Litery, które nie biorą się znikąd

Litery, które nie biorą się znikąd
spotkanie autorskie z udziałem Agaty Szydłowskiej i Piotra Rypsona

  • 14 marca 2018, godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

Muzeum Pana Tadeusza wraz z Wydawnictwem Ossolineum zapraszają na spotkanie poświęcone książce Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989 autorstwa Agaty Szydłowskiej.

„Typografia nigdy nie jest niewinna – pisze Agata Szydłowska. – To, jakimi literami złożone są teksty państwowe, szyldy sklepowe, identyfikacje wizualne wydarzeń czy instytucji, jest wynikiem bardziej lub mniej świadomych decyzji dotyczących projektu kulturowego. Litery nie biorą się znikąd – ktoś je kiedyś zaprojektował, ktoś wprowadził do obiegu, a następnie wielu innychstosowało do swoich celów. Im bardziej owe znaki są pozornie neutralne […] tym bardziej zakamuflowana jest związana z nimi treść kulturowa.”

Wraz z Wydawnictwem Ossolineum zapraszamy na spotkanie z Agatą Szydłowską, autorką książki Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989, które odbędzie się 14 marca o godz. 17.00 w Muzeum Pana Tadeusza. Rozmowę poprowadzi Piotr Rypson – krytyk i historyk sztuki, twórca publikacji o projektowaniu graficznym w Polsce.

O książce


Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989 Agata Szydłowska seria Na Jeden Temat

Wydawnictwo Ossolineum 2017

Za pomocą przykładów z typografii można opowiedzieć historię europejskich nacjonalizmów, historię nowoczesności, aspiracji modernizacyjnych, dzieje walk o dominację jednych grup nad drugimi oraz utopijnych projektów modernistycznych, po których nastała era globalizacji i hegemonii międzynarodowych korporacji, oraz prawdopodobnie tysiące innych mikro- i makrohistorii.

Litery są polityczne, uwikłane w złożone procesy konstruowania i negocjowania tożsamości, nacjonalizm, ruchy emancypacyjne, a także dyskusje o podłożu klasowym. Na trzech przykładach: pism narodowych i lokalnych, inspirowanej znakiem „Solidarności” solidarycy oraz krojów wernakularnych, wywodzących się z przestrzeni miejskich, Agata Szydłowska pokazuje, jak w potransformacyjnej Polsce konflikty społeczne znajdują wyraz w liternictwie – jego formach, kontekście użycia oraz stojących za nim ideologiach.

Łącząc antropologiczny namysł nad codziennością z wiedzą z zakresu historii dizajnu i typografii, autorka spogląda na współczesne polskie konflikty i dylematy tożsamościowe przez pryzmat skromnych i niezauważanych bohaterów życia codziennego – drukowanych liter.

O autorce:


Agata Szydłowska (1983) – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, obecnie adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Designu ASP w Warszawie. Jest autorką zbioru rozmów z polskimi projektantami graficznymi pt. Miliard rzeczy dookoła (2013) oraz współautorką książki Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce (2015; wspólnie z Marianem Misiakiem). Laureatka stypendium Młoda Polska, przyznawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Jako kuratorka i współkuratorka przygotowywała wystawy projektowania graficznego w Polsce i za granicą.