Luty 2019 w Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza
program na luty 2019

W drugim miesiącu nowego roku zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na trwającą wystawę czasową Prawem naszym – zmartwychwstanie oraz wydarzenia jej towarzyszące. Ponadto zaplanowaliśmy ciekawy program spotkań związanych z wystawami stałymi, niepowtarzalną prezentację rękopisów Ignacego Krasickiego oraz recital fortepianowy. Pod koniec lutego otworzymy również nową wystawę fotograficzną ukazującą Tadeusza Różewicza w obiektywie Adama Hawałeja.

Wokół wystawy Prawem naszym – zmartwychwstanie
Walka Polaków o odzyskanie niepodległości, o której między innymi opowiada wystawa Prawem naszym – zmartwychwstanie, toczyła się na froncie militarnym i literackim. Literatura wzmacniała narodowego ducha, przypominała bohaterskie czyny z przeszłości i zachęcała do ich naśladowania. W lutym w ramach bogatego programu towarzyszącego wystawie zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie Ku wolności. 1910–1918 dr. Łukasza Koniarka, poświęcone etapom kampanii prowadzącej do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku z różnych makro i mikro perspektyw. Zachęcamy również do udziału w spotkaniu pt. Płaszcz Konrada, podczas którego aktor Teatru Współczesnego Maciej Tomaszewski przeczyta teksty romantyczne i współczesne wchodzące w dialog z mesjanistycznymi ideami narodu, ofiary, wybrania i oczekiwania. Piszący i improwizujący profesjonaliści oraz amatorzy znajdą w lutym okazję do zaprezentowania własnych tekstów podczas slamu poetyckiego, którego hasło stanowi tytuł wystawy.

Kino w Muzeum Pana Tadeusza
Wraz z końcem stycznia w muzeum swoją działalność rozpoczęło kameralne kino. W sali mieszczącej czterdzieści sześć osób w każdy wtorek możemy zapoznać się z kolejnymi gwiazdami przedwojennego polskiego kina. Cykl W starym kinie – Filmy Niepodległej jest doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu kinematografii, ale też zaobserwowania pewnych zmian w rozumieniu ówczesnej historii najnowszej przez jej współczesnych. Kolejne pokazy stanowią ścieżkę od okresu zaborów po odzyskanie niepodległości. W lutym zobaczymy projekcje takich filmów jak Antek Policmajster, Sztandar Wolności, Dodek na froncie oraz Bohaterowie Sybiru.

Spotkania Gabinetów Świadków Historii
W lutym zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu z przyjacielem Tadeusza Różewicza, literaturoznawcą, teatrologiem, profesorem Januszem Deglerem. Rozmowę pt. Wrocław Tadeusza Różewicza poprowadzi Marcin Szyjka w ramach cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław – o powojennych dziejach miasta. Cykl opracowany przez Gabinety Świadków Historii jest przyczynkiem do rozmów o dziejach miasta i regionu, a także osób, które na zawsze związane zostały z Wrocławiem.

Natomiast podczas spotkania z cyklu Środy nad książką dr Małgorzata Preisner-Stokłosa porozmawia z redaktorem Witoldem Beresiem o publikacji Bartoszewski. Droga. Książka prezentuje biografię Władysława Bartoszewskiego, drogę którą przeszedł od katolickiego gimnazjum w przedwojennej Warszawie, przez obóz w Auschwitz, Radę Pomocy Żydom „Żegota”, stalinowskie więzienia, pracę jako strażnik pamięci o Polskim Państwie Podziemnym, nauczyciel akademicki, do funkcji ambasadora i dwukrotnie ministra spraw zagranicznych. Opisuje najważniejsze wydarzenia, w których uczestniczył. Autorzy przytaczają szereg wypowiedzi i ripost Bartoszewskiego, z których słynął.

Koncert kameralny
Lutowy recital fortepianowy Martyny Włodarczyk z cyklu Salon dźwięków romantycznych rozpocznie się i zakończy kompozycjami Josepha Haydna, najstarszego spośród „trzech klasyków wiedeńskich”. Na początku wykonana zostanie jego Sonata G-dur, natomiast Capriccio C-dur zamknie recital. Usłyszymy również Adagio G-dur Franza Schuberta oraz cztery mazurki Fryderyka Chopina, zebrane w opus 24, które powstawały w latach 18331836. Pobrzmiewają w nich echa tematów ludowych pieśni oraz tańców. Ich refleksyjny, nostalgiczny charakter idzie w parze z unikalną poetyką oraz mistrzowską harmonią i niesamowitą ekspresją. Z kolei Barkarola Fis-dur Chopina, ukończona w 1846 roku, to utwór zainspirowany formą pieśni weneckich gondolierów. Charakteryzuje się niezwykle dźwięczną linią melodyczną. Kompozytor zadedykował ją baronowej Nathanielowej Stockhausen, która razem z mężem prowadziła salon artystyczny w Paryżu. James Huneker, autor monografii o Chopinie, napisał o Barkaroli, że jest „arcydziełem pulsującym błogim uczuciem miłości”.

Niedzielne oprowadzanie
Prawie każdy z nas słyszał o trudnych czasach rozbiorów, zrywów narodowych, kojarzy najważniejsze postaci tego okresu, czy też potrafi przywołać w myślach choć kilka wersów z poezji naszych polskich romantyków. Jak jednak polską kulturę i sytuację polityczną postrzegali nasi bliżsi i dalsi sąsiedzi? Co na temat polskiej literatury romantycznej mieli do powiedzenia najwięksi twórcy XIX wieku? Na te pytania odpowiedzi udzieli Natalia Kryńska podczas spotkania pt. „Zerkając z oddali”. Jak na polski romantyzm patrzyli nasi sąsiedzi z cyklu „Polska, ludzie, czas”. Niedzielne oprowadzania po wystawach stałych.

Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie
W lutym zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Dmytro Antoniukiem dotyczące jego dwutomowego przewodnika Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie. Ukraiński dziennikarz, krajoznawca i podróżnik, w latach 2010–2013 odwiedził, sfotografował i opisał ponad czterysta dawnych zamków i rezydencji. Uczestnicy spotkania nie tylko zapoznają się z perypetiami podróżnika, ale również otrzymają bezpłatną publikację Polskie zamki i rezydencja na Ukrainie, która ukazała się w języku polskim dzięki wsparciu finansowemu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Cenne rękopisy
W ramach cyklu Skarby Ossolineum. Grzech nie zobaczyć prezentujemy rękopisy znanych utworów polskich pisarzy przechowywane na co dzień w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W kolejnej odsłonie pokazane zostaną dwa rękopisy, które wyszły spod pióra Ignacego Krasickiego. Są nimi satyry oraz bajki. „Książę poetów” postrzegany jest jako twórca, który kunszt swojego literackiego talentu ukazał właśnie w satyrach i bajkach. Posługując się lekką formą, w żartobliwym stylu, poeta krytykował w takich utworach jak Żona modna, Pijaństwo, Świat zepsuty czy Marnotrawstwo sarmackie ułomności Polaków ery stanisławowskiej, a w bajkach poprzez alegoryczne postacie zwierząt ukazywał prawdy uniwersalne. Pokazowi rękopisów biskupa warmińskiego będzie towarzyszył wykład dra Grzegorza Polaka z Muzeum Pana Tadeusza. Przybliży on postać poety na tle jego twórczości oraz scharakteryzuje zbiór manuskryptów przechowywany w Ossolineum.

Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja
Pod koniec lutego otworzymy również nową wystawę czasową, na której pokażemy dwadzieścia pięć wielkoformatowych fotografii Tadeusza Różewicza autorstwa Adama Hawałeja, jednego z najbardziej znanych wrocławskich fotoreporterów, przez kilkadziesiąt lat fotografa Centralnej Agencji Fotograficznej i Polskiej Agencji Prasowej.
Adam Hawałej fotografował Tadeusza Różewicza przez blisko trzydzieści lat. Pierwsze zdjęcie zrobił mu w roku 1986 w biurze sekretarza literackiego Teatru Polskiego, ostatnie w 2014 podczas prób Białego małżeństwa w Teatrze Współczesnym. Fotografował go w momentach prywatnych i służbowych. Jako jedyny fotograf towarzyszył mu podczas prób Kartoteki rozrzuconej reżyserowanej przez samego Różewicza, w trakcie wymyślonego przez poetę happeningu Śmietnik, podczas spacerów we wrocławskim ogrodzie zoologicznym i na Jatkach przy pomniku Ku Czci Zwierząt Rzeźnych. Był obecny z aparatem w momentach dla twórcy szczególnie uroczystych, jak dzień, w którym Różewicz otrzymał doktorat honorowy Akademii Sztuk Pięknych, podczas spotkań z Czesławem Miłoszem i Günterem Grassem.

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza!

Program na luty 2019

 • 5 lutego 2019 (wtorek), godz. 17.00
  Antek policmajster – pokaz filmu archiwalnego
  z cyklu W starym kinie – Filmy Niepodległej
  w ramach wystawy Prawem naszym – zmartwychwstanie
  prowadzenie: Błażej Wiśniowski
  >>więcej informacji
 • 7 lutego 2019 (czwartek), godz. 17.00
  Wrocław Tadeusza Różewicza
  spotkanie z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław
  gość: prof. Januszem Deglerem
  prowadzenie: Marcin Szyjka
  >>więcej informacji
 • 9 lutego 2019 (sobota), godz. 16.00
  Płaszcz Konrada
  czytanie aktorskie na wystawie Prawem naszym – zmartwychwstanie
  czyta: Maciej Tomaszewski
  prowadzenie: Maria Marszałek
  >>więcej informacji
 • 10 lutego 2019 (niedziela), godz. 18.00
  Recital fortepianowy z cyklu
  Salon dźwięków romantycznych
  Martyna Włodarczyk / fortepian
  >>więcej informacji
 • 12 lutego 2019 (wtorek), godz. 17.00
  Sztandar wolności – pokaz filmu archiwalnego
  z cyklu W starym kinie – Filmy Niepodległej
  w ramach wystawy Prawem naszym – zmartwychwstanie
  prowadzenie: Joanna Flisek
  >>więcej informacji
 • 13 lutego 2019 (środa), godz. 17.00
  Warto być przyzwoitym – Droga Władysława Bartoszewskiego
  spotkanie z cyklu Środy nad książką
  gość: red. Witold Bereś
  prowadzenie: dr Małgorzata Preisner-Stokłosa
  >>więcej informacji
 • 15 lutego 2019 (piątek), godz. 18.00
  Slam poetycki.
  Prawem naszymzmartwychwstanie
  w ramach program towarzyszącego wystawie czasowej
  Prawem naszymzmartwychwstanie
  prowadzenie: Aleksandra Bielecka
  >>więcej informacji
 • 16 lutego 2019 (sobota), godz. 16.00
  Ku wolności. 1910–1918
  oprowadzanie kuratorskie po wystawie
  Prawem naszymzmartwychwstanie
  prowadzenie: Łukasz Koniarek
  >>więcej informacji
 • 19 lutego 2019 (wtorek), godz. 17.00
  Dodek na froncie – pokaz filmu archiwalnego
  z cyklu W starym kinie – Filmy Niepodległej
  w ramach wystawy Prawem naszym – zmartwychwstanie
  prowadzenie: Błażej Wiśniowski
  >>więcej informacji
 • 22 lutego 2019 (piątek), godz. 17.00
  Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie
  gość: Dmytro Antoniuk
  prowadzenie: Aldona Mikucka
  >>więcej informacji 
 • 23–24 lutego 2019 (weekend)
  Prezentacja wybranych rękopisów Ignacego Krasickiego ze zbiorów Ossolineum
  z cyklu Skarby Ossolineum. Grzech nie zobaczyć
  >>więcej informacji
 • 23 lutego 2019 (sobota), godz. 16.00
  Satyry, komedie i bajki Ignacego Krasickiego. O ossolińskich rękopisach „księcia poetów polskich” i ich autorze
  z cyklu Skarby Ossolineum. Grzech nie zobaczyć
  prowadzenie: dr Grzegorz Polak
  >>więcej informacji
 • 24 lutego 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Zerkając z oddali. Jak na polski romantyzm patrzyli nasi sąsiedzi
  z cyklu Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych
  prowadzenie: Natalia Kryńska
  >>więcej informacji
 • 26 lutego 2019 (wtorek), godz. 17.00
  Bohaterowie Sybiru – pokaz filmu archiwalnego
  z cyklu W starym kinie – Filmy Niepodległej
  w ramach wystawy Prawem naszym – zmartwychwstanie
  prowadzenie: Joanna Flisek
  >>więcej informacji
 • 28 lutego 2019 (czwartek), godz. 17.00
  Wernisaż wystawy Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja
  szczegóły wkrótce