#muzealniaki: międzynarodowa konferencja wyszehradzka

 • 27–29 września 2018 

Podsumowanie

konferencja #muzealniaki wyszehradzka

Zorganizowana we wrześniu 2018 roku przez Muzeum Pana Tadeusza trzydniowa konferencja dała środowiskom edukatorów muzealnych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem. Uczestnicy konferencji słuchali prezentacji, brali udział w warsztatach, dyskutowali i dzielili się doświadczeniami.

Dziecko, które nie ma skończonych 3 lat, jest w instytucji kultury gościem nieoczywistym. Muzea i galerie sztuki dostrzegają co prawda oczekiwania rodziców i chcą być odpowiednio przygotowane na przyjęcie najmłodszych zwiedzających, nadal do pokonania pozostaje jednak jeszcze szereg barier psychologicznych i infrastrukturalnych, aby dobrze tak postawione zadanie zrealizować. Przez trzy dni obrad uczestnicy wrocławskiej konferencji zastanawiali się nad tym, w jaki sposób przystosować przestrzeń muzealną i ofertę muzeum do potrzeb małego dziecka. Analizowano ten problem z perspektywy rozwoju dziecka, uwzględniając też kwestie marketingowe, wymagania rodziców oraz obawy muzealników.

Postrzeganie przez małe dziecko miejsc, w których prezentowana jest sztuka, oraz możliwości rozwojowe z takiego spotkania wynikające były tematami prezentacji ekspertów – przede wszystkim pedagogów i psychologów. Jednocześnie edukatorzy muzealni zaprezentowali katalog zajęć, które odbywają się w muzeach dla najmłodszych dzieci i stymulują rozwój niemowląt. Wśród dobrych przykładów omówiono choćby zajęcia ogólnorozwojowe w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zajęcia ruchowe w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz zajęcia sensoryczne w Bramie Poznania. Dobitnie wybrzmiał też głos przedstawicieli muzeów, które z założenia nie zakładają obecności najmłodszych widzów.

Podczas konferencji poruszono również kwestie związane z promocją poszczególnych instytucji oraz zastanawiano się, jak najefektywniej zachęcić do odwiedzania muzeum lub galerii sztuki rodzica z dzieckiem. Ciekawa okazała się choćby dyskusja analizująca narzędzia marketingowe. Swoimi doświadczeniami podzielili się także przedstawiciele instytucji kultury o innym niż muzea charakterze: np. Wrocławskiego Teatru Lalek, Festiwalu Literatury dla Dzieci czy Wydawnictwa Hokus–Pokus. Niezależni specjaliści z dziedziny marketingu podpowiadali muzealnikom, jak sprawić, by muzea czy galerie sztuki mogły stać się w powszechnej świadomości atrakcyjnym miejscem rodzinnych wycieczek.

Muzealnicy poznali również wrażenia rodziców aktywnie korzystających z oferty kulturalnej miasta. Na konferencji wystąpili między innymi rodzice pracujący w muzeach i galeriach sztuki: Katarzyna Roj z Galerii Dizajn BWA Wrocław oraz Krzysztof Dobrowolski z Centrum Sztuki WRO oraz rodzice blogerzy: Agnieszka i Jakub Wańczykowie (edki.pl) i Klaudia Derebecka (sisandkids.pl), którzy zwrócili uwagę choćby na to, w jaki sposób pracownicy muzeów i galerii powinni postrzegać swoich najmłodszych gości i ich rodziców, by zachęcić ich do uczestnictwa w kulturze, oraz w jaki sposób nawiązywać z nimi trwałe relacje. Z opiniami rodziców zestawione zostały dobre praktyki współpracy pomiędzy rodzicami i instytucjami, między innymi w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowym w Krakowie czy w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Ciekawy okazał się również punkt widzenia kuratorek wystaw dla dzieci Ewy Solorz (wystawa Wszystko widzę jako sztukę w Zachęcie) i Magdaleny Kreis (wystawa Sygnały. Interaktywny Plac Zabaw w Centrum Sztuki WRO), ale także przedstawicieli dyrekcji: Piotra Górajca z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Tadeusza Kołacza z Muzeum Powozów Galowice (muzeum prywatnego) oraz Radomira Komsty z Działu Obsługi Widowni w Muzeum Pana Tadeusza.

Szczególnie cenne było spojrzenie na to, jak dzieci uczestniczą w życiu muzealnym w innych krajach. Wspaniałym przykładem okazało się być Muzeum Regionalne i Galeria w Jičínie, które proponuje zwiedzanie w formie gry. Słowacki punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele Muzeum w Kežmarku mieszczącego się w zamku, który jest częstym celem rodzinnych wycieczek. Muzeum Literatury im. Petőfiego w Budapeszcie ofertę dla najmłodszych realizuje z kolei w działającym w jego strukturach muzeum dzieci Mese Múzeum.

Niezwykle ważny był trzeci dzień konferencji, podczas którego przedstawiciele wrocławskich muzeów i galerii zaangażowanych w kampanię społeczną #muzealniaki przygotowali specjalne zajęcia dla rodziców. Dzieci raczkowały po salach Muzeum Pana Tadeusza, miały zajęcia sensoryczne w ossolińskim Refektarzu i ruchowe w Pawilonie Czterech Kopuł. Odbyły się także dwa spacery o charakterze rodzinnym. Pierwszy „Cyjanospacer” w przestrzeni miejskiej, skoncentrowany wokół koncepcji rzeźby plenerowej, zorganizowany przez Centrum Sztuki WRO. Drugi – organizowany przez Fundację Art Transparent jako Baby Art Walk! w Muzeum Współczesnym Wrocław na wystawie TIFF Festival. Ponieważ nie wszystkie budynki muzeów i galerii są dostępne dla wózków, w Centrum Historii Zajezdnia rodzice skorzystali z porad doradcy noszenia w chuście.

Konferencja Wyszehradzka #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych! Dzieci od 0 do 3 lat w muzeum była zatem możliwością podsumowania dobrych praktyk oraz połączenia sił różnych muzeów we współpracy z nieoczywistymI, ale oczekiwanymi partnerami – rodzicami najmłodszych dzieci.

Kampania społeczna #muzealniaki uświadamia zarówno rodzicom, jak i muzealnikom, że warto zmieniać instytucje, ale też uczyć rodziców, jak mają się ze swoimi dziećmi poruszać i zachowywać na wystawach. Podczas konferencji zapadła decyzja o rozszerzeniu dolnośląskiej kampanii społecznej #muzealniaki na całą Polskę.


Jak sprawić, by muzeum nie było tylko dla dużych?

 • Zaproście rodziców z dziećmi. Muzeum lub galeria sztuki nie są oczywistym celem wspólnych spacerów, nie wszyscy rodzice wiedzą, że mogą wraz z dzieckiem korzystać, bywać i oglądać.
 • Bądźcie otwarci na indywidualne oraz szczególne potrzeby małego odbiorcy z uwzględnieniem specyfiki zbiorów i instytucji.
 • Informujcie w sposób czytelny o zasadach, ale także o ograniczeniach panujących w muzeum lub galerii sztuki.
 • Dawajcie rodzicom rady, które pomogą w sposób wartościowy dla wszystkich członków rodziny oglądać ekspozycję.
 • Umieśćcie w widocznym miejscu informacje o akcji #muzealniaki.


O konferencji 

Wyszehradzka konferencja dla muzealników organizowana przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji w pracy z nieoczywistym gościem muzeum czy galerii sztuki – dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem.

Wielu rodziców, planując weekendowe atrakcje dla swoich pociech, staje przed dylematem: czy dzieci w muzeum nie będą się nudzić? Czy przypadkiem nie zniszczą eksponatów lub nie zakłócą wizyty innym zwiedzającym? Czy z niemowlakiem można w ogóle przyjść do muzeum czy galerii sztuki? Co maluchy zyskają na wizycie w takiej placówce? Czy znajdzie się tam miejsce, by dziecko przewinąć lub nakarmić? W końcu: czy trzeba się do wizyty wcześniej przygotować? Celem akcji #muzealniaki, którą zainicjowało Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, jest udowodnienie, że wizyta w muzeum czy galerii sztuki może być dla rodziców z dziećmi niezwykle interesującą przygodą. Instytucja kultury często okazuje się miejscem pozytywnie wpływającym na percepcję i rozwój dzieci, ale jest też wciąż – z jednej strony dla osób, które tworzą program instytucji, a z drugiej dla rodziców – miejscem do tego celu nieoczywistym.

Zdaniem organizatorów akcja #muzealniaki ma potencjał, aby wejść z poziomu regionalnego na krajowy i międzynarodowy. Przyczynkiem do tego ma stać się właśnie konferencja, na którą zapraszamy gości z Polski i pozostałych krajów grupy V4 (Czechy, Słowacja, Węgry). Celem spotkania będzie wspólna analiza oferty kulturalnej dostępnej dla najmłodszych i ich rodziców w każdym z krajów oraz debata, jak w tym kontekście zlikwidować bariery i wzajemną nieufność, które są zarówno po stronie widza, jak i muzealnika.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Program

27 września 2018
godz. 10.00–18.30

Muzeum Pana Tadeusza
Rynek 6

10.00–14.00 | Sesja I | Z perspektywy rozwoju dziecka, prowadzenie: dr Monika Bronowicka

10.00 | rozpoczęcie konferencji

10.30 | Ekspercki panel dyskusyjny

10.40 | Wpływ muzeów na dzieci i rodziców (rodziny) – Alena Belková, Múzeum v Kežmarku

10.50 | Muzeum jako przyjaciel przedszkoli – jak nauczyciele przedszkolni korzystają z muzeów? – Hajnal Kassai, Ministerstwo Zasobów Ludzkich, Węgry

11.10 | Jak muzeum wpływa na rozwój małego dziecka? – Joanna Gala, pedagog, kulturalne przedszkole Mali Zdobywcy

11.30 |Tylko dla dorosłych? Muzea i wystawy, które nie są przeznaczone dla dzieci – Tomasz Michaldo, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

11.50 | dyskusja

12.30 | Muzea i galerie sztuki jako instytucje wspierające rozwój dziecka i kształtujące jego więź z rodzicem – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie: Monika Nowak

12.30 | Czego dzieci i ich rodzice potrzebują od muzeum – Ivana Kocichová, Národní Muzeum, Praga

12.40 | Muzeum w Kežmarku i jego działania dla dzieci i rodziców – Barbora Thomayouvá, Múzeum v Kežmarku

12.50 | Sensualne poruszenie, jak maluchy zainteresować sztuką współczesną – Agata Iżykowska- Uszczyk, Pawilon Czterech Kopuł, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

13.00 | dyskusja

13.20 | Swobodny czy zorganizowany? – o poszukiwaniu złotego środka przy tworzeniu wartościowego programu dla najmłodszych i ich opiekunów – Zofia Zaccaria, Anna Zajda, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

13.30 | Muzeum militarne. Co wyznacza granicę przestrzeni „zakazanej” dla dzieci? – Tatiana Baczyńska, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

13.40 | Sztuka patrzenia, sztuka pokazywania” – O trudnościach, blokadach i niewątpliwych zaletach wprowadzania dzieci w wieku 0-2 w świat sztuki współczesnej – Barbara Przerwa, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

13.50 | Sensoryczne szaleństwo, czyli o dzieciach i rodzicach w instytucji kultury – Anna Pikuła, Dorota Piwowarczyk, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

14.00 | dyskusja

14.20 | przerwa obiadowa

15.2018.00 | Sesja II | Z perspektywy marketingu

15.20 | Muzeum – rodzice. Jak promować ofertę dla najmłodszych? – panel dyskusyjny z udziałem: Magdaleny Kostyszyn (blog Venila Kostis, agencja PR be frank), Sylwii Gorzak (Wrocławski Teatr Lalek), dr Moniki Hajdas (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Marty Lipczyńskiej-Gil (wydawnictwo Hokus-Pokus), Łukasza Dębskiego (Festiwal Literatury dla Dzieci);
prowadzenie: dr Marcin Hamkało (Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)

16.30 | przerwa kawowa

17.00 | Oferta muzealna jako „produkt” dla małych dzieci? O skutecznej promocji instytucji kultury – wystąpienia zgłoszone, prowadzenie Alicja Kliber

17.00 | #muzealniaki, czy muzeum to miejsce dla niemowlaka? – dr Monika Bronowicka, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

17.10 | Promocja akcji #muzealniaki jako kampanii społecznej skierowanej do rodziców – Agnieszka Śrutwa, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

17.20 | Rodzina, rodzic i dziecko jako odbiorcy komunikacji marketingowej muzeum – dr Joanna Macalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

17.30 | Mądra oferta. Mądry komunikat – przykłady skutecznego komunikowania się pracowników instytucji kultury z opiekunami dzieci do 3. roku życia – Anna Tuderek, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17.40 | dyskusja

18.00 | bankiet

28 września 2018
godz. 10.00–18.30

Muzeum Pana Tadeusza
Rynek 6

9.00 | Kampania społeczna #muzealniaki – spotkanie organizacyjne dotyczące rozszerzenia akcji

10.00–14.00 | Sesja III | Z perspektywy rodzica

10.00 | ekspercki panel dyskusyjny z udziałem rodziców, prowadzenie Aldona Mikucka

10.00 | „Strach się bać” i „nie patrz na to”. O granicach doświadczenia i barierach u dorosłych – Krzysztof Dobrowolski, Centrum Sztuki WRO

10.20 | Pierwsza wizyta w muzeum. Kiedy i dokąd? – Agnieszka Wańczyk, Jakub Wańczyk, edki blog

10.40 | Jak dzieci ratują świat. Projektowanie uniwersalne dla instytucji kultury – Katarzyna Roj, Galeria Dizajn BWA Wrocław

11.00 | #muzealniaki z punktu widzenia rodzica – Klaudia Derebecka, Sis&kids blog

11.20 | dyskusja panelowa z udziałem rodziców

12.00 | przerwa kawowa

12.30 | Rodzic w muzeum – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie Maria Marszałek

12.30 | Muzealni debiutanci – okiem edukatora – Katarzyna Maziarz, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.40 | Muzealni debiutanci – okiem rodzica – Maria Masternak, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.50 | Rodzice z dziećmi w Centrum Historii Zajezdnia. Atrakcje, ułatwienia, innowacje – Ewa Woźniak–Wawrzyniak, Centrum Historii Zajezdnia

13.00 | Muzeum dla maluchów – bawić, wspierać, budować więzi – Karolina Jusińska, Muzeum Warszawy

13.10 | dyskusja

13.30 | przerwa obiadowa

14.30–18.30 | Sesja IV | Z perspektywy muzeum

14.30 | Czy muzea są dla najmłodszych dzieci? – panel dyskusyjny z udziałem Ewy Solarz (kuratorki wystawy dla dzieci „Wszystko widzę, jako sztukę” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki), Magdaleny Kreis (Centrum Sztuki WRO), Piotra Górajca (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych), Radomira Komsty (Dział Obsługi Widowni, Muzeum Pana Tadeusza), Tadeusza Kołacza (fundator Muzeum Powozów Galowice) prowadzenie Magdalena Musiał

15.30 | przerwa kawowa

16.00 | Programy muzealne dla najmłodszych dzieci w kontekście uniwersyteckiego wykształcenia edukatorów muzealnych – dr Petra Šobáňová, Palacký University Olomouc

16.20 | Muzea dla dzieci od 0 do 3 lat – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie dr Grzegorz Polak

16.20 | Dzieci w pałacu – płaszczyzna porozumienia – Anna Kádár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

16.30 | Muzeum Gry a dzieci do trzeciego roku w Muzeum Gry – Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně

16.40 | Trzylatek w muzeum – okiem opiekuna wystaw – Magdalena Felis, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

16.50 | dyskusja

17.00 | Muzealne atrakcje dla dzieci – przegląd rozwiązań z Polski i Europy – Barbara Banasik, dr Maria Szymańska-Ilnata, Muzeum Azji i Pacyfiku

17.10 | Niedziela w muzeum – eksponaty od podszewki – Dorota Raczkowska, Muzeum Miasta Malborka

17.20 | „Piknik z Bajtlem”, najmłodsi w muzeum – Monika Czernik–Czublun, Muzeum Śląskie w Katowicach

17.30 | O tym, jak dzieci do Ossolineum weszły – Aldona Mikucka, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

17.40 | Czym skorupka za młodu nasiąknie.... czyli o tym, jak sprawić, aby w muzeum było fajnie – Edyta Leszczyńska, Mariola Słocka, Maria Wasilewska, Centrum Poznawcze Hali Stulecia

17.50 | Wykorzystanie rozwoju aktywności ruchowej do zapobiegania trudności w uczeniu się w przestrzeni muzeum – Aranyi Fruzsina, Deri Museum

18.00 | Wizyta w Pałacu w Rogalinie – Danuta Horoszko, Muzeum Narodowe w Poznaniu Oddział w Rogalinie

18.10 | dyskusja

29 września 2018
godz. 10.00–14.30

Muzeum Pana Tadeusza
Rynek 6

Wydarzenia towarzyszące dla rodziców ze studyjnym udziałem muzealników
zapisy od 3 września 2018


10.00 | Brzdąc w refektarzu – zajęcia dla najmłodszych dzieci z elementami sensoplastyki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl (od 3 września 2018)

Zapraszamy na wizytę w dawnym klasztornym refektarzu, który dzisiaj jest jedną z reprezentacyjnych sal Ossolineum i na którego sklepieniu można podziwiać malowidła zachowane z czasów klasztornych. W czasie spotkania rodzice dowiedzą się nieco więcej o tym niezwykłym miejscu, a dzieci będą mogły się ubrudzić, bawiąc w młodych malarzy fresków.

10.00 | Kołysanie i tuptanie – rodzinny spacer szlakiem tajemnic Hali Stulecia
Centrum Poznawcze Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1

 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz rezerwacji na stronie www.centrumpoznawcze.pl, zakładka „PROJEKTY I EDUKACJA” (od 3 września 2018)

Hala Stulecia ma swoją niezwykłą historię i mnóstwo zakamarków, do których poznania zapraszamy specjalnym szlakiem, przygotowanym dla najmłodszych: niesionych, wiezionych lub tuptających za rękę z mamą czy tatą. Spacer zawiera elementy dedykowane dla najmłodszych odbiorców, którzy będą mogli poznać Halę Stulecia na własny sposób.

11.00 | Pan Tadeusz” bez dolnej granicy wieku – interaktywne spotkanie z poematem Adama Mickiewicza
Rynek 6, przed wejściem do Muzeum Pana Tadeusza

 • wstęp wolny

Muzealny próg bywa barierą (nie tylko fizyczną) dla rodziców z malutkimi dziećmi. Podczas wydarzenia zwrócimy uwagę spacerujących po wrocławskim Rynku na muzeum w Kamienicy pod Złotym Słońcem.
Przeczytamy dzieciom fragmenty Pana Tadeusza, obejrzymy ilustracje do epopei powstałe na przestrzeni wieków i sprawdzimy, czy utwór nadaje się już „od kołyski”.

11.30 | Brzdąc w muzeum – zajęcia dla niemowląt w przestrzeni muzealnej
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl (od 3 września 2018)

Niemowlę wśród wielkiej sztuki, dziecko raczkujące po muzealnym parkiecie albo śpiące w otoczeniu pięknych obrazów. Brzdąc w muzeum to zajęcia, które pozwalają doświadczać kultury wspólnie – rodzicom i ich bardzo malutkim dzieciom.

12.00 | Kreatywne mamy, kreatywne babcie! – zajęcia dla rodziców i opiekunów, podczas których dzieci spędzają czas na muzealnym placu zabaw
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Zygmunta Krasińskiego 1

 • spotkanie odwołane

Lubicie haftować, szydełkować lub tworzyć ekologiczne gadżety? Chcielibyście spędzić kreatywnie czas w muzeum z małym dzieckiem? Zapraszamy na wyjątkowe międzypokoleniowe warsztaty artystyczne, prowadzone przez kreatywne seniorki. Będziemy szyć, malować i tworzyć artystyczne kompozycje decoupage. W tym czasie dzieci będą spędzać wesoło czas na muzealnym placu zabaw.

12.00 | Chustospotkanie – praktyczne zajęcia na temat noszenia dzieci także w muzeum
Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

 • wstęp wolny

Spotkanie przyszłych i obecnych rodziców, luźne chustopogadanki na temat bezpiecznego noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, pomoc doradcy przy wiązaniach, pokaz klasycznego wiązania dla dzieci od urodzenia.

12.00 | Baby Art Walk! z Fundacją Art Transparent – spotkanie ze sztuką dla rodziców i dzieci –oprowadzanie kuratorskie po wystawie TIFF Festival we współpracy z Muzeum Współczesnym
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a

 • wstęp wolny

BAW! Baby Art Walk to wspólne spacery i odwiedziny we wrocławskich instytucjach kultury, galeriach, muzeach oraz spotkania z artystami lub oprowadzania kuratorskie po aktualnych wystawach. Fundacja Art Transparent zaprasza wszystkich rodziców na spotkania ze sztuką, wspólne zwiedzanie wystaw, dyskusje o współczesnych problemach, a czasem po prostu na kawę i rozmowy o wesołym losie rodzica.

12.30 | Cyjanospacer – rodzinny spacer po mieście: z Centrum Sztuki WRO do instalacji Cyjanometr
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

 • wstęp wolny

Myślicie czasem o niebieskich migdałach? Dołączcie koniecznie do rodzinnego spaceru, podczas którego będziemy tropić niebieskości na trasie z WRO do Cyjanometru – instalacji w przestrzeni publicznej Wrocławia, inspirowanej XVIII–wiecznym przyrządem do pomiaru odcieni nieba. Dowiemy się kilku ciekawostek o barwie niebieskiej, a także tego, jak działa ta miejska instalacja.

12.30 | Muzealne poruszenie – sztuka dotyku – zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci
Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1

Ruch i taniec wspierają bliskość rodzica i dziecka, wspólne podziwianie dzieł sztuki także. Natchnieniem do poszukiwania gestu i budowania relacji w ruchu będą rzeźby, ich forma, wielkość, tworzywo. Taniec w muzealnych salach w otoczeniu sztuki współczesnej to prawdziwe „muzealne poruszenie”.

Projekt: „#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” jest finansowany ze srodków Funduszu Wyszehradzkiego. ”#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” project is financed by the Visegrad Fund.

logo visegrad fund

koordynator/coordinator: 

Monika Bronowicka
monika.bronowicka@ossolineum.pl
+ 48 71 755 06 54

kontakt medialny/media contact:
Agnieszka Śrutwa
agnieszka.srutwa@ossolineum.pl
+48 71 75 50 663 | +48 570 948 333

 

organizator/organizer:

 

 

partnerzy zagraniczni/foreign partners:

Regionální muzeum a galerie v Jičíně,
Múzeum v Kežmarku,
Petőfi Irodalmi Múzeum