Panel dyskusyjny

 • 1 lutego 2024 (czwartek), godzina 17.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • prowadząca: Małgorzata Orzeł
 • goście: prof. Bogusław Dopart, Michał Kwilecki, Tomasz Jankowski 

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na spotkanie przybliżające biografię Adama Mickiewicza.

W biografii Adama Mickiewicza pobyt poety w Wielkopolsce od połowy lata 1831 do marca 1832 ma znaczenie szczególne, choć ciągle jeszcze nie do końca wyjaśnione. Znany jest powód jego przyjazdu celem przedostania się przez granicę do Królestwa Polskiego i dotarcia do powstania. Fakt ten rodzi jednak wiele pytań. W jakim charakterze przybył? Czy przekroczył tę granicę? Co właściwie wydarzyło się w Wielkopolsce i jakie ten kilkumiesięczny pobyt miał znaczenie dla niego i jego twórczości? Co dała poecie Wielkopolska? O tych problemach i związanych z nimi konotacjach rozmawiać będziemy z prof. Bogusławem Dopartem, wybitnym historykiem literatury, badaczem literatury romantycznej; Michałem Kwileckim, potomkiem znanego wielkopolskiego rodu Kwileckich oraz z Tomaszem Jankowskim, poetą i badaczem historii tego regionu, który w trakcie swoich poszukiwań odnalazł nieznane dotąd dokumenty dotyczące gościny poety w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Transmisja spotkania


Prowadząca

Małgorzata Orzeł – filolog polski. W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich pracuje od 1982 roku, a od 2015 roku jest kustoszem rękopisu „Pana Tadeusza” w Muzeum Pana Tadeusza. Jako kuratorka przygotowała wiele wystaw prezentowanych we Wrocławiu, Krakowie, Lwowie, Wiedniu czy Londynie. Publikuje w licznych czasopismach, a także jest autorką wielu katalogów wystaw i opracowań. Odznaczona brązowym medalem „Gloria Artis”.


Goście

Bogusław Dopart – prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią, estetyką i metodologią badań nad romantyzmem oraz historią kultury okresu rozbiorowego. Krytyk i badacz literatury oraz wybranych zjawisk kulturalnych XX wieku. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury Słowian PAU. Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN. Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adam Mickiewicza i przewodniczący Krakowskiego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Redaktor serii Studia Dziewiętnastowieczne; dotychczas ukazało się 45 tomów. Opublikował ponad 250 prac naukowych. Ma w dorobku 22 książki, w tym 10 monografii autorskich. Ostatnio wydał: „Szkice pigoniowskie” (2023) i monografię „Poemat romantyczny, epopeja, summa poetica. O Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza”.

Michał Kwilecki – ukończył studia w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Walijskim, pracował jako analityk dla Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie, redaktor tekstów historycznych i politologicznych w wydawnictwie Puls w Londynie. Pracował również jako archiwista w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego (znanego powszechnie jako Instytut Sikorskiego), w Londynie. W Belgii założył organizację promocji kultury polskiej. Zorganizował do tej pory od 2013 roku około 40 konferencji naukowych, organizuje debaty publiczne z dziedziny historii i politologii. Aktualnie pracuje jako Doradca Kanclerza Loży Dolnośląskiej Business Centre Club we Wrocławiu. Założyciel Wrocławskiego Towarzystwa Polsko-Węgierskiego.

Odznaczenia:

 • order Prezydenta Polski za bezprecedensowy, indywidualny, wkład w
  rozwój nauki polskiej oraz za promocję Polski za granicą;
 • order Prezydenta Węgier - Złoty Krzyż Zasługi;
 • Srebrny Krzyż Zakonu Maltańskiego przyznany przez Wielkiego Mistrza
  Zakonu Maltańskiego z Rzymu;
 • złoty medal przyznany przez Zakon Maltański w Polsce;
  medal Sejmu Litwy

Tomasz Jankowski – aspirant logistyki, obecnie emeryt. W przeszłości: członek Konińskiego Towarzystwa Fotograficznego, Amatorskiego Klubu Filmowego „Muza” w Koninie, Członek Związku Artystów Plastyków, Klubu literackiego przy KGP „Niebieskie Pióro”. Zainteresowania – przede wszystkim historia Polski i poezja. Wydane ponad 40 tomików poetyckich, w tym tomik z przekładem wierszy niemieckich satyryków „Wina wina”, próby przekładów z Williama Wordshwortha, kilkaset komentarzy do fraszek J. I. Sztaudyngera. Obecnie w opracowaniu ósmy tytuł z cyklu „Dwór polski” – „Trzy kotwice”.  Tematyka dotyczy historii i związków rodu Turnów z Adamem Mickiewiczem i jego pobytem w Wielkopolsce.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza