Europejskie Dni Dziedzictwa

Kniaziowie i kniazinie – opowieść o Ostrogskich, największych magnatach Rzeczpospolitej

  • 10 września 2022 (sobota), godz. 16.00–17.30
  • prowadzenie: Marta Dardzińska
  • wstęp bezpłatny, wejściówki do odebrania w kasach muzeum od 1 września
  • transmisja online na profilu Muzeum Pana Tadeusza

Zapraszamy na spotkanie „Kniaziowie i kniazinie – opowieść o Ostrogskich, największych magnatach Rzeczpospolitejw ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Pana Tadeusza.

Wiek XVI zapisał się w dziejach Rzeczpospolitej jako Wiek Złoty, a twórcami tej potęgi byli nie tylko mieszkańcy Korony Królestwa Polskiego, ale także Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym Rusi. Do największych rodów magnackich należeli wówczas kniaziowie Ostrogscy z Wołynia, których zasługi dla budowania Rzeczpospolitej odbijają się echem po dziś dzień.

Hetmanowie, wojewodowie, obrońcy wschodnich granic Rzeczpospolitej, możni książęta ukrainni oraz ich zacne żony i córki – tak w historii zapisali się książęta Ostrogscy. W niespokojnych czasach budowania unii polsko-litewskiej kniaziowie z Ostroga lojalnie stali u boku polskich monarchów, jednocześnie strzegąc dziedzictwa Rusi i wiary prawosłanej. Barwne życiorysy członków rodu odmalowują fascynującą historię budowy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tej opowieści nie zabraknie również akcentu kobiecego, albowiem księżne Ostrogskie nie ustępowały pola swoim mężom w zasługach i aktywności społecznej. Spotkanie odbędzie się w formie prelekcji połączonej z prezentacją stroju polskiej magnatki z przełomu XVI i XVII wieku.


Transmisja


O prowadzącej

Marta Dardzińska – pracowniczka Działu Obsługi Widowni Muzeum Pana Tadeusza, absolwentka filologii polskiej, studentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W centrum jej zainteresowań leżą obyczajowość staropolska, sztuka baroku i los kobiet z warstwy szlacheckiej. Od czterech lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną XVII wieku, a także popularyzuje wiedzę o epoce staropolskiej, prowadząc profile Nobilis Domina/silva.rerum.xvii na Facebooku i silva.rerum.xvii na Instagramie.