Oferta na sezon 2023/2024

Ludowy handmade i dawne tradycje

  • soboty, godz. 12.00–14.00
  • zajęcia rodzinne dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat z opiekunem
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • zapisy na dany miesiąc poprzez formularze zgłoszeniowe, dostępne od 20. dnia poprzedniego miesiąca

Opis zajęć

Czytając „Pana Tadeusza”, poznajemy życie codzienne szlachty, która spędzając czas w dworku szlacheckim, oddaje się codziennym przyjemnościom. Piękne opisy fauny i flory potęgują sielski obraz życia na wsi. A jak ono wyglądało z perspektywy prostego ludu? Jego życie w znacznej mierze było podporządkowane prawom natury. Kalendarze agrarny i kościelny dyktowały im prace, jakie winni wykonywać w swoich domach i gospodarstwach. Podczas sobotnich warsztatów „Ludowy handmade i dawne tradycje” dowiemy się, jak wyglądała codzienność mieszkańców wsi, oraz będziemy mieli okazję wspólnie wykonać prace związane ze sztuką i tradycją ludową.


Prowadzenie

Martyna Leszczyńska-Wojciechowska – bałkanistka, muzykolog, w latach 2019–2021 związana z Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli jako asystent w Dziale Oświatowym, edukatorka oraz przewodnik muzealny. W Muzeum Pana Tadeusza odpowiada za lekcje muzealne związane z epoką romantyzmu oraz lekturą „Pana Tadeusza”. Prowadzi autorskie cykle zajęć sobotnich. Zajmuje się również działaniami na rzecz dostępności w muzeum.