Moja przygoda w Muzeum

Moja przygoda w muzeum

Zapraszamy do udziału w pierwszym etapie międzynarodowego konkursu!

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5–18 lat. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, która opowiadałaby o wrażeniach z wizyty w wybranym muzeum.

Prace należy nadsyłać do 10 czerwca 2018 roku do Muzeum Pana Tadeusza, gdzie odbędzie się pierwszy etap konkursu. Najlepsze spośród nadesłanych prac zostaną nagrodzone i przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w międzynarodowych eliminacjach. Oprócz tego wyróżnimy prace, które będą zaprezentowane na wystawie w Muzeum Pana Tadeusza.

Akceptowane prace:

  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek etc.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać);
  • formy przestrzenne – o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm;
  • grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1;
  • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maksymalnie do 3 minut, nagrane w formacie MPEG-4).

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

pełne imię i nazwisko autora pracy,

dokładny wiek autora pracy,

tytuł pracy,

nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej pracę na konkurs,

pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

Prace należy przesyłać na adres:

Muzeum Pana Tadeusza
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Rynek 6
50-106 Wrocław

z dopiskiem: Konkurs „Moja przygoda w muzeum”.


Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 5–9 lat, 10–12 lat, 13–15 lat, 16–18 lat.

Więcej informacji oraz pełny regulamin na stronie orgnizatora: http://www.muzeum.torun.pl/

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej >>oświadczenia: Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku.