• 10 marca 2022 (czwartek), godz. 18.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • transmisja online z Muzeum Pana Tadeusza
Marcin Jabłoński, „Kawiarka”, 1937, własność Galerii Narodowej m. Lwowa

„O ziemiańskich tradycjach wielkopostnych” – wykład w ramach trzynastej edycji festiwalu Nowe Epifanie.

Jak okres Wielkiego Postu zapisał się w pamięci minionych pokoleń? Czym dla XIX-wiecznych Polaków był czas oczekiwania na Święta Zmartwychwstania Pańskiego, jakie tradycje królowały na ziemiańskich dworach oraz ile z nich pozostało do dziś? Podczas spotkania „O ziemiańskich tradycjach Wielkopostnych” z okazji Festiwalu Nowe Epifanie, cofniemy się w czasie o sto pięćdziesiąt lat i przypomnimy, jak wyglądał przedświąteczny czas w szlacheckich dworach. Oddając głos minionym pokoleniom, sięgniemy do ich wspomnień i czytanych dawniej lektur duchowych.


Transmisja wykładu


Prowadząca

Marta Dardzińska

Marta Dardzińska – pracowniczka Działu Obsługi Widowni Muzeum Pana Tadeusza, absolwentka filologii polskiej, studentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W centrum jej zainteresowań leżą obyczajowość staropolska, sztuka baroku i los kobiet z warstwy szlacheckiej. Od czterech lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną XVII wieku, a także popularyzuje wiedzę o epoce staropolskiej, prowadząc profile Nobilis Domina/silva.rerum.xvii na Facebooku i silva.rerum.xvii na Instagramie.


O festiwalu