Szkolenie

Kurier z Warszawy dzisiaj.
Jak uczyć historii najnowszej?

 • 22–23 kwietnia 2020 (środa–czwartek)
  22 kwietnia 2020, godz. 10.00–20.00
  23 kwietnia 2020, godz. 8.00–18.00
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, zapisy odbywają się przez formularz zgłoszenia.
Pan i Pani kurier, warsztaty dla młodzieży

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz edukatorów muzealnych pt. „Kurier z Warszawy dzisiaj. Jak uczyć historii najnowszej?”, które odbędzie się w dniach 22–23 kwietnia 2020 w Muzeum Pana Tadeusza. Do udziału w szkoleniu zachęcamy przede wszystkim nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych oraz edukatorów muzealnych, a także osoby działające w sferze edukacji z historii najnowszej, w tym członków stowarzyszeń i fundacji pracujących z młodzieżą.


Cele szkolenia

 • poznanie innowacyjnych i niestandardowych metod nauczania historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie, a także kształcenia obywatelskiego zarówno w szkole jak i poza nią;
 • wzmocnienie kreatywności w budowaniu sposobów przekazywania wiedzy na temat ważnych postaci historii najnowszej;
 • przybliżenie niestandardowego myślenia o odbiorcach;
 • poznanie dobrych praktyk;
 • zaprezentowanie najciekawszych projektów uczestników szkolenia;
 • wymiana doświadczeń.

O projekcie
Pan i Pani Kurier

Jadwiga i Jan Nowak-Jezioranscy w Landshut (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)

Projekt edukacyjny „Pan i Pani Kurier” obejmuje specjalnie przygotowane wydarzenia edukacyjne, dotyczące działalności i życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, słynnego „Kuriera z Warszawy”, jego aktywności w czasie II wojny światowej, życia w Stanach Zjednoczonych oraz działań powojennych na rzecz obalenia komunizmu w Europie, a także tych wspierających po 1989 rozszerzenie NATO i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Projekt przypomina również młodzieży osobę Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, małżonki Jana, która przez całe życie wspierała jego działalność na rzecz demokracji. Życie i działalność Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej prezentowane na interaktywnej wystawie „Misja: Polska” w Muzeum Pana Tadeusza stały się dla twórców projektu również pretekstem do zorganizowania szkolenia dotyczącego sposobów nauczania historii najnowszej, a także wiedzy o społeczeństwie i kształcenia obywatelskiego dzieci i młodzieży.

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 26 osób.
 • Organizator pokrywa koszty szkolenia, noclegu z 22 na 23 kwietnia oraz posiłków podczas szkolenia. Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestników.
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie przesłanych aplikacji, pierwszeństwo mają zgłoszenia osób z miejscowości do 50 tys. mieszkańców oraz osób zgłaszających prezentację realizowanego bądź zrealizowanego projektu.

Termin przesyłania zgłoszeń upłynął 6 marca 2020.


Informacja o zakwalifikowaniu do szkolenia oraz szczegółowy program szkolenia zostaną przesłane do uczestników do 10 marca 2020.

Szkolenie jest organizowane w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w ramach projektu edukacyjnego „Pan i Pani Kurier”, realizowanego dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu USA.