Mistrzowskie Wieczory Literackie

  • 9 listopada 2023 (czwartek), godzina 18.00
  • Muzeum Pana Tadeusza
    Rynek 6, Wrocław
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • goście: prof. Piotr Śliwiński, dr. hab. Karol Maliszewski

Zapraszamy na wieczór poświęcony twórczości Marka Nowakowskiego. Gośćmi spotkania będą: prof. Piotr Śliwiński, profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, polski krytyk literacki, autor m.in. „Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej” oraz dr. hab. Karol Maliszewski, założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”, poeta, krytyk literacki, literaturoznawca.

Wojciech Kudyba rozpoczyna swój artykuł naukowy na temat twórczości Marka Nowakowskiego słowami: Jeśli rzeczywiście recepcja twórczości Marka Nowakowskiego utknęła w ostatnich latach w samym środku łachy zużytych uogólnień i mniej lub bardziej mylących stereotypów, to warto zauważyć, że nadzieję na odświeżenie i pogłębienie spojrzenia na utwory tego wciąż niedocenionego pisarza przynosi narastająca fala zainteresowania przestrzenią literacką, zwana niekiedy przełomem topograficznym w nauce o literaturze”.

*Materiały Organizatora

 


Goście

prof. Piotr Śliwiński – polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Zasiadał w jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Obecnie jest w składzie kapituły Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Poznańskiej Nagrody Literackiej.

dr. hab. Karol Maliszewski – poeta, krytyk literacki, literaturoznawca. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”. Laureat m. in. nagrody im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno w 1999 r. W 2007 roku nominowany do NIKE za zbiór krytyk literackich „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”. Obecnie pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.


Organizator

Fundacja Halo Targi

Wrocławskie Targi Dobrych Książek

 

Hello Targi

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

mkidn

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza