Szkolenie dla kadr instytucji kultury

Nastolatki

 • 14–16 czerwca 2023
 • Muzeum Pana Tadeusza
  Kamienica Pod Złotym Słońcem
  Rynek 6, 50–106 Wrocław
Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na bezpłatne szkolenie #muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Nastolatki

W 2017 roku Muzeum Pana Tadeusza zainicjowało kampanię społeczną #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych. Celem akcji jest nie tylko propagowanie uczestnictwa dzieci w kulturze, ale przede wszystkim wspieranie kadr instytucji kultury, które otwierają się na najmłodszych gości. W tym roku odbędzie się już piąta edycja szkolenia pod hasłem #muzealniaki, tak jak w poprzednich latach kierujemy je do pracowników instytucji kultury: edukatorów, muzealników, bibliotekarzy, pracowników domów kultury. Zajęcia zaplanowane są jako wsparcie aktywności programowych skierowanych do nastolatków uczestniczących w życiu kulturalnym. Temat szkolenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez kadry instytucji kultury, dla których nastolatkowie są ważnym, ale też trudnym odbiorcą i istnieje pilna potrzeba tworzenia innowacyjnej oferty dla tej grupy.

O szkoleniu


Dla kogo

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników: muzeów, bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, które wśród swoich odbiorców mają dzieci i młodzież od 12 do 19 roku życia, a także planują rozszerzenie oferty.


Cele szkolenia

 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu rozwoju biologicznego, emocjonalnego, psychologicznego i społecznego nastolatków
 • zdobycie wiedzy na temat metod dotarcia do nastoletniego odbiorcy z przekazem w instytucji kultury, w tym pogłębienie tematu „uważności jako zdolności bycia obecnym”
 • wysłuchanie głosu praktyków pracujących z nastoletnią grupą wiekową oraz samych nastolatków
 • zdobycie wiedzy na temat budowania innowacyjnej oferty kulturalnej dla tej grupy wiekowej
 • uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach kultury we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska
 • uczestnictwo w dyskusjach i wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów międzyinstytucjonalnych

Zgłoszenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, dodatkowo organizator zapewnia dwa noclegi z 14 na 15 czerwca i z 15 na 16 czerwca 2023 oraz wyżywienie. Ewentualny nocleg z 13 na 14 czerwca oraz z 16 na 17 czerwca, a także koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Pierwszeństwo mają zgłoszenia osób z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i obejmuje 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz do 11 maja 2023. Decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazana mailowo do 15 maja 2023.

Proces zgłoszeniowy został zakończony. 


Program szkolenia

muzealniaki 2023


14 czerwca: Nastolatki w instytucji kultury. Wiedza i doświadczenie

 • 09.00–10.00 | rejestracja uczestników szkolenia

Ekspertki: Renata FoxZespół Szkół Ekola we Wrocławiu; Monika Smiatacz – Fundacja Bezpieczne Ryzyko; Aleksandra Żyłkowska-Wójcik – Uniwersytet SWPS;

Prowadzenie panelu: Magdalena Musiał – Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Aleksandra Żyłkowska-Wójcik – Uniwersytet SWPS

Uczestnicy panelu:

 • Martyna Gontarz Mediateka, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama / Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu
 • Radosław Kowalik – Miasto w Ramie
 • Agnieszka RapirOśrodek Postaw Twórczych Zamek

Prowadzenie panelu: Katarzyna Kabat – Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama / Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu

 • 14.45–15.00 | dyskusja

Uczestnicy panelu:

 • Martyna Krawcewicz – uczennica Technikum nr 15
 • Amelia Kobylarz – tegoroczna maturzystka w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym EKOLA
 • Olaf Maruszak – tegoroczny maturzysta w Liceum Ogólnokształcącym Etz Chaim

Prowadzenie panelu: dr Justyna Kowal – Uniwersytet Wrocławski

 • 16.00–16.45 | zwiedzanie wystawy czasowej Dziady. Przejście w Muzeum Pana Tadeusza

Oprowadzania kuratorskie: dr Justyna Kowal – Uniwersytet Wrocławski oraz dr Joanna Hytrek-Hryciuk – Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • 17.00–17.45 | Jak poruszyć nastolatka? Taniec intuicyjny. Warsztaty

Prowadzenie: Barbara Przerwa – Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 • 18.15 | kolacja


15 czerwca: Nastolatki w instytucji kultury. Praktyka

 • 9.15–10.45 | Nastolatki i Kurier z Warszawy. Trudne tematy dla trudnych odbiorców. Wykład oraz warsztaty

Prowadzenie: prof. Joanna Wojdon – Uniwersytet Wrocławski

 • 10.45–11.15 | przerwa kawowa
  ­
 • 11.15–12.45 | Uważność jako zdolność bycia obecnym. Warsztaty

Prowadzenie: Iza Bielska – Fundacja Bezpieczne Ryzyko

 • 12.45–14.45 | Jak tworzyć ofertę warsztatową dla nastolatków? Warsztaty

Prowadzenie: Monika Nowak – badaczka i projektantka doświadczeń

 • 14.45–16.00 | przerwa
  ­
 • 16.00–18.30 | Wizyta studyjna w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  ­

  • Czym jest sztuka współczesna?

Prowadzenie: Iwona Gołaj

  • Sztuka uwrażliwiania osób nastoletnich o specjalnych potrzebach

Prowadzenie: dr Agata Iżykowska-Uszczyk

 • 19.00 | kolacja

16 czerwca: Dobre praktyki. Wizyty studyjne w dolnośląskich instytucjach

 • 7.00 | wyjazd spod Hotelu Polonia
  ­
 • 9.00–12.00 wizyta studyjna w Ziębickim Centrum Kultury oraz w Bibliotece Publicznej w Ziębicach:
  ­
  • Ośrodek Kultury na miarę XXI wieku – Szanse. Wyzwania. Doświadczenia

Prowadzenie: Wiktor OchałZiębickie Centrum Kultury 

  • Biblioteka blisko młodych – dobre praktyki 

Prowadzenie: Dominika Samborska – Biblioteka Publiczna w Ziębicach

  • 12.30–13.30 obiad
  • 13.30 | wyjazd do Srebrnej Gór

  • 14.30–16.30 wizyta studyjna w Twierdzy Srebrna Góra

Prowadzenie: Emilia Pawnuk prezes Spółki Twierdzy Srebrna Góra i Danuta Benedyk przewodniczka Twierdzy Srebrna Góra­

  • ok. 18.30 powrót do Wrocławia

Ekspertki i eksperci

muzealniaki 2023

Pedagożka, nauczycielka wychowania przedszkolnego, trenerka uważności wg programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Z racji zamiłowania do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i doświadczeń praktycznych w zakresie wspierania rozwoju dzieci ma za sobą wiele szkoleń, między innymi: sensoplastyka, terapia ręki, muzykoterapia, NVC – zamień kłótnię na całusa, jogopedia, trener oddechu dla dzieci. W ciągu ostatnich dwóch lat pogłębiała własną praktykę uważności m.in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach mindfulness: 8 tygodniowym programie MBSR i 12 tygodniowym programie Mindfulness&Compassion. Ponadto brała udział w 6 miesięcznym kursie „Cud Uważności dla Mam” oraz w rocznym programie „Świadomego i Twórczego Życia” prowadzonego przez certyfikowaną nauczycielkę uważności.

Przewodniczka w Twierdzy Srebrna Góra z pięcioletnim doświadczeniem, w tym w pracy z młodzieżą i dziećmi, odpowiedzialna za realizację aktualnej i nowopowstającej oferty Twierdzy, jest również odpowiedzialna za pozyskiwanie odbiorców poprzez udział w kampaniach promocyjnych czy wspieranie Zarządu w organizacji wydarzeń. Pomysłodawczyni i realizatorka ewaluacji istniejącej oferty turystycznej Twierdzy Srebrna Góra.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, pedagożka z 22-letnim stażem pracy, miłośniczka metod dramy, socjoterapii i choreoterapii. W swojej pracy i w codziennym życiu od wielu lat obserwuje efekty uzdrawiającej mocy grupy i tańca. Ukończyłą Szkołę Trenerów Pracowni Alternatywnego Wychowania, Studiów Podyplomowych Socjoterapia (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź) oraz Organizacja Pomocy Społecznej (Dolnośląska Szkoła Wyższa Służb Publicznych). Absolwentka interdyscyplinarnego kursu choreoterapii (Chore4Life Regina Wolska), studentka ostatniego semestru studiów podyplomowych na kierunku choreoterapia. Założycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom PRZYSTANEK. Nauczycielka dyplomowana, pracuje na stanowisku pedagoga specjalnego w Zespole Szkół Ekola: w Szkole Podstawowej oraz Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym. Przez uczniów nazywana Lisią Mamą. Podążając za wskazówkami Tomasza Zielińskiego próbuje wyciszać w sobie głos wszechwiedzącego, (...) dorosłego”.

Kulturoznawczyni, muzealniczka, kustoszka w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w którym pracuje od 1989 roku. Obecnie prowadzi Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł. Jest  autorką i współautorką przewodników po wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz opracowania merytorycznego (biogramów artystów i audioprzewodnika) Stałej Wystawy Polskiej Sztuki Współczesnej, prezentowanej w gmachu głównym Muzeum Narodowego do roku 2016. Jest współtwórczynią przewodnika omawiającego kolekcję sztuki polskiej II połowy XX i początku XXI wieku Pawilonu Czterech Kopuł oraz autorką przewodnika do wystawy czasowej Abakanowicz. Totalna. Jest pomysłodawczynią wielu projektów edukacyjnych, m.in. Nie tylko Pawilon. Muzea Sztuki Współczesnej na świecie; Prawdziwa twarz mistrza. Artyści Pawilonu Czterech Kopuł czy Dozwolone od lat osiemnastu. Jest autorką  książek i gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczących  szeroko rozumianych sztuk wizualnych, w tym aplikacji Labirynt oraz informatorów do wystaw czasowych Stwórcze ręce, Wrocławska Europa oraz O księgach artystycznych Zbigniewa Makowskiego, a także publikacji Budowle i budowanie w ramach nowatorskiego wydawnictwa pod nazwą: Kredki w dłonie w Pawilonie. Wyzwania artystyczne nie tylko dla dzieci.

Dawniej wolontariuszka w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, a obecnie kierowniczka Mediateki, filii nr 58 MBP. Z wykształcenia filolożka, z pasji miłośniczka „Diuny”. W Mediatece tworzy mobilne gry miejskie, współprowadzi z Pawłem Zapałą vlog literacki „Z Mediateki”, organizuje wieczory poświęcone grom RPG oraz – od niedawna – moderuje spotkania Młodzieżowego Klubu Czytelniczego. W czasie wolnym, jeśli taki znajdzie, czyta (wszystko poza kryminałami i romansami), gra w planszówki i pedałuje po Wrocławiu.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Studiów Podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; specjalistka ds. public relations, adeptka i aktorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego; autorka i realizatorka szkoleń z obszaru komunikacji niewerbalnej pt. „Kultura gestu”; współautorka podręczników szkolnych serii „Mój Świat” Wydawnictwa Szkolnego PWN; współtwórczyni Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych ZIELONA GĘŚ; od 2008 r. związana z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu / obecnie kierowniczka Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA; autorka projektów, m.in.: 20 282 POMARAŃCZE / AKADEMIA ORANGE / Fundacja

Orange (2010) r.; BIBLIOTEKA PLENEROWA (2012–2016); koordynatorka projektu „STEP BY STEP. Architektura dźwięku” / Program MOSTY Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016; pomysłodawczyni projektu MODNA KSIĄŻKA Jeans&Audiobook realizowanego w ramach inauguracji – Wrocław Światową Stolicą Książki UNESCO; realizatorka choreografii w projekcie EDU MEN//TUTTING w ramach Festiwalu Musica Electronica Nova / NFM 2017; realizatorka kampanii Wakacje Książka Sport / partnerstwo z klubem piłkarskim Śląsk Wrocław; pomysłodawczyni publikacji Zeszytu-pamiętnika „Dzień dobry we Wrocławiu” skierowanego do nowych mieszkańców Wrocławia / Cudzoziemców (2022).

Jestem mieszkanką Wrocławia, tegoroczną maturzystką i absolwentką szkoły EKOLA działającej w programie International Baccalaureate. Interesuję się wieloma dziedzinami sztuki takimi jak teatr, muzyka, fotografia oraz literatura, z którymi chce wiązać swoją przyszłość. Czerpię radość z gry na fortepianie i gitarze. Jestem osobą otwartą, która realizuje swoje pasje takie jak żeglarstwo czy kryminologia. Moim celem jest zarówno podróżowanie i zwiedzanie świata, jak i pozytywny wpływ na różne dziedziny życia społecznego i kulturowego. Pogłębianie i zdobywanie nowej wiedzy, bycie otwartym na doświadczenia i emocje to ważne aspekty mojego życia.

dr Justyna Kowal – teatrolożka i literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, pracowniczka Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej UWr. jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół polskiego teatru współczesnego, jego zaangażowania społecznego, funkcjonowania jako medium przemiany w postrzeganiu przez wspólnotę problemów przeszłości/teraźniejszości/przyszłości. Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Filoteknosie”, „Załączniku kulturoznawczym”, „Literaturze i kulturze popularnej”. Współredaktorka publikacji „Wrocławski Zeittheater. Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie” (2020). Od lat współpracuje także z Zakładem Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej IFP UWr, badając m.in. problem recepcji dzieł sztuki przez młodzież. Współkuratorka wystawy czasowej „Dziady. Przejście w Muzeum Pana Tadeusza, a także praktykujący nauczyciel języka polskiego.

Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, arteterapeuta Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, fotograf Studium Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwent programu Fundacji Szkoła Liderów - Liderzy dla młodzieży województwa świętokrzyskiego. Jest ekspertem ds. działań terenowych i komunikacji zespołu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jako niezależny animator i edukator współpracuje z instytucjami kultury BWA Ostrowiec Świętokrzyski, Amfiteatr Daszyńskiego 5 w Radomiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Narodowe Centrum Kultury i inne. Autor projektu Pan od Plastyki, angażującego dzieci i młodzież do kreatywnych aktywności inspirowanych twórczością znanych artystów. Lubi pracować w małych miejscowościach i obserwować zmiany postrzegania swojej roli w społeczności przez uczestników działań. Zrealizował liczne murale w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, angażując do ich tworzenia młodzież i seniorów.

Skończyłam w tym roku dziewiętnaście lat, na co dzień uczę się w technikum nr 15 we Wrocławiu. Zajmuję się fotografią i filmem, a tworzenie jest nieodłączną częścią mojego życia. Mieszkam na Nadodrzu we Wrocławiu, stąd pochodzę, uwielbiam tą dzielnicę, bardzo mnie inspiruje. Chodź wszystko tam jest szare, pełne niedoskonałości, brzydoty, doceniam taką rzeczywistość i umiem odnaleźć piękno w mojej codzienności. Moja twórczość jest nieprzewidywalna, niezależna, nikt nie jest w stanie jej przewidzieć. Wszystko co mnie kształtuje odbija się na tym co tworzę, na tym kim się staje, o czym mówię.

Jestem młodym fotografem z 3-letnim doświadczeniem, w tym roku zakończyłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym Etz Chaim we Wrocławiu. Moje portfolio jest bardzo różne, w ostatnim czasie skupiłem się na wykonywaniu zdjęć obcym osobom gdzie podkreślałem ich mimikę i próbowałem uwiecznić, to właśnie na zdjęciach. W wolnym czasie tworzę własne projekty fotograficzne, które   udawało się wystawiać w moim liceum, skupiam się również na tworzeniu poezji  i poszerzam swoje horyzonty w kierunku muzyki. Zależy mi na dostaniu się do wymarzonej szkoły wyższej, Akademia Sztuk Pięknych (kierunek - Fotografia i Multimedia).

Badaczka i projektantka doświadczeń, wywodząca się działu edukacji w muzeum. Jej doświadczenie obejmuje projektowanie i badania zarówno w świecie cyfrowym, jak i usług. Przed wejściem w świat IT zajmowała się tworzeniem oferty edukacyjnej, prowadzeniem warsztatów oraz tworzeniem wystaw dla dzieci. Poza pracą zawodową jest również psią mamą, która mieszka na skraju Warmińskiego lasu. Inspiracje czerpie z natury, która otacza ją na co dzień. Nawyk odwiedzania muzeów , który wykształciła podczas swojej zawodowej przeszłości, towarzyszy jej wszędzie, gdzie się znajdzie. Jej największa motywacją jest łączenie zainteresowań i doświadczenia w celu tworzenia dostępnych, atrakcyjnych i edukacyjnych rozwiązań dla różnych grup użytkowników. Celem jej pracy jest tworzenie inspirujących doświadczeń, które angażują i wzbogacają życie ludzi poprzez kulturę, edukację i technologię.

Samorządowiec, aktywista, społecznik, autor i koordynator projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury ośrodków kultury i bibliotek, kierownik ds. Organizacji i Rozwoju Ziębickiego Centrum Kultury. Pomysłodawca przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych na rzecz rozwoju młodzieży z terenu Gminy Ziębice, współorganizator "Dolnośląskiego Forum Młodych" oraz założyciel Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ziębicach. Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół wdrażania nowoczesnych rozwiązań w ośrodkach kultury, dostosowaniu infrastruktury kulturalnej do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz partycypacji społecznej w budowaniu lokalnej wspólnoty, co realizuje pełniąc funkcję Radnego Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Wiceprezesa Ziębickiego Stowarzyszenia Janine.

Prezes Spółki Twierdza Srebrna Góra od stycznia 2017 roku, do zakresu jej zadań należy strategiczne zarządzanie projektem oraz reprezentowanie Spółki na zewnątrz, koordynowanie i nadzorowanie działalności Spółki, zarządzanie zamówieniami i organizacją projektów, realizacja procedur przetargowych zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi programowymi. Jako prezes skutecznie zarządza działalnością Spółki, doprowadziła m. in. do wzrostu liczby turystów względem poprzednich lat z 80 tysięcy do 130 tysięcy rocznie, pozyskała dotacje inwestycyjne o wartości ponad 50 milionów złotych i wprowadziła do kalendarza Twierdzy Srebrna Góra nowe
wydarzenia, takie jak Festiwal Piwa i Sera czy Twierdza Legend cieszące się dużą popularnością wśród uczestników. Dzięki jej działaniom w roku 2019 Twierdza Srebrna Góra uzyskała certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny, a w roku 2022 tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy.

Pracuje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 1995 roku, od stycznia 2022 w Dziale Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł. Z wykształcenia jest animatorką kultury o specjalizacji tanecznej, pedagogiem i edukatorką muzealną na stanowisku kustosza. W swojej pracy zawodowej łączy dwie swoje wielkie pasje, miłość do sztuk plastycznych i do tańca. Prowadzi autorskie cykle oparte na tańcu intuicyjnym do dzieł sztuki. W swojej koncepcji warsztatów czerpie natchnienie z wypracowanych w latach dwudziestolecia międzywojennego nowych form tańca m.in. tańca wyrazistego i tańca plastycznego. Ideą spotkań jest poszerzanie sposobów percepcji kolekcji muzealnej. Patrząc na dzieło sztuki, uczestnicy mogą zachwycić się i zatańczyć jego formę, fakturę, linię, zainspirować się tematem, docenić warstwę symboliczną i za pomocą spontanicznej improwizacji tanecznej „opowiedzieć” o danym eksponacie. Jednym z najważniejszym zagadnień w jej warsztatach jest pytanie: jak działa na uczestnika w warstwie emocjonalnej dany obiekt i jakie wrażenia w ciele można odczuć przy tej okazji? 

Absolwenta kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie i administracja w kulturze, kierownik działu organizacji wydarzeń i projektów Ośrodka Postaw Twórczych Zamek, współzałożycielka Partnerstwa Lokalnego dla Leśnicy i okolic, działaczka stowarzyszenia Leśnica Bliska, realizującego programy granatowe we współpracy ze społecznością lokalną. Koordynatorka projektów realizowanych z udziałem środków z MKiDN w CK Zamek, związanych z  edukacją kulturalną, wystawiennictwem, a także infrastrukturą.

Filolożka, animatorka czytelnictwa, koordynatorka projektów edukacyjnych i kulturalnych, regionalistka. Z sektorem kultury związana od kilkunastu lat, od trzech lat pełni funkcję Kierownika Biblioteki Publicznej w Ziębicach, gdzie zajmuje się szeroko rozumianą animacją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, budowaniem wizerunku biblioteki jako trzeciego miejsca oraz promocją dziedzictwa kulturowego regionu. Laureatka Ziębickiego Lauru Oświatowego za podejmowanie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ziębice. Współautorka książki poświęconej historii regionu. Z zamiłowania pasjonatka podróży i turystyki. Prezeska Koła PTTK Ziębickie Orły.

Pracuje z ludźmi (głównie z dziećmi i młodzieżą) od ponad 20 lat. Przekazuje wiedzę, jest przewodniczką oraz towarzyszką w rozwoju. Swoją pracę opiera na relacji z drugim człowiekiem, która pomaga jej w tworzeniu przyjaznej, bezpiecznej platformy do rozmów, rozwoju, do mówienia o swoich potrzebach, emocjach jak również w wyznaczaniu celów. Ukończyła kursy i warsztaty w obszarze komunikacji np. komunikacji bez przemocy Gordona, a także Rosenberga. Pracuje rutynami krytycznego myślenia i psychodramą. Wprowadza uważność i techniki relaksacyjne. Zdobywa umiejętności z dialogu motywującego, TSR i TUS.

Jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Jest członkinią zarządu International Society for History Didactics i członkinią Komitetu Sterującego International Federation for Public History. W kadencji 2020-2023 została wybrana do Komitetu Nauk Historycznych PAN. Jest też wiceprzewodniczącą Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Jest autorką publikacji w języku polskim i angielskim, poświęconych m.in. propagandzie politycznej w podręcznikach szkolnych, w tym w elementarzach, Polonii amerykańskiej, historii w przestrzeni publicznej, a także materiałów dydaktycznych do nauczania historii.

Kulturoznawczyni, pedagożka, muzealniczka i animatorka kultury. Od 2015 roku realizuje oraz współorganizuje projekty włączające w życie kulturalne Wrocławia. Autorka cyklu warsztatów „Sztuka szuka zmysłów” oraz „Dotknij muzeum”, w którym otwiera na praktykę poznawania sztuki współczesnej wszystkimi zmysłami. Twórczyni warsztatów dla młodzieży z niepełnosprawnością słuchu oraz wzroku. W 2022 roku wyróżniona tytułem Idola Środowiska przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Ukończyła kursy związane z poszerzaniem dostępności kolekcji muzealnej, które były organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Fundację Katarynka, Fundację Kultura bez Barier. Uczestniczka międzynarodowego  “OHAS – Opening Heritage and Art Sites for People with Special Needs”. Twórczyni przewodników i warsztatów dla osób ze spektrum autyzmu. Pełni funkcję koordynatorki do spraw dostępności w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka. Pracuje na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Zajmuje się m.in. edukacją seksualną, związkami, rozwojem psychoseksualnym. Analizuje, po czym rozpoznać zaburzenia nastroju wśród młodzieży, jak je zauważać, działać i leczyć. W optyce jej zainteresowań znajdują się następujące zagadnienia: Jak rozpoznać rodziny dysfunkcyjne, patologiczne? Jak im pomóc? Jak rozmawiać z dzieckiem i młodzieżą o seksualności? Jak poradzić sobie po doświadczeniu zdrady? Jak uporać się ze spadkiem aktywności seksualnej i z czego ona wynika? Zajmuje się również definiowaniem smutku, żałobą i jej przetrwaniem. Wiceprezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Prowadzi własną praktykę kliniczną i psychoedukacyjną. Współpracuje z Instytutem Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej oraz z rozwoju kompetencji zawodowych w obszarze psychoseksuologii. Od lat, w ramach Uniwersytetu SWPS, prowadzi wykłady i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz grona pedagogicznego.

Organizatorki

Historyczka sztuki i edukatorka muzealna, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Pana Tadeusza, z którym związana od momentu jego powstania, przez siedem lat kierowała muzealnym Działem Edukacji, m.in. współtworząc profil edukacyjny MPT. Od 2019 roku koordynatorka szkoleń pod hasłem #muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Do roku 2015 związana z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, autorka przewodników po sztuce dla dzieci, współtwórczyni Forum Edukatorów Muzealnych, mama dwójki nastolatków i dziewięciolatki.

Koordynatorka Sekcji Edukacji Muzeum Pana Tadeusza. Artystka plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym sobotnie warsztaty rodzinne przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

Historyczka, śląskoznawczyni, specjalistka ds. edukacji w Muzeum Pana Tadeusza, autorka licznych publikacji na temat historii regionu i historii Polski w XX wieku. Laureatka nagrody Fundacji im. Tomasza Strzembosza. W 2020 roku wyróżniona tytułem 30. Kreatywnych Wrocławia. W Muzeum Pana Tadeusza Jest koordynatorką działań edukacyjnych związanych z polską historią najnowszą. Współkuratorka wystawy czasowej „Dziady. Przejście” w Muzeum Pana Tadeusza.


Panele dyskusyjne / transmisja online

14 czerwca 2023

 


Patroni medialni

 • Radio Rodzina
 • Fundacja Czas Dzieci
 • Dzieciaki w plecaki
 • Kocham Wrocław

Partnerzy


Projekt „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Nastolatki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

mkidn