Oferta na sezon 2023/2024

Ludowy handmade i dawne tradycje

  • soboty, godz. 12.00–13.30
  • zajęcia rodzinne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat z opiekunami
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • zapisy na dany miesiąc poprzez formularze zgłoszeniowe, dostępne od 20. dnia poprzedniego miesiąca

Opis zajęć

Czytając „Pana Tadeusza” poznajemy życie codzienne szlachty, która spędzając czas w dworku szlacheckim oddaje się codziennym przyjemnościom. Piękne opisy fauny i flory potęgują sielski obraz życia na wsi. A jak ono wyglądało z perspektywy prostego ludu? Ich życie było podporządkowane w znacznej mierze prawom natury. Kalendarz agrarny i kościelny dyktował im prace, jakie winni wykonywać w swoich domach i gospodarstwach. Podczas sobotnich warsztatów „Ludowy handmade i dawne tradycje” dowiemy się, jak wyglądała codzienność mieszkańców wsi oraz będziemy mieli okazję wspólnie wykonywać prace związane ze sztuką i tradycją ludową.


Prowadzenie

Martyna Leszczyńska-Wojciechowska – bałkanistka, muzykolog, w latach 2019–2021 związana z Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli jako asystent w Dziale Oświatowym, edukatorka oraz przewodnik muzealny. W Muzeum Pana Tadeusza odpowiada za lekcje muzealne związane z epoką romantyzmu oraz lekturą „Pana Tadeusza”. Prowadzi autorskie cykle zajęć sobotnich. Zajmuje się również działaniami na rzecz dostępności w muzeum.