Konferencja dla nauczycieli w ramach II Festiwalu Tradycji Literackich

„Dlaczego klasycy?” Słowacki i Herbert w szkole
Konferencja dla nauczycieli w ramach II edycji festiwalu TRADYCJI literackich 

 • 28 listopada 2018 (środa), godz. 14.00

  –18.00

 • na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 18 listopada 2018
 • zgłoszenia dla słuchaczy:
  zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: edukacja@ossolineum.pl w tytule wiadomości wpisując „Konferencja dla nauczycieli”
 • zgłoszenia referatów:
  karty zgłoszeniowe, dostępne w załączniku na dole strony, należy przesyłać na adres: edukacja@ossolineum.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konferencja dla nauczycieli”.

 

Zapraszamy na konferencję dla nauczycieli pt. „Dlaczego klasycy?” Słowacki i Herbert w szkole, która odbędzie się w Muzeum Pana Tadeusza w ramach II Festiwalu Tradycji Literackich.

Nauczyciele i metodolodzy podzielą się pomysłami na lekcje poświęcone obu autorom, których postaramy się wydobyć na chwilę z szuflad podpisanych: „romantyk”, „klasyk”, „poeta kultury”. Twórców dzieli tylko dwieście lat, a łączy zamiłowanie do mitologii, bajek, snów i aniołów. Mając na uwadze ten ogromny potencjał, należy pamiętać o lekcji polskiego z Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

Pragniemy, aby konferencja stała się także okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami a pracownikami muzeum zajmującymi się edukacją. W związku z tym zachęcamy nauczycieli nie tylko do udziału w konferencji w charakterze słuchaczy, ale także do nadsyłania propozycji krótkich, dziesięciominutowych wystąpień, podczas których będą mogli zaprezentować swoje doświadczenia, dobre praktyki czy konkretne scenariusze.

Program:

 • 28 listopada 2018 (środa), godz. 14.00–18.00

14.00–15.30 | Sesja I | Dlaczego klasycy? – wystąpienia ekspertów, prowadzenie Magdalena Musiał

14.00 | otwarcie konferencji

14.00 | Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert na szkolnych listach obecności, Bożena Święch, nauczyciel

14.15 | Słowacki i Herbert w aktualnej podstawie programowej – inspiracje, dr Joanna Adamowska, doktor literaturoznawstwa, nauczyciel

14.30 | Słowacki, Herbert i poezja współczesna z perspektywy ucznia, Karol Knapiński, tegoroczny maturzysta

14.45 | Nie tylko Słowacki i Herbert – muzeum wsparciem w edukacji szkolnej, Aldona Mikucka, Dział Edukacji Ossolineum

15.00–15.30 | dyskusja

15.30–16.00 | przerwa kawowa

16.00–17.00 | Sesja II | Słowacki i Herbert w przestrzeniach nieoczywistych. Inspiracje, prowadzenie Maria Marszałek

16.00–16.15 | Egzystencje twórcze. Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta szkicowniki z podróży, Natalia Alicja Szerszeń, Uniwersytet Warszawski

16.15–16.30 | „Zawsze po Nim”. Figura Juliusza Słowackiego w przestrzeni internetowej, Elżbieta Szyngiel, Uniwersytet Wrocławski

16.30 | dyskusja

17.00–18.00 | oprowadzanie po wystawie czasowej Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Pana Tadeusza połączone z omówieniem oferty lekcji muzealnych z bloku tematycznego Twórczy dialog z kulturą. „Pan Tadeusz” i epoka romantyzmu

Abstrakty:

PANEL I

 • Bożena Święch, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli / Liceum Ogólnokształcące nr XV
  Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert na szkolnych listach obecności
  Celem wystąpienia jest wskazanie możliwości jednoczesnego wykorzystywania na lekcjach języka polskiego odwołań do życia i twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. Szukanie analogii pozwoli uczniom na utrwalanie, wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Uczeń zyska większą świadomość ciągłości kultury i możliwości dialogu z tradycją. Nauczyciel może skorzystać z metodycznych podpowiedzi, które znajdują się w wystąpieniu.
 • Joanna Adamowska, Szkoła Podstawowa im. II Tysiąclecia Wrocławia
  Słowacki i Herbert w aktualnej podstawie programowej – inspiracje
  Celem wystąpienia jest przedstawienie propozycji utworów Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta, które można analizować łącznie na lekcjach języka polskiego. Omówione zostaną zbieżności tematyczne i podobne motywy pojawiające się w twórczości obydwu poetów. Przedstawienie tych analogii oraz intertekstualnego dialogu współczesnego poety z wielkim romantykiem ma stanowić inspirację do realizacji zajęć szkolnych ukazujących ciągłość refleksji historiozoficznej oraz artystycznej tradycji.
 • Karol Knapiński, Uniwersytet Wrocławski
  Słowacki, Herbert i poezja współczesna z perspektywy ucznia
  Celem wystąpienia jest odniesienie się do doświadczeń związanych z młodzieńczą lekturą Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta (zarówno szkolnych jak i „prywatnych”) oraz do problemów z recepcją tych twórców wśród uczniów. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o to, jakie metody uczenia o poezji stosować, by zainteresować młodzież. Pojawi się też nawiązanie do literatury najnowszej i do problemów z czytaniem współczesnych pisarzy przez młodych ludzi, nie mających świadomości ich istnienia (również ze względu na programy nauczania, w których nie dla nich miejsca).

PANEL II

 • Natalia Szerszeń, Uniwersytet Warszawski
  Egzystencje twórcze. Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta szkicowniki z podróży
  Wystąpienie przybliży charakterystykę szkicowników z podróży Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta oraz możliwości ich wykorzystania w procesie dydaktycznym. Są to teksty kultury, dzięki którym można nie tylko szerzej spojrzeć na poetycką twórczość obu autorów, lecz także wprowadzić uczniów w świat kręgu europejskiej tradycji podróżniczej (Grand Tour), a więc pogłębić ich ogólnokulturową wiedzę oraz kształtować wrażliwość na język form plastycznych. Zachowane rysunki poetów skłaniają bowiem do postawienia pytania o rolę twórczości malarskiej w kształtowaniu się ich stosunku do literatury, w tym do władzy języka jako prymarnego narzędzia opisu rzeczywistości.
 • Elżbieta Szyngiel, Uniwersytet Wrocławski
  „Zawsze po Nim”. Figura Juliusza Słowackiego w przestrzeni internetowej
  Analiza sposobu funkcjonowania Juliusza Słowackiego w przestrzeni internetowej zdaje się sugerować, że obecnie w powszechnej świadomości nie jest on ikoną polskiego romantyzmu, poetą odczytywanym w kluczu patriotycznym, lecz przede wszystkim pewną figurą o charakterystycznych cechach – przede wszystkim opisywaną w opozycji do Mickiewicza, zazwyczaj w prześmiewczy lub szyderczy sposób; jako poeta zazdrosny o sukces rywala, maminsynek i bawidamek. Wystąpienie będzie próbą zaprezentowania wspomnianej figury Słowackiego (obecnej na memach, w filmach w serwisie YouTube itp.) oraz sposobów, w jakie można wykorzystać ją na lekcjach języka polskiego poświęconych poecie.

eksperci:

Bożena Święch – nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze, doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wykładowca akademicki, egzaminatorka maturalna, współautorka diagnoz WCDN, szkolny Organizator Rozwoju Edukacji oraz koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Ambasadorka Muzeum Polin.

Joanna Adamowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książki Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości (TAiWPN Universitas, Kraków 2012). Uhonorowana Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za współtworzenie Warsztatów Herbertowskich w latach 2006-2018 oraz publikowanie artykułów naukowych w serii Biblioteka Pana Cogito. Jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze to literatura (głównie poezja) XX i XXI wieku, korespondencja sztuk oraz filozoficzne konteksty literatury.

Karol Knapiński – w 2018 roku ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, obecnie studiuje filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fortepian na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, laureat wielu konkursów literackich i poetyckich, m.in.: IX Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton, XI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy Nieskończoności”, II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wielorzecze”, III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Złoty karton III LO”, laureat XLI Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki, finalista XXVI i XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej.

Aldona Mikucka – historyk sztuki ze specjalizacją pedagogiczną, edukatorka muzealna. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się różnymi formami edukacji pozaszkolnej we wrocławskich muzeach, a także prowadząc autorskie spacery edukacyjne po mieście. Od 2011 współtworzy ofertę edukacyjną Ossolineum. Autorka współczesnego opracowania zabytkowej gry planszowej Piast z 1904 roku ze zbiorów ZNiO. W Muzeum Pana Tadeusza odpowiada m.in. za lekcje muzealne na wystawie stałej „Rękopis Pana Tadeusza” adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz ponadpodstawowych.

Natalia Szerszeń – doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatorka Warszawskiego Festiwalu Herbertowskiego, wieloletnia prezes SKN Korespondencji Sztuk UW. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na literaturze i kulturze pierwszej połowy XIX wieku oraz ich echach współczesnych, estetyce filozoficznej oraz korespondencji sztuk (relacjach między sztukami).

Elżbieta Szyngiel – absolwentka warszawskiej polonistyki. Obecnie na Uniwersytecie Wrocławskim pod opieką profesora Mariana Ursela przygotowuje rozprawę doktorską na temat różnych form reprezentacji ludzkich zmysłów w twórczości Juliusza Słowackiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii literatury (II połowa XVIII wieku, XIX wiek, przede wszystkim twórczość J. Słowackiego i E. T. A. Hoffmanna), filozofii (idealizm niemiecki), baletu romantycznego oraz teorii adaptacji filmowych. W Instytucie Filologii Polskiej UWr prowadzi zajęcia o mniej znanych dziełach literatury romantycznej i filmowych adaptacjach literatury.

_________________________________________________

Organizator:
Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Współorganizator:
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

_________________________________________________

Festiwal Tradycji Literackich dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


 

Patronat medialny:

TVP Kultura, TVP 3 Wrocław, Gazeta Wrocławska, Naszemiasto.pl, Radio Luz, O.pl Polski Portal Kultury, Booklips.pl, Wroclife.pl, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura