Niedzielne oprowadzanie

Niedzielne oprowadzanie

Cykliczne spotkania ze specjalistami z Muzeum Pana Tadeusza, którzy przybliżą nasze ekspozycje, historie i tajemnice z nimi związane: Kim była Katarzyna Starzeńska? Jakie były dzieje rękopisu Pana Tadeusza? Jak wyglądało życie w szlacheckim dworze? Czym jest archiwum „Felicji”?

Udział w ramach biletu wstępu do Muzeum.

Program

Aktualne: 

 • niedziela, 4 czerwca 2017, godz. 12.00
  Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski – dwie drogi do wolności

  prowadzenie: Mariusz Urbanek

Zakończenie II wojny światowej było dla większości członków koalicji antyhitlerowskiej powrotem do wolności. Dla Polaków był to początek okresu, w którym nie mogli decydować o ustroju swojego państwa, jego sojuszach wojskowych i gospodarczych. W 1945 roku miliony ludzi musiało wybrać: co dalej. Jedni, jak Jan Nowak-Jeziorański, wybrali emigrację, bez nadziei na powrót do ojczyzny. Inni, jak Władysław Bartoszewski, życie w kraju pozbawionym suwerenności, płacąc za to wieloletnim więzieniem. Walka o wolność Polski trwała prawie pół wieku, równolegle w kraju i na emigracji. Zakończyła się 4 czerwca 1989 roku, gdy odbyły się pierwsze, jeszcze kontraktowe, ale już niosące wolność wybory.

Wykład poprowadzi Mariusz Urbanek – kierownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, kurator wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza. Kurator kilku wystaw poświęconych Władysławowi Bartoszewskiemu i Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. Autor biografii m.in. Leopolda Tyrmanda, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Stefana Kisielewskiego, Jerzego Waldorffa, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, a ostatnio opowieści o Lwowskiej Szkole Matematycznej.

Minione:

 • niedziela, 7 maja 2017, godz. 12.00
  Kolekcjoner. Jan Nowak-Jeziorański

  prowadzenie: dr Mateusz Palka

Po zakończeniu ostatniej misji kurierskiej i zdaniu w Londynie relacji z przebiegu powstania warszawskiego Jan i Jadwiga Nowak-Jeziorańscy zdecydowali się pozostać na emigracji. Słynny Kurier z Warszawy nie zdawał sobie wtedy sprawy, że do kraju będzie mógł wrócić dopiero po 45 latach, kiedy w 1989 Polska odzyska suwerenność. Kierując przez prawie ćwierć wieku Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa z siedzibą w Monachium, a następnie przez wiele lat pracując w Waszyngtonie na rzecz pomocy dla solidarnościowego podziemia i później przyjęcia Polski do struktur NATO, Jan Nowak postanowił urządzić na obczyźnie namiastkę domu ojczystego. Kolekcjonował polskie dzieła sztuki – malarstwo, grafikę, numizmaty, pamiątki historyczne. W skład przekazanego do Ossolineum daru, który prezentujemy na wystawie stałej w Muzeum Pana Tadeusza, znalazły się m.in. płótna Jana Matejki, Józefa Brandta czy Antoniego Piotrowskiego oraz monety królewskie – w tym denar Bolesława Krzywoustego. Bezcenna jest również porcelanowa kolumna, tzw. barska, z końca XVIII wieku, będąca darem króla Stanisława Poniatowskiego dla brytyjskiego ambasadora. Podczas wykładu dowiemy się m.in. o tajemniczym związku krewnego Jeziorańskiego z przedstawioną sceną na obrazie Jana Matejki Utopiona w Bosforze, a także o roli, jaką odegrała w powstawaniu jego kolekcji Włada Majewska. Opowiemy także o rywalizacji, jaką prowadził z innymi kolekcjonerami na aukcjach sztuki.

Wykład poprowadzi Mateusz Palka – doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii i estetyki współczesnej, współautor wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, współautor komiksu o Janie Nowaku-Jeziorańskim (Kurier z Warszawy, 2014), współredaktor biografii (Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana, 2014), członek Związku Polskich Artystów Fotografików, stale współpracuje z pismem „Format”.

 • niedziela, 2 kwietnia 2017, godz. 12.00
  Archiwum Felicji. Cudem ocalałe świadectwo dramatu

  prowadzenie: dr Małgorzata Preisner-Stokłosa

Podczas wykładu przedstawione zostaną niezwykłe losy archiwum „Felicji”, jednej z komórek Rady Pomocy Żydom Żegota, organizacji działającej podczas II wojny światowej przy Delegacie Rządu na Kraj. Zdaniem Żegoty było udzielanie pomocy ukrywającym się Żydom poprzez dostarczanie im żywności, lekarstw, organizowanie fałszywych metryk urodzenia, świadectw chrztu oraz przekazywanie pomocy finansowej. Archiwum to 187 małych karteczek – pokwitowań odbioru pieniędzy przekazywanych ukrywającym się Żydom, które przetrwały, ponieważ Maurycy Herling-Grudziński, szef „Felicji”, nie wykonał polecenia ich zniszczenia. Te unikatowe dokumenty potwierdzają pomoc udzielaną Żydom przez polskie podziemie podczas Holokaustu.

Wykład poprowadzi Małgorzata Preisner-Stokłosa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii. Kuratorka i autorka licznych wystaw zawiązanych z kolekcją Władysława i Zofii Bartoszewskich.

 • niedziela, 5 marca 2017, godz. 12.00
  Katarzyna Starzeńska. Elegantka, celebrytka, gorszycielka
  prowadzenie: dr Piotr Szaradowski

Katarzyna Starzeńska to bohaterka jednego z najbardziej imponujących obrazów prezentowanych w Muzeum Pana Tadeusza. Jego autorem jest François Gérard, uznany francuski portrecista działający na przełomie XVIII i XIX wieku. Portret ten jest nie tylko świadectwem talentu malarza, ale i kariery towarzyskiej wyjątkowej postaci tamtych czasów.

Wykład poprowadził Piotr Szaradowski – doktor nauk humanistycznych, pracownik Muzeum Pana Tadeusza, wykładowca School of Form w Poznaniu. Kurator i współautor wystaw poświęconych modzie XX wieku, autor książki Francja elegancja. Z historii haute couture.

 • niedziela, 5 lutego 2017, godz. 12.00
  Kontusz i żupan. O męskim stroju szlacheckim
  prowadzenie: Małgorzata Orzeł
 • niedziela, 8 stycznia 2017, godz. 12.00
  Wazy i teryny. O tym jak nakrywano do szlacheckiego stołu
  prowadzenie: Paulina Szeląg
 • niedziela, 4 grudnia 2016, godz. 12.00
  Rodzinne koligacje Słowackich. Portrety Józefa Pitschmanna
  prowadzenie: Alicja Przestalska
 • niedziela, 6 listopada 2016, godz. 12.00
  Romantyczna noc. Krajobrazy Antoniego Langego
  prowadzenie: Magdalena Musiał
 • niedziela, 2 października 2016, godz. 12.00
  Niezwykłe dzieje rękopisu Pana Tadeusza
  prowadzenie: Małgorzata Orzeł

fot. Mateusz Palka, Muzeum Pana Tadeusza.