Szkolenie dla kadr instytucji kultury

#muzealniaki
Dzieci ze specjalnymi
potrzebami

 • 2, 10, 17 i 24 czerwca 2021
 • szkolenie online
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją szkoleniową stanowiącą zbiór dobrych praktyk, które warto stosować, tworząc ofertę edukacyjną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Celem publikacji jest wsparcie merytoryczne dla pracowników instytucji kultury, by mogli rozwijać swoje placówki w kierunku większej dostępności i otwartości na indywidualne potrzeby odbiorców. Zebrano tutaj głosy edukatorów i przewodników mających doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Bardzo cenna jest też perspektywa mamy chłopca z zespołem Aspergera, która wraz z synem zwiedza muzea i pokazuje nam, co podczas takiego zwiedzania jest najważniejsze.

Mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do poszerzenia świadomości na temat tego, czym są specjalne potrzeby edukacyjne wśród dzieci, oraz sprawi, że coraz więcej instytucji kultury będzie starało się wychodzić im naprzeciw.

W publikacji znajdziesz:
 • Poglądowość: dobre praktyki
  Agata Iżykowska-Uszczyk
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Muzeum Pana Tadeusza
  Agnieszka Hajduk
 • Mój AS też ma prawo do kultury – mama i syn z zespołem Aspergera w świecie muzeów i nie tylko
  Olga Czarnowska
 • Grupy ze specjalnymi potrzebami na warsztatach artystycznych
  Kinga Łaska
 • Z praktyki przewodnika: oprowadzanie dzieci z dysfunkcją wzroku po wystawach stałych Muzeum Pana Tadeusza
  Agnieszka Sikora

Film szkoleniowy

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na bezpłatne szkolenie online #muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Zajęcia online w ramach szkolenia zaplanowane są jako wsparcie aktywności programowych skierowanych do dzieci ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku do 10 lat, w instytucjach kultury. Poprzez szkolenie chcemy dać wsparcie merytoryczne, narzędzia do pracy, a także stworzyć interdyscyplinarną platformę wymiany doświadczeń – w związku z epidemią szkolenie planujemy w formule online. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, pierwszeństwo będą mieli pracownicy instytucji kultury z mniejszych miejscowości, efektami szkolenia będą publikacja oraz film dokumentujący szkolenie, narzędzia bezpłatne.


Dla kogo

Do udziału w szkoleniu online zapraszamy pracowników: muzeów, bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, które wśród swoich odbiorców mają dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, a także planują rozszerzenie oferty, stając wobec wyzwania realizacji programu dla tej grupy docelowej również w sytuacji reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemii.


Cele szkolenia

 • zdobycie konkretnej wiedzy od ekspertów zajmujących się problematyką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (psychologów, pedagogów specjalnych, lekarzy) w szczególności dotyczącej rozwoju dzieci z ADHD, ze spektrum autyzmu, dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera, a także dziećmi z zespołem Downa;
 • poznanie narzędzi pracy z dziećmi niewidomymi i niesłyszącymi (w tym podstaw Polskiego Języka Migowego oraz podstaw tworzenie audiodeskrypcji), zdobycie umiejętności wdrażania ich w pracy w instytucji kultury podczas budowania oferty dla dzieci tej grupy odbiorów;
 • wymiana doświadczeń i dyskusja dająca jasny obraz potrzeb i problemów tej grupy odbiorców, a także realnych możliwości instytucji kultury;
 • wypracowanie sposobów na skuteczne komunikowanie się z instytucjami zajmującymi się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje, które zdobędą uczestnicy

 • uczestnicy nauczą się diagnozować potrzeby odbiorcy, którym jest dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • posiądą praktyczną wiedzę na temat rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami w tym dzieci z niepełnosprawnościami;
 • dzięki głosom praktyków poznają realne problemy i potrzeby tej grupy odbiorów;
 • poznają wybrane palcówki pracujące z dziećmi o specjalnych potrzebach;
 • poznają systemy pracy w instytucjach kultury z tą grupa odbiorów wypracowane w innych krajach europejskich.

Zgłoszenia

Udział w szkoleniu online jest bezpłatny, pierwszeństwo mają zgłoszenia osób z miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.


Plan szkolenia

Szkolenie online składa się z czterech dni tematycznych, można zapisać się na wybrane, pojedyncze dni, bądź na całość szkolenia. Zapisy odbywają się przez formularz, na każdy dzień szkolenia osobno.

Zajęcia odbywają się od 9.15 do 14.00.


2 czerwca 2021 (środa)
Specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci. Baza wiedzy i doświadczeń

 • 9.15 | Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: Nie tylko autyzm. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci
 • 11.45 | Panel dyskusyjny: Dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi w świecie kultury. Możliwości, potrzeby, realizacja i komunikacja

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 29 maja 2021.


10 czerwca 2021 (czwartek)
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świecie kultury. Twórcy i odbiorcy?

 • 9.15 | Panel dyskusyjny: Nie tylko teatr. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jako uczestnicy i twórcy kultury. Doświadczenia
 • 11.45 | Panel dyskusyjny: Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenia rodziców i nauczycieli

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 3 czerwca 2021.


17 czerwca 2021 (czwartek)
W ciszy. Dzieci niesłyszące i słabosłyszące w świecie kultury

 • 9.15 | Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: Dzieci niesłyszące i słabosłyszące w instytucji kultury. Wiedza i praktyka
 • 11.45 | Warsztaty dające podstawy PJM w kontekście pracy z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi w instytucji kultury

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 10 czerwca 2021.


24 czerwca 2021 (czwartek)
Zobaczyć dziedzictwo. Niewidome dzieci w świecie kultury. Baza wiedzy i doświadczeń

 • 9.15 | Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: Dzieci niewidome i słabowidzące w instytucjach kultury. Wiedza i praktyka
 • 11.45 | Warsztaty ze specjalistą audiodeskrypcji

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 20 czerwca 2021.

Patroni medialni

 • Fundacja Czas Dzieci
 • Fundacja Rodzic w mieście
 • Dzieciaki w Plecaki

Projekt „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci ze specjalnymi potrzebami” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

mkdnis logo