzentów „Informatora o egzaminie maturalnym z historii od roku szkolnego 2022/2023”.

dr hab. prof. UO Marek Białokur – profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki, Nauk Wspomagających i Popularyzacji Historii. Nauczyciel Historii oraz Historii i Społeczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu. Zainteresowania naukowe: biografistyka, historia polskiej myśli politycznej XX wieku, dydaktyka historii, historia i symbolika KL Auschwitz-Birkenau. Przewodniczący Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu; członek Rady Naukowo-Programowej Archiwum Państwowego w Opolu oraz Rady Naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu (kadencja 2020-2024). Członek Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Świętochłowicach oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Opolu. Członek Kolegium Redakcyjnego rocznika „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo. Czasopisma poświęconego historii w przestrzeni publicznej” wydawanego przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr Bartłomiej Janicki – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciel historii w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I w Opolu. W swojej pracy badawczej zajmuje się dydaktyką historii. Jest autorem książek „Polski komiks historyczny (lata 1920-2010)”, „Dydaktyczny potencjał komiksu historycznego” oraz artykułów poświęconych możliwości włączania technologii informacyjnych w proces szkolnego nauczania historii i innych przedmiotów. Od wielu lat tworzy scenariusze lekcji historii dla wydawnictw publikujących podręczniki i firm zajmujących się w Polsce dystrybucją filmów historycznych. Swoją wiedzę wykorzystuje również prowadząc szkolenia dla nauczycieli w całym kraju. Jest członkiem grupy Superbelfrzy RP.

Łukasz Migniewicz – historyk, doktorant UWR, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 107 we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, autor artykułów poświęconych historii wieków średnich, zagadnieniom społecznym i związanym z historią klimatu oraz antysemityzmem przed wiekami; kilkudziesięciu artykułów poświęconych numizmatyce, zamieszczonych na łamach miesięcznika Newsweek Historia. Wśród artykułów znalazły się m.in. te poświęcone numizmatyce, sportowi w starożytności oraz przełomowym wydarzeniom w wiekach średnich (upadek Konstantynopola; postrzeganie świata przez ludzi w wiekach średnich i nowożytnych, współpracuje z Wrocławskim Towarzystwem Miłośników Historii, w którym propaguje historię regionu poprzez odczyty i publikacje poświęcone historii Wrocławia i Dolnego Śląska oraz numizmatyce.

Szkolenie jest organizowane w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w ramach projektu edukacyjnego „Pan i Pani Kurier”, realizowanego dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu USA.